Istorie 5. 31

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Istoria începe de oriunde o privești

(vol. 5)

*

Prima parte, a doua, a treia, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a, a 29-a, a 30-a.

*

120. Teze de doctorat la 1940

Ministerul „Sănătății și [al] Ocrotirilor sociale”[1] publica în Monitorul oficial, în numărul din 4 iulie 1940, numele celor care și-au dat Doctoratul în Medicină. Și toți Doctorii în Medicină trecuți în revistă aici și-au luat Doctoratul la Facultatea de Medicină din Cluj[2].

Astfel, în ziua de 14 martie 1940 a ajuns Doctor în Medicină Vasile Dunky iar în 21 martie 1940 Arpad Almasy.

În ziua de 11 aprilie 1940 au ajuns Doctori în Medicină Hristu S. Neagulof și Vasile Albu, pe când în ziua de 18 aprilie 1940 au ajuns Doctori în Medicină un număr record de oameni: Mircea Ancușa, Marin V. Georgescu, Gheorghe Farmache, Betty Marcovici, Dumitru Ciavin, Bazil Târnăveanu, Ludovic Weisz, Eugen Levi, Gheorghe Ianoviciu și Liviu D. Rațiu[3].

Nu știu cum erau examenele finale pe atunci, dar numărul bate la ochi. Sunt prea mulți pentru o zi. Au avut comisii separate sau toți au avut aceeași comisie de examinare?

14 Doctori în Medicină în două luni, 13 bărbați și o singură femeie (Betty Marcovici), iar anunțul ministerului e din data de 29 mai 1940[4].

Pe Facebook există o tânără Betty Marcovici, din București, care…a făcut Facultatea de Medicină și Farmacie la Oradea[5]. Nu m-ar mira să fie nepoata Dr. Betty Marcovici, care și-a luat Doctoratul în 18 aprilie 1940.

*

121. Trei șalupe

Ministerul Aerului și Marinei, în ziua de 20 iulie 1940, ora 10.00, în Galați, pe Strada Portului, la Divizia de Dunăre, a scos la licitație 3 șalupe scoase din uz: Șalupa Teleormanul, Șalupa Săgeata și Șalupa Poterașul. Cei care veneau să liciteze trebuiau să aducă o garanție de 5% din costul ambarcațiunii[6].

*

122. De la Teodoros

Din Dicționarul onomastic romînesc al lui N. A. Constantinescu, aflăm că de la cuvântul grecesc Teodoros [Θεόδωρος][7], care înseamnă darul lui Dumnezeu, s-au format următoarele nume românești: Theodor (așa cum se semna Tudor Vladimirescu), Theodoru, Tiodor, Toadir, Toader, Toadăr, Toadea, Doder, Toador, Toager, Toadra, Toadin, Tader, Tador, Taudor, Toder, Toderașco, Toderan, Toderică, Toderin, Toderiță, Toderița, Toderel, Toderoiu[8], Todercanu, Derioiu, Todir, Todirașcu, Todirean, Todirel, Todireni, Todirești, Todiriță, Todiriu, Todiroae, Todiruț, Todor, Todorel, Todoran, Doran, Todorică, Dorin, Todoriță, Todoraș, Doraș, Todoroiu, Todoruț, Todoruță, Todorca, Dorca, Dorcoș, Todoara, Toda, Todan, Todașcu, Todi, Tode, Todea, Odea, Todeciu, Todei, Todie, Todic, Todică, Dică, Dicu, Diculescu, Todica, Dicescul, Todilă, Todin, Odina, Todesc, Todișcă, Todiță, Toduță, Todoaia, Todoș[9], Tudor, Tudorache, Tudorachești, Rache, Răchilă, Tudoran, Tudorcea, Tudorașcu, Tudorescu, Tudorică, Tudoruț, Tudorici, Tudorin[10], Tudorina, Tudoroiu, Tudora, Tudorca, Tudorița, Doara, Odor, Doru, Dora, Doria, Dorița, Dorica, Doroiu, Dorcescu, Todorcea, Orăscu, Orescu, Tudur, Tudura, Tuduru, Tuduran, Tudurul, Tudurian, Tudurenciu, Tuda, Tudan, Dudure, Duru, Dura, Dură, Dure, Duran, Durăscul, Durilă, Durca, Duroiu, Durulea, Teder, Tedescu, Descu, Tedor, Dorosan, Dodorici, Feodor, Fedor, Fedra, Fedca, Fedco, Fădurco, Federca, Fădor, Fădașcul, Fădorman, Fidărman, Fodorman, Fidor, Fidca, Fodor, Fălca, Fetca, Tivodar, Tivodor, Tăvădar, Tăvădarești, Todor, Toca[11].

*

123. Cum au apărut numele prescurtate

În cartea sa Nume de persoane[12], Acad. Alexandru Graur ne explică cum s-au format numele prescurtate în limba română.

Lili vine de la Elena și Elizabeth, Magda și Marga de la Magdalena și Margareta, Rita de la Margherita, Theo de la Theodore[13]. Lucy e de la Lucia, Nelly de la Cornelia, Fanis de la Teofanis, Gogu de la Gheorghios, Mitru și Mitrea de la Dimitrios, Nacu de la Ioannis, Spiru de la Spiridon, Simu de la Simeon. Avem numele Iorga, Iorgu și Iordache de la Gheorghe, pe când Ion, Ianache și Enache de la Ianis[14].

Lache provine de la Mihalache, Manolache, Neculache, Postolache, Vasilache, pe când Mache de la Adamache, Gherasimache. Pache vine de la Filipache, Rache de la Stavrache, Tudorache, Zamfirache, Sache de la Năstăsache, Tănăsache, pe când Tache de la Costache, Dumitrache, Panaitache, Petrache[15]. Grișa și Mișa sunt prescurtări din Mihail, Sașa e de la Alexandru, Mișka de la Pavel, Galea de la Galina, Ghenea de la Ghenadie, Kolea e din Nicolai, Sonea de la Sofia, Tanea[16] de la Tatiana, Tolea de la Anatolie, Valea de la Valeria, Varea de la Varvara, Volodea de la Vladimir, Mașa de la Maria, Nina de la Anna[17].

Vlaicu provine de la Vladimir sau Vladislav, Nedelcu de la Nedelea (în sârbă = duminică), Brancu de la Bran, Dancu de la Dan, Iancu de la Ian sau Ivan, Nancu de la Ananias, Pancu de la Pantelimon[18], Dincu de la Constantin, Mincu de la Mina, Lascu și Lațcu de la Lazăr, Moscu de la Moise, Petcu de la Paraschiv[19].

Avem pe Anca de la Ana, pe Leanca de la Leana, pe Marica de la Maria (de fapt din bulgărescul Mariika], Sofica provine din Sofia, Zinca din Zinaida, Nenciu de la Ion, Donciu de la Anton[20], Dimcea de la Dimitrie, Marcea de la Marin, Mircea de la Vladimir sau Miroslav[21].

Totodată îl avem pe Dinu de la Constantin, pe Nelu de la Ionel sau Cornel, pe Relu de la Aurel, Sacu e format de la Isaac, Savu de la Iosif, Doru din Teodor, Chiru de la Chiriac, Nica de la Nicolae[22], Sima de la Simeon, Adi de la Adrian, Grig de la Grigore, Luci de la Lucia sau Lucian, Mari de la Maria, Nata de la Natalia, Lambe de la Haralambie, Lisaveta, Saveta și Veta de la Elisaveta, Ina de la Dorina, Geta de la Georgeta, Gore de la Grigore, Tanța de la Constanța, Sile de la Vasile, Fia de la Filofteia, Mioara de la Marioara[23].

Nae e prescurtarea de la Niculaie, Gusti e cea de la Augustin, Mili provine de la Emilia, Neli de la Cornelia[24], Tavi de la Octavian, Costi și Costică de la Constantin, Vasi de la Vasile, Angi de la Angela, Jeni de la Ioana[25]. Pe când Caterina, Catrinel, Catinca și Tinca provin din Ecaterina[26].


[1] Monitorul oficial, anul CVIII, nr. 128, marți, 4 iunie 1940, [București], p. 5181.

[2] Idem, p. 5181-5182. [3] Idem, p. 5181-5182. [4] Idem, p. 5182.

[5] A se vedea: https://www.facebook.com/betty.marcovici.

[6] Monitorul oficial, anul CVIII, nr. 128, marți, 4 iunie 1940, [București], p. 5205.

[7] N. A. Constantinescu, Dicționar onomastic romînesc, Ed. Academiei Republicii Populare Române, [București], 1963, p. 158.

[8] Dar există și Teodoroiu cât și Teodoriu.

[9] N. A. Constantinescu, Dicționar onomastic romînesc, ed. cit., p. 158.

[10] Există și numele de familie Tudorie.

[11] Idem, p. 159.

[12] Acad. Al.[exandru] Graur, Nume de persoane, Ed. Științifică, București, 1965, 185 p. Costa 7, 75 de lei la tipărire.

[13] Idem, p. 59-60. [14] Idem, p. 60. [15] Ibidem. [16] Sau Tania.

[17] Acad. Al.[exandru] Graur, Nume de persoane, ed. cit., p. 61.

[18] Ibidem. [19] Idem, p. 62. [20] Ibidem. [21] Idem, p. 63. [22] Ibidem. [23] Idem, p. 64. [24] Ca și Nela. [25] Acad. Al.[exandru] Graur, Nume de persoane, ed. cit., p. 64. [26] Idem, p. 67.

Ioannis, cap. 8, 45-59, cf. BYZ

45. „Dar Eu [Ἐγὼ δὲ], căci spun adevărul, nu-Mi credeți Mie.

46. Cine dintre voi Mă osândește pe Mine [ἐλέγχει με] pentru păcat? Dar dacă spun adevărul, pentru ce voi nu credeți Mie?

47. Cel care este din Dumnezeu[1] ascultă cuvintele lui Dumnezeu [Ὁ ὢν κ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει]; [și] pentru aceea voi nu ascultați: căci nu sunteți din Dumnezeu”.

48. Atunci au răspuns iudeii și I-au zis Lui: „Nu zicem noi bine că Tu ești samaritis și [că] ai demon [Οὐ καλς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρετης εἶ σύ, καὶ δαιμνιον χεις]?”.

49. Răspuns-a [lor] Iisus: „Eu nu am demon [Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω], ci cinstesc pe Tatăl Meu, și voi Mă necinstiți pe Mine [ἀτιμάζετέ με].

50. Dar Eu nu caut slava Mea; [pentru aceasta] este cel care caută și judecă [ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων].

51. Amin, amin zic vouă, dacă cineva are să păzească cuvântul Meu, nu are să vadă moarte întru veac”.

52. Atunci I-au zis Lui iudeii: „Acum am cunoscut că ai demon. Avraam a murit, [cât] și Profeții, și Tu zici: «Dacă cineva are să păzească cuvântul Meu, nu are să guste [οὐ μὴ γεύσηται] moarte întru veac».

53. Nu cumva ești Tu mai mare [decât] tatăl nostru, Avraam, care a murit? Și Profeții au murit. Cine Te faci Tu pe Tine [Însuți] [τίνα σεαυτὸν σὺ ποιεῖς]?”.

54. [Și] Iisus [le-]a răspuns: „Dacă Eu Mă slăvesc pe Mine [Însumi], slava Mea nu este nimic. [Însă] Tatăl Meu este Cel care Mă slăvește pe Mine, [despre] Care voi ziceți că este Tatăl nostru [Θεὸς ἡμῶν],

55. și [voi] nu L-ați cunoscut pe El. Dar Eu Îl știu pe El și, dacă am să spun [ἐὰν εἴπω] că nu Îl știu pe El, [atunci] voi fi asemenea vouă, mincinos [ψεύστης]; dar [Eu] Îl știu pe El și păzesc cuvântul Lui.

56. Avraam, tatăl vostru, s-a bucurat că are să vadă ziua Mea [ἠγαλλιάσατο ἵνα δ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν], și a văzut-o și s-a bucurat [καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη]”.

57. Atunci au zis iudeii către El: „Încă nu ai 50 de ani și l-ai văzut pe Avraam?”.

58. [Și] le-a zis lor Iisus: „Amin, amin zic vouă, [mai] înainte să fie Avraam [πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι], Eu sunt [ἐγώ εἰμι]”.

59. Atunci au luat pietre ca să-L lovească pe El. Dar Iisus S-a ascuns [ἐκρύβη] și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor [διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν]. Și astfel pleca [καὶ παρῆγεν οὕτως] [Iisus de acolo].


[1] Născut din Dumnezeu prin harul Său. Pentru că aici se referă la noi, la cei credincioși, care suntem născuți din Dumnezeu, din slava lui Dumnezeu, născuți din nou din El și nu la Fiul Său.