Psalmul 7

1. Psalmul lui David, pe care l-a cântat Domnului pentru cuvintele lui Husi [Χουσι], fiul lui Iemeni [Ιεμενι].

2. Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit! Mântuiește-mă de toți cei care mă prigonesc pe mine și mă izbăvește!

3. Ca nu cumva să răpească ca leul sufletul meu, nefiind cel care răscumpără și nici cel care mântuiește.

4. Doamne, Dumnezeul meu, dacă am făcut aceasta, dacă este nedreptate în mâinile mele,

5. dacă am răsplătit celor care mi-au răsplătit mie cele rele, atunci să cad deșert de la vrăjmașii mei!

6. Atunci vrăjmașul să vâneze [καταδιώξαι] sufletul meu și să-l prindă, și să calce la pământ viața mea și slava mea întru țărână să o sălășluiască! [Pauză psalmică] [διάψαλμα].

7. Ridică-Te, Doamne, în[tru] urgia Ta! Înalță-Te în hotarele vrăjmașilor mei! Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, în porunca pe care ai poruncit-o

8. și adunarea de popoare Te va înconjura și pentru aceasta întru înălțime întoarce-Te!

9. Domnul va judeca popoarele [κύριος κρινεῖ λαούς]. Judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nerăutatea mea, [care sunt] asupra mea!

10. Sfârșească-se acum răutatea păcătoșilor [πονηρία ἁμαρτωλῶν]! Și [Tu] vei îndrepta pe cel drept. [Căci] Dumnezeu [este] cercetând inimile și rinichii [ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς] [noștri].

11. Drept [este] ajutorul meu de la Dumnezeu, Cel care mântuiește pe cei drepți [cu] inima.

12. Dumnezeu [este] judecător drept și tare și îndelung-răbdător [μακρόθυμος], neaducând urgie peste [noi] în toată ziua [μὴ ὀργὴν ἐπάγων καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν].

13. [Dar] dacă nu aveți să vă întoarceți [la El], sabia Lui o va lustrui, arcul Lui l-a încordat [deja] și l-a pregătit pe el.

14. Și în el[1] a pregătit unelte de moarte [σκεύη θανάτου]. Săgețile Lui le-a lucrat [pentru] cei care ard [τοῖς καιομένοις][2].

15. Iată, a născut în chinuri nedreptatea [ἰδοὺ ὠδίνησεν ἀδικίαν], a zămislit durerea [συνέλαβεν πόνον] și a născut fărădelegea [καὶ ἔτεκεν ἀνομίαν]!

16. Groapă a săpat și a adâncit-o pe ea și va cădea întru groapa pe care a lucrat-o [καὶ ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον ὃν εἰργάσατο].

17. Se va întoarce durerea lui întru capul lui [ἐπιστρέψει ὁ πόνος αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ] și pe creștetul lui va coborî nedreptatea lui [καὶ ἐπὶ κορυφὴν αὐτοῦ ἡ ἀδικία αὐτοῦ καταβήσεται].

18. [Iar eu] mărturisi-mă-voi Domnului [ἐξομολογήσομαι κυρίῳ] după dreptatea Lui și cânta-voi numele Domnului Celui Preaînalt.


[1] În arcul Lui. Al urgiei Lui față de noi.

[2] Care ard, care sunt aprinși de pofte păcătoase.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *