Istoria începe de oriunde o privești (vol. 5)

129. Istoria incepe de oriunde o privesti (vol. 5)

Pagina sursă

item image

Read Online
(7.3 M)PDF
(257.1 K)EPUB
Kindle
Daisy
(403.8 K)Full Text
(3.0 M)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

*

Cuprins

Date istorice despre viața Sfântului Calinic Cernicanul ↔ Primul Exarh patriarhal ↔ Întâlnirea lui Ceaușescu cu cei trei monahi români din Athos ↔ Salariile securiștilor în 1948 ↔ Poezia politică a lui Alecsandri ↔ A citat trei manuscrise dactilografiate ↔ Vinul cel mai căutat de pe timpul Sfântului Constantin Brâncoveanu ↔ Dan Simonescu îi mulțumește Cocuții ↔ Ereticul Novatianus ↔ Creștinismul românesc ↔

Osemintele lui Tudor Vladimirescu ↔ Introducerea luteranismului în Ardeal ↔ Dicționarul lui Lazăr Șăineanu ↔ Cuza și muzica bisericească ↔ Plugușorul cules și completat de învățătorul C. D. Popa ↔ Pașaportul lui Cioran ↔ Despre viața Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie ↔ Cutremurul din 4 martie 1977 ↔ Casa lui Nicolae Iorga ↔ Biserici demolate în București în timpul regimului comunist ↔ Despre dărâmarea Bisericii Sfânta Vineri din București  ↔ Laptele matern ↔ Dacă mâncăm grâu încolțit ↔ Limba engleză pentru Constantin Noica ↔ Cine l-a numit Dimitrie Stelaru ↔

De ce s-a făcut satanist ↔ Lotul de miniștri antonescieni ↔ Cui mulțumește Henry L. Lolliot pentru apariția dicționarului său ↔ Locul articolului în limba spaniolă ↔ Rugăciunea de la hirotonie ↔ Despre viața Părintelui Nicolae Steinhardt ↔ Jurnalul pentru Liviu Ioan Stoiciu ↔ Călătorind cu Prof. Florin Smarandache ↔ Primele 10 ediții ale Poesiilor lui Mihail Eminescu ↔ Unde a locuit Caragiale ↔ Unde a fost publicată Mortua est! (55-58) ↔  Necrologul scris de Hasdeu lui Eminescu ↔ La 11 ani de la moartea lui Alecsandri ↔

A doua ediție a poesiilor lui Vlahuță ↔ Mălăncioiu despre Bușulenga ↔ Răspunsul „care nu trebuia” ↔ Caragiale vorbind despre omul de geniu ↔ Jean Calvin despre Biserica Romano-Catolică ↔ Când și-a scris Sfântul Ambrozie operele ↔ Pelerinajul Egeriei ↔ Istoria Internetului până în România ↔ Cine a scris și a compus melodia Sanie cu zurgălăi ↔ Grotescul sexual la Don Pablo Pedro ↔ Sfinții Părinți de la Al 4-lea Sinod Ecumenic de la Calcedon [451 d. Hr.] ↔ Sozomenos despre Sinodul I Ecumenic ↔ Decretul nr. 410 și monahismul românesc ↔

Despre viața Sfântului Grigorie Decapolitul și despre cum au ajuns Sfintele sale Moaște la noi ↔ Prima traducere în irlandeză a Vechiului Testament ↔ Interviul cu Părintele Stăniloae ↔ Liturghia armeană ↔ Sfârșitul lui Silviu Brucan ↔ Familia Ceaușescu la conducerea României ↔ Cu cine a început Revoluția de la București ↔ Cine a creat ziarul Scînteia ↔ Stalin a decis ↔ Ceaușescu și mașina ↔ Componența Frontului Salvării Naționale ↔ Brucan despre Ion Iliescu ↔ Cine a pierdut și cine a câștigat ↔ Superstițiile la gabori ↔ Desenul din 1845 (107-108) ↔

Muzeul Național al Agriculturii ↔ Relația lor cu moartea ↔ Simbolica pentru Andrutsos ↔ Viața iconizată a Sfântului Maximos Cavsocalivitul ↔ Când începe Triodul ↔  Decanul de la 1930 ↔ Decanii de la 1884 până la 1929 ↔ Manuscrisele Sfântului Antim Ivireanul ↔ Câți ani aveau Horea, Cloșca și Crișan atunci când au fost prinși și interogați ↔ Cine i-a scris Părintelui Acad. Simion Florea Marian ↔ Nicolae Manolescu și protocronismul ↔ Anglicanii și mersul la slujbă ↔ Hârtie de crezământ ↔ Evhologhionul de secol 8 ↔  Scrierea getică ↔ Prima carte de filosofie în limba română ↔ Ana are mere ↔ Mineiele de la Roma ↔

Arhieraticonul de la 1643 ↔  Policlinica Viața ↔  Magazinele Bertheil ↔ Reclamă erotică la dușuri ↔  „…așa rămași?” ↔ Naționalitatea aromânilor ↔ Băile de la Sărata-Monteoru ↔ Fondatorul radioului românesc ↔ De la Pensionatul domnesc la Școala centrală de fete ↔ Când a apărut scriitorul român ↔ Nașul ortodox ↔ Biroul Oval ↔ Gion despre Iulia Hasdeu ↔ Manuscrisele lui Ion Creangă ↔ Tăunul în descrierea lui Creangă ↔ Despre Enciclica Patriarhilor ortodocși de la 1848 și încercările unioniste ale papei Pius al IX-lea ↔ Lolitele din Omulețul roșu ↔

Russell și martorii lui ↔ Câmpurile gravitaționale și lumina ↔ Cum se spovedesc preoții între ei ↔  ÎPS Visarion Puiu vorbind despre ÎPS Irineu Mihălcescu ↔ Cioran despre Occident ↔ Simbolul geometric în pictura eclesială ortodoxă ↔ Nietzsche și Creștinismul ↔ Mormintele evreiești ↔ Moshe Idel despre Eliade ↔ Date istorice despre viața Sfântului Grigorie Sinaitul și despre viața Sfântului Calist, Patriarhul Constantinopolului ↔ Ce face politica ↔ Primul cor adventist din România ↔ Despre Fericitul Arsenie Boca ↔

Înființarea telegrafului și a poștei în România ↔ Colindul despre Nașterea și Moartea Domnului ↔ Semnătura lui Mihai I ↔ Frații Czell și berea ↔  Oameni ai Bisericii la 1910 ↔ Teze de doctorat la 1940 ↔ Trei șalupe ↔ De la Teodoros ↔ Cum au apărut numele prescurtate ↔  Preotul și contemporaneitatea ↔ În 1877, la Arad ↔ Verlaine din perspectivă greco-catolică ↔ Vinieta primă din Codex Bodmer 25 ↔ Pentru nunți ↔ Calendarul pe 1828 ↔ Cele 4 milioane de becuri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.