Ioannis, cap. 9, cf. BYZ

1. Și trecând [Iisus], [El] a văzut un om orb din naștere.

2. Și Ucenicii Lui L-au întrebat pe El, zicând: „Rabbi, cine a păcătuit: acesta sau părinții lui, ca să se nască orb?”.

3. A răspuns Iisus: „Nici acesta [nu] a păcătuit, nici părinții lui; ci [s-a născut astfel] ca să se arate lucrurile lui Dumnezeu în el.

4. Eu trebuie a lucra lucrurile Celui care M-a trimis pe Mine până este ziuă; [căci] vine noaptea, când nimeni [nu] poate a lucra.

5. Oricând am să fiu în lume [Ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ], Lumină a lumii sunt [φῶς εἰμι τοῦ κόσμου]”.

6. Acestea zicând, [Iisus] a scuipat jos și a făcut tină din scuipat [πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος], și a uns [cu] tină peste ochii orbului,

7. și i-a zis lui: „Du-te de te spală întru scăldătoarea Siloam [Σιλωάμ]!” – care se traduce [prin] Trimis [Ἀπεσταλμένος] –. Așadar, [orbul] s-a dus și s-a spălat și a venit [înapoi] văzând [βλέπων].

8. Atunci, vecinii și cei care-l vedeau pe el [mai] înainte că era orb, ziceau: „Nu este acesta cel care ședea și cerșea?”.

9. Alții ziceau că „Acesta este”. Dar alții că „Asemenea lui este”. [Însă] acela zicea că „Eu sunt”.

10. Deci îi ziceau lui: „Cum ți s-au deschis ochii?”.

11. A răspuns acela și a zis: „Omul numit Iisus a făcut tină și mi-a uns mie ochii, și mi-a spus mie: «Du-te întru scăldătoarea Siloam și te spală!». Și, ducându-mă și spălându-mă, am văzut”.

12. Atunci i-au zis lui: „Unde este Acela?”. [Și el] zice: „Nu știu”.

13. Îl duc [apoi] pe el către farisei, pe cel care [mai] înainte [fusese] orb.

14. Și era sabat când Iisus a făcut tina și a deschis ochii lui.

15. Atunci, iarăși îl întrebau pe el și fariseii, [despre] cum a văzut. Și el le-a zis lor: „Tină a pus peste ochii mei, și m-am spălat, și văd”.

16. Atunci ziceau unii dintre farisei: „Acest Om nu este de la Dumnezeu, căci nu ține sabatul”. [Iar] alții ziceau: „Cum poate un Om păcătos a face aceste semne?”. Și era dezbinare [σχίσμα] în[tre] ei.

17. Îi zic orbului iarăși: „Tu ce zici despre El, că a deschis ochii tăi?”. Și el a zis că „Profet este [Προφήτης ἐστίν]”.

18. Așadar, iudeii nu au crezut despre el, că era orb și a văzut, până când [nu] au chemat pe părinții aceluia care a văzut[1],

19. și i-au întrebat pe ei, zicând: „Acesta este fiul vostru, care voi ziceți că s-a născut orb? Atunci, cum vede [el] acum?”.

20. Și părinții lui le-au răspuns lor și le-au zis: „Știm că acesta este fiul nostru și că [el] s-a născut orb;

21. dar cum vede [el] acum, [noi] nu știm; sau cine a deschis ochii lui, noi nu știm; el are o vârstă; întrebați-l pe el [și] el va vorbi despre sine [însuși]!”.

22. [Dar] acestea le-au spus părinții lui, pentru că se temeau de iudei; căci deja iudeii se înțeleseseră, că dacă cineva are să mărturisească [că] El [este] Hristos, să fie scos afară din sinagogă [ἀποσυνάγωγος γένηται].

23. De aceea au zis părinții lui că „Are o vârstă, întrebați-l pe el!”.

24. Atunci l-au chemat a doua oară pe omul care era [ἦν][2] orb și i-au zis lui: „Dă slavă lui Dumnezeu; noi știm că Omul acesta este păcătos!”.

25. Atunci a răspuns acela și a zis: „Dacă este păcătos, nu știu; una știu: că fiind orb, acum văd”.

26. Și i-au zis lui iarăși: „Ce ți-a făcut ție? Cum a deschis ochii tăi?”.

27. Le-a răspuns lor: „V-am spus vouă acum și nu ați auzit. De ce voiți iarăși a auzi? Nu cumva și voi voiți să fiți ucenicii Lui?”.

28. [Atunci] l-au ocărât pe el și i-au zis: „Tu ești ucenicul Aceluia; dar noi suntem ucenicii lui Mosis.

29. Noi știm că lui Mosis i-a vorbit Dumnezeu; dar pe Acesta nu știm de unde este”.

30. A răspuns omul și le-a zis lor: „Căci în aceasta este [lucrul] minunat [Ἐν γὰρ τούτῳ θαυμαστν ἐστιν], că voi nu știți de unde este [El] [ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν] și [El] a deschis ochii mei [καὶ ἀνέῳξέν μου τοὺς ὀφθαλμούς].

31. Dar știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși [Οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ θεὸς οὐκ ἀκούει], ci, dacă cineva are să fie temător-de-Dumnezeu [θεοσεβὴς] și are să facă voia Lui, pe acela îl ascultă.

32. Din veac nu s-a auzit [Ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη], că a deschis cineva ochii [celui] născut orb [ὅτι νοιξν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου].

33. Dacă nu era Acesta de la Dumnezeu [Εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ θεοῦ], nu putea a face nimic [οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν]”.

34. I-au răspuns și i-au zis lui: „În păcate te-ai născut tu [cu] totul [Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος][3] și tu ne înveți pe noi [καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς]?”. Și l-au scos pe el afară[4].

35. [Și] Iisus a auzit că l-au scos pe el afară; și, aflându-l pe el, i-a zis lui: „Tu crezi întru Fiul lui Dumnezeu [Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ]?”.

36. A răspuns acela și a zis: „Și cine este, Doamne, ca să cred întru El [Καὶ τίς ἐστιν, κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν]?”.

37. Și a zis lui Iisus: „L-ai și văzut pe El [Καὶ ἑώρακας αὐτόν], și Cel care vorbește cu tine Acela este [καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν]”.

38. Și el zise: „Cred, Doamne [Πιστεύω, κύριε]!”; și s-a închinat Lui [καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ].

39. Și a zis Iisus: „Eu întru judecată întru această lume am venit [Ες κρμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον], ca cei care nu văd să vadă [ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλπωσιν] și cei care văd să fie orbi [καὶ οἱ βλέποντες τυφλο γνωνται]”.

40. Și au auzit acestea [unii] dintre farisei, [care] erau cu El, și I-au zis Lui: „Nu cumva și noi suntem orbi?”.

41. [Și] le-a zis lor Iisus: „Dacă erați orbi, nu aveați păcat; dar acum ziceți că „Vedem”; așadar, păcatul vostru rămâne”.


[1] Care a început să vadă. Care a fost vindecat de Domnul și a început să vadă pentru prima oară.

[2] Însă imperfectul de aici are sensul de mai mult ca perfect: care fusese orb.

[3] Pentru că iudeii considerau orbirea lui congenitală drept o expresie a păcatului. Pentru ei, el s-a născut în păcat și era păcătos pentru că s-a născut orb.

[4] L-au exclus din sinagogă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.