Ioannis, cap. 10, 22-42, cf. BYZ

22. Și s-au făcut Înnoirile [τὰ Ἐγκαίνια][1] în Ierusalime [Ἱεροσολύμοις] și era iarnă;

23. și Iisus umbla în templu în porticul lui Solomon [ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶνος].

24. Atunci L-au înconjurat pe El iudeii și Îi ziceau Lui: „Până când ții în așteptare sufletul nostru [Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις]? Dacă Tu ești Hristos, spune-o nouă pe față [Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησία]!”.

25. A răspuns lor Iisus: „V-am spus vouă, și nu credeți; lucrurile pe care Eu le fac în numele Tatălui Meu, acestea mărturisesc despre Mine;

26. dar voi nu credeți; căci nu sunteți dintre oile Mele, [așa] precum v-am spus vouă.

27. Oile Mele ascultă glasul Meu, și Eu le știu pe ele, și [ele] Îmi urmează Mie;

28. și Eu le dau lor viață veșnică; și nu au să piară întru veac, și nu le va răpi cineva pe acestea din mâna Mea.

29. Tatăl Meu, Care Mi le-a dat Mie, este mai mare [decât] toți; și nimeni [nu] poate a le răpi din mâna Tatălui Meu.

30. Eu și Tatăl una suntem [Ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν]”.

31. Atunci, iudeii au strâns iarăși pietre, ca să arunce cu pietre [în] El.

32. Le-a răspuns lor Iisus: „Multe lucruri bune v-am arătat vouă de la Tatăl Meu; pentru care lucru [dintre] ele aruncați cu pietre [în] Mine?”.

33. I-au răspuns Lui iudeii, zicând: „Pentru lucrul bun nu aruncăm cu pietre [în] Tine, ci pentru blasfemie [βλασφημίας], și pentru că Tu, om fiind, Te faci pe Tine Însuți Dumnezeu”.

34. A răspuns lor Iisus: „Nu este scris în legea voastră: «Eu am zis: Dumnezei sunteți[2]»?

35. Dacă [despre] aceia s-a zis [că sunt] dumnezei, către care a fost cuvântul lui Dumnezeu – și Scriptura nu poate să fie desființată [λυθῆναι] –

36. pe Care Tatăl L-a sfințit și L-a trimis întru lume, voi ziceți că Blasfemiezi, căci am zis: Fiul lui Dumnezeu sunt?

37. Dacă nu fac lucrurile Tatălui Meu, nu credeți în Mine!

38. Dar dacă le fac, [chiar] dacă în Mine nu aveți să credeți, credeți lucrurilor [pe care le fac]! Ca [astfel] să știți și să credeți că în Mine [este] Tatăl și Eu în El”.

39. Atunci căutau iarăși să-L prindă pe El; și [Iisus] a ieșit din mâna lor.

40. Și s-a dus iarăși dincolo de Iordanis, întru locul unde era Ioannis, la început, botezând; și a rămas acolo.

41. Și mulți au venit către El și ziceau că „Ioannis niciun semn [n-]a făcut; dar toate câte a zis Ioannis despre Acesta erau adevărate”.

42. Și acolo mulți au crezut întru El.


[1] Sărbătorile cu ocazia înnoirii templului din Ierusalim.

[2] Domnul citează aici Ps. 81, 6, cf. LXX.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *