Ioannis, cap. 8, 28-44, cf. BYZ

28. Atunci le-a zis lor Iisus: „Când aveți să înălțați pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt, și [că] de la Mine Însumi [nu] fac nimic, ci precum M-a învățat pe Mine Tatăl Meu, acestea vorbesc.

29. Și Cel care M-a trimis pe Mine cu Mine este; Tatăl nu M-a lăsat pe Mine singur, căci Eu totdeauna fac cele plăcute Lui [τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ]”.

30. [Și] acestea spunând El, mulți au crezut întru El.

31. Așadar, Iisus zicea către cei care au crezut Lui [dintre] iudei: „Dacă voi aveți să rămâneți în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat ucenicii Mei;

32. și veți cunoaște adevărul [καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν], și adevărul vă va face liberi pe voi [καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς]”.

33. Răspuns-au Lui: „Sămânța lui Avraam suntem și nimănui [nu] am slujit vreodată; cum zici Tu că «Liberi veți fi»?”.

34. Răspuns-a lor Iisus: „Amin, amin zic vouă, că tot cel care face păcatul, rob este păcatului [ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας].

35. Și robul nu rămâne în casă întru veac; [dar] Fiul rămâne întru veac[1].

36. Așadar, dacă Fiul are să vă elibereze pe voi, cu adevărat veți fi liberi.

37. Știu că sunteți sămânța lui Avraam[2]; dar căutați să Mă omorâți pe Mine, căci cuvântul Meu nu înaintează/ nu sporește[3] în voi [ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς ο χωρε ἐν ὑμῖν].

38. Eu spun pe care am văzut-o de la Tatăl Meu; deci și voi faceți pe care le-ați văzut de la tatăl vostru”.

39. Răspuns-au și I-au zis Lui: „Tatăl nostru este Avraam”. [Și] Iisus zice lor [atunci]: „Dacă erați fiii lui Avraam, făceați faptele lui Avraam.

40. Dar acum [voi] căutați să Mă omorâți pe Mine, pe Omul care v-a spus vouă adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu; Avraam nu a făcut aceasta.

41. Voi faceți faptele tatălui vostru”. Atunci [iudeii] I-au zis Lui: „Noi nu am fost născuți din desfrânare/ curvie [ἐκ πορνείας]; un Tată avem, pe Dumnezeu”.

42. Atunci le-a zis lor Iisus: „Dacă Dumnezeu era tatăl vostru, Mă iubeați [și] pe Mine; căci Eu din Dumnezeu am venit și vin [ἐγὼ γὰρ κ το θεο ἐξῆλθον καὶ ἥκω]; căci nici de la Mine Însumi [n-]am venit, ci Acela M-a trimis.

43. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea Mea? Căci nu puteți a asculta cuvântul Meu.

44. Voi sunteți din tatăl [vostru], diavolul [τοῦ διαβόλου] și poftele [τὰς ἐπιθυμίας] tatălui vostru vreți a face. Acela ucigaș de oameni era dintru început [Ἐκεῖνος νθρωποκτνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς] și în adevăr nu a stat [καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν], căci nu este adevăr în el [ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ]. Când are să spună minciuna, din ale sale zice; căci mincinos este și tatăl ei [ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ]”.


[1] Și, datorită înfierii noastre duhovnicești, și noi, cei mântuiți, vom rămâne cu Domnul în veac în casa Împărăției Sale celei veșnice.

[2] Că sunteți urmașii lui Avraam.

[3] Nu vă acaparează cu totul, nu vă schimbă, nu vă transfigurează cuvântul Meu. Căci dacă ar înainta în inima voastră cuvântul Meu, atunci ați spori întru el.