Ioannis, cap. 13, 16-30, BYZ

16. „Amin, amin zic vouă: Nu este robul mai mare [decât] Domnul lui, nici apostolul mai mare [decât] Cel care l-a trimis pe el.

17. Dacă știți acestea, fericiți [μακάριοί] sunteți dacă aveți să le faceți pe acestea.

18. Nu despre voi toți zic [aceasta]; Eu știu pe care i-am ales; ci [acestea le spun pentru] ca să se împlinească Scriptura: „Cel care mănâncă pâine cu Mine, a ridicat asupra Mea călcâiul lui [Ὁ τρώγων μετ᾽ ἐμοῦ τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ]”[1].

19. De acum vă zic vouă, înainte de a fi [acestea], ca, [atunci] când are să fie [acestea], să credeți că Eu sunt.

20. Amin, amin zic vouă: Cel care îl primește, dacă am să trimit pe cineva, pe Mine Mă primește; iar cel care Mă primește pe Mine, Îl primește pe Cel care M-a trimis pe Mine”.

21. Acestea zicând Iisus a fost tulburat [cu] duhul [Lui] [ἐταράχθη τῷ πνεύματι], și a mărturisit și a zis: „Amin, amin zic vouă, că unul dintre voi Mă va vinde pe Mine”.

22. Atunci priveau Ucenicii unul spre altul, nedumerindu-se [ἀπορούμενοι][2] despre cine zice.

23. Dar era întins [la masă și] unul [dintre] Ucenicii Lui, la pieptul lui Iisus [ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ], pe care îl iubea Iisus [ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς][3].

24. De aceea, Simon Petros îi face semn acestuia să întrebe cine ar fi pentru care zice [τίς ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει].

25. Și astfel, acela căzând pe pieptul lui Iisus, Îi zice Lui: „Doamne, cine este?”.

26. Îi răspunde Iisus: „Acela este, căruia Eu, înmuind bucățica de pâine [βάψας τὸ ψωμίον], i-o voi da”. Și înmuind bucățica de pâine o dă lui Iudas, al lui Simon Iscariotul.

27. Și după [ce a mâncat] bucățica de pâine, atunci a intrat Satanas întru acela [τότε εσλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς]. Așadar îi zice lui Iisus: „Ce faci, fă [mai] repede [Ὃ ποιεῖς, ποίησον τάχιον]!”.

28. Dar aceasta nimeni [nu] a cunoscut [dintre] cei întinși [la masă], spre ce i-a zis lui[4].

29. Căci unii gândeau – întrucât punga de bani era la Iudas – că Iisus îi zice lui: „Cumpără de care avem nevoie pentru sărbătoare!” sau ca să dea ceva săracilor.

30. Deci luând acela[5] bucățica de pâine, îndată a ieșit; și era noapte [ἦν δὲ νξ].


[1] O referire la Ps 40, 10, LXX, unde avem textul: „cel care mănâncă pâinile mele, a mărit asupra mea înșelăciunea [ὁ ἐσθίων ἄρτους μου ἐμεγάλυνεν ἐπ᾽ ἐμὲ πτερνισμόν]”.

[2] Neînțelegând.

[3] Și acela era tocmai autorul Evangheliei de față, Sfântul Ioannis Apostolul.

[4] Nimeni n-a înțeles unde a fost trimis Iudas de către Domnul.

[5] Iudas.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *