Ioannis, cap. 12, 17-33, cf. BYZ

17. Așadar, mulțimea care este [ὁ ὢν][1] cu El, mărturisea, când l-a strigat pe Lazaros din mormânt și l-a înviat pe el din morți.

18. Pentru aceea [L-a] și întâmpinat pe El mulțimea, căci a auzit să fi făcut [πεποιηκέναι] El semnul[2] acesta.

19. Atunci, fariseii au zis între ei: „Vedeți că nimic nu folosiți! Iată, lumea s-a dus după El [ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν]!”.

20. Dar erau oarecare ellini [Ἕλληνες][3], din cei care se suiseră ca să se închine în [zi de] sărbătoare;

21. [și] atunci ei au venit [la] Filippos cel din Bitsaida Galileii și i-au cerut lui, zicând: „Doamne, voim să-L vedem pe Iisus [Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν]”.

22. Filippos vine și îi spune lui Andreas; și iarăși Andreas și Filippos Îi spun lui Iisus.

23. Iar Iisus le-a răspuns lor, zicând: „A venit ceasul ca să fie preaslăvit Fiul omului.

24. Amin, amin zic vouă, dacă nu are să moară grăuntele de grâu, căzând întru pământ, el rămâne singur; dar dacă are să moară, aduce multă roadă.

25. Cel care își iubește sufletul lui îl va pierde pe el; iar cel care își urăște sufletul lui în lumea aceasta, îl va păstra pe el întru viața veșnică.

26. Dacă are să-Mi slujească cineva, Mie să-Mi urmeze! Și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Și dacă cineva are să-Mi slujească, Tatăl [Meu] îl va cinsti pe el.

27. Acum sufletul Meu a fost tulburat [τετάρακται]; și ce am să spun? Tată, mântuiește-Mă de ceasul acesta! Dar pentru aceasta am venit întru ceasul acesta.

28. Tată, preaslăvește numele Tău!”. Atunci a venit glas din cer[4]: „Și l-am preaslăvit și iarăși îl voi preaslăvi”.

29. Așadar, mulțimea care a stat și a auzit, zicea: „Tunet să fi fost [βροντὴν γεγονέναι]”. Alții ziceau: „Înger I-a vorbit Lui [Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν]”.

30. Iisus a răspuns și a zis: „Nu pentru Mine s-a făcut glasul acesta, ci pentru voi.

31. Acum este judecata acestei lumi [Νῦν κρσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου]; acum stăpânitorul[5] lumii acesteia[6] va fi scos afară [νῦν ρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω].

32. Iar Eu, dacă am să fiu înălțat de pe pământ [ἐὰν ψωθ ἐκ τῆς γῆς], pe toți îi voi trage [ἑλκύσω] către Mine”.

33. Și aceasta zicea, spunând dinainte [σημαίνων] [cu] ce moarte avea a muri.


[1] Cu sensul de: era cu El.

[2] Și aici numește semn învierea din morți a Sfântului Lazaros.

[3] Greci.

[4] Glasul Tatălui.

[5] Satana.

[6] Și Satana era „stăpânitorul” lumii, pentru că îi slujeau lui prin păcatele lor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.