Ioannis, cap. 8, 45-59, cf. BYZ

45. „Dar Eu [Ἐγὼ δὲ], căci spun adevărul, nu-Mi credeți Mie.

46. Cine dintre voi Mă osândește pe Mine [ἐλέγχει με] pentru păcat? Dar dacă spun adevărul, pentru ce voi nu credeți Mie?

47. Cel care este din Dumnezeu[1] ascultă cuvintele lui Dumnezeu [Ὁ ὢν κ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει]; [și] pentru aceea voi nu ascultați: căci nu sunteți din Dumnezeu”.

48. Atunci au răspuns iudeii și I-au zis Lui: „Nu zicem noi bine că Tu ești samaritis și [că] ai demon [Οὐ καλς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρετης εἶ σύ, καὶ δαιμνιον χεις]?”.

49. Răspuns-a [lor] Iisus: „Eu nu am demon [Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω], ci cinstesc pe Tatăl Meu, și voi Mă necinstiți pe Mine [ἀτιμάζετέ με].

50. Dar Eu nu caut slava Mea; [pentru aceasta] este cel care caută și judecă [ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων].

51. Amin, amin zic vouă, dacă cineva are să păzească cuvântul Meu, nu are să vadă moarte întru veac”.

52. Atunci I-au zis Lui iudeii: „Acum am cunoscut că ai demon. Avraam a murit, [cât] și Profeții, și Tu zici: «Dacă cineva are să păzească cuvântul Meu, nu are să guste [οὐ μὴ γεύσηται] moarte întru veac».

53. Nu cumva ești Tu mai mare [decât] tatăl nostru, Avraam, care a murit? Și Profeții au murit. Cine Te faci Tu pe Tine [Însuți] [τίνα σεαυτὸν σὺ ποιεῖς]?”.

54. [Și] Iisus [le-]a răspuns: „Dacă Eu Mă slăvesc pe Mine [Însumi], slava Mea nu este nimic. [Însă] Tatăl Meu este Cel care Mă slăvește pe Mine, [despre] Care voi ziceți că este Tatăl nostru [Θεὸς ἡμῶν],

55. și [voi] nu L-ați cunoscut pe El. Dar Eu Îl știu pe El și, dacă am să spun [ἐὰν εἴπω] că nu Îl știu pe El, [atunci] voi fi asemenea vouă, mincinos [ψεύστης]; dar [Eu] Îl știu pe El și păzesc cuvântul Lui.

56. Avraam, tatăl vostru, s-a bucurat că are să vadă ziua Mea [ἠγαλλιάσατο ἵνα δ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν], și a văzut-o și s-a bucurat [καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη]”.

57. Atunci au zis iudeii către El: „Încă nu ai 50 de ani și l-ai văzut pe Avraam?”.

58. [Și] le-a zis lor Iisus: „Amin, amin zic vouă, [mai] înainte să fie Avraam [πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι], Eu sunt [ἐγώ εἰμι]”.

59. Atunci au luat pietre ca să-L lovească pe El. Dar Iisus S-a ascuns [ἐκρύβη] și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor [διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν]. Și astfel pleca [καὶ παρῆγεν οὕτως] [Iisus de acolo].


[1] Născut din Dumnezeu prin harul Său. Pentru că aici se referă la noi, la cei credincioși, care suntem născuți din Dumnezeu, din slava lui Dumnezeu, născuți din nou din El și nu la Fiul Său.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *