Ioannis, cap. 13, 1-15, BYZ

1. Iar înainte de sărbătoarea Paștiului [τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα], știind Iisus că a venit ceasul Lui, ca să treacă [μεταβῇ] din lumea aceasta către Tatăl, iubindu-i [pe] cei ai Săi, [pe] cei [care sunt] în lume, până la sfârșit i-a iubit pe ei [εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς].

2. Și făcându-se cină, și diavolul punând acum [ἤδη βεβληκότος] întru inima lui Iudas, al lui Simon Iscariotul, ca să-L vândă pe El,

3. Iisus știind că Tatăl I-a dat toate întru mâinile Lui și că [El] din Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu merge,

4. ridicându-Se de la cină și dezbrăcându-Și veșmintele și luând un ștergar [λέντιον], S-a încins pe Sine.

5. Apoi, [El] toarnă apă întru lighean [τὸν νιπτῆρα] și a început a spăla picioarele Ucenicilor [Lui] și a le șterge [cu] ștergarul [cu] care era încins.

6. Așadar vine [și] către Simon Petros; și acela Îi zice Lui: „Doamne, Tu îmi speli mie picioarele?”.

7. A răspuns Iisus și i-a zis lui: „Ce fac Eu, tu nu știi acum, dar vei cunoaște după acestea[1]”.

8. Îi zice Lui Petros: „Nu ai să-mi speli picioarele mele întru veac”. I-a răspuns lui Iisus: „Dacă nu am să te spăl pe tine, nu ai parte[2] cu Mine [οὐκ ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ]”.

9. Îi zice Lui Simon Petros: „Doamne, nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul”.

10. Îi zice lui Iisus: „Cel spălat nu are nevoie decât pe picioare să se spele, căci este curat tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți”.

11. Căci îl știa pe cel care Îl vinde pe El. Pentru aceea a zis: „Nu toți sunteți curați”.

12. Așadar, când[3] a spălat picioarele lor, Și-a luat veșmintele Lui, șezând iarăși, [și] le-a zis lor: „Știți ce v-am făcut vouă?

13. Voi Mă numiți pe Mine Învățătorul și Domnul; și bine ziceți, căci sunt [acestea pentru voi].

14. Așadar, dacă Eu v-am spălat vouă picioarele, [Care sunt] Domnul și Învățătorul [vostru], și voi sunteți datori [ὀφείλετε] a spăla picioarele unii altora.

15. Căci exemplu/ pildă [ὑπόδειγμα] v-am dat vouă, ca, precum Eu v-am făcut vouă, și voi să faceți [altora]”.


[1] După ce voi săvârși toate cele ale iconomiei Mele pentru lume.

[2] Nu ai parte de moștenire, în Împărăția Mea, dimpreună cu Mine.

[3] Cu sensul: după ce.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.