Ioannis, cap. 8, 28-44, cf. BYZ

28. Atunci le-a zis lor Iisus: „Când aveți să înălțați pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt, și [că] de la Mine Însumi [nu] fac nimic, ci precum M-a învățat pe Mine Tatăl Meu, acestea vorbesc.

29. Și Cel care M-a trimis pe Mine cu Mine este; Tatăl nu M-a lăsat pe Mine singur, căci Eu totdeauna fac cele plăcute Lui [τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ]”.

30. [Și] acestea spunând El, mulți au crezut întru El.

31. Așadar, Iisus zicea către cei care au crezut Lui [dintre] iudei: „Dacă voi aveți să rămâneți în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat ucenicii Mei;

32. și veți cunoaște adevărul [καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν], și adevărul vă va face liberi pe voi [καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς]”.

33. Răspuns-au Lui: „Sămânța lui Avraam suntem și nimănui [nu] am slujit vreodată; cum zici Tu că «Liberi veți fi»?”.

34. Răspuns-a lor Iisus: „Amin, amin zic vouă, că tot cel care face păcatul, rob este păcatului [ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας].

35. Și robul nu rămâne în casă întru veac; [dar] Fiul rămâne întru veac[1].

36. Așadar, dacă Fiul are să vă elibereze pe voi, cu adevărat veți fi liberi.

37. Știu că sunteți sămânța lui Avraam[2]; dar căutați să Mă omorâți pe Mine, căci cuvântul Meu nu înaintează/ nu sporește[3] în voi [ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς ο χωρε ἐν ὑμῖν].

38. Eu spun pe care am văzut-o de la Tatăl Meu; deci și voi faceți pe care le-ați văzut de la tatăl vostru”.

39. Răspuns-au și I-au zis Lui: „Tatăl nostru este Avraam”. [Și] Iisus zice lor [atunci]: „Dacă erați fiii lui Avraam, făceați faptele lui Avraam.

40. Dar acum [voi] căutați să Mă omorâți pe Mine, pe Omul care v-a spus vouă adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu; Avraam nu a făcut aceasta.

41. Voi faceți faptele tatălui vostru”. Atunci [iudeii] I-au zis Lui: „Noi nu am fost născuți din desfrânare/ curvie [ἐκ πορνείας]; un Tată avem, pe Dumnezeu”.

42. Atunci le-a zis lor Iisus: „Dacă Dumnezeu era tatăl vostru, Mă iubeați [și] pe Mine; căci Eu din Dumnezeu am venit și vin [ἐγὼ γὰρ κ το θεο ἐξῆλθον καὶ ἥκω]; căci nici de la Mine Însumi [n-]am venit, ci Acela M-a trimis.

43. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea Mea? Căci nu puteți a asculta cuvântul Meu.

44. Voi sunteți din tatăl [vostru], diavolul [τοῦ διαβόλου] și poftele [τὰς ἐπιθυμίας] tatălui vostru vreți a face. Acela ucigaș de oameni era dintru început [Ἐκεῖνος νθρωποκτνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς] și în adevăr nu a stat [καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν], căci nu este adevăr în el [ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ]. Când are să spună minciuna, din ale sale zice; căci mincinos este și tatăl ei [ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ]”.


[1] Și, datorită înfierii noastre duhovnicești, și noi, cei mântuiți, vom rămâne cu Domnul în veac în casa Împărăției Sale celei veșnice.

[2] Că sunteți urmașii lui Avraam.

[3] Nu vă acaparează cu totul, nu vă schimbă, nu vă transfigurează cuvântul Meu. Căci dacă ar înainta în inima voastră cuvântul Meu, atunci ați spori întru el.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *