Ioannis, cap. 13, 31-38, BYZ

31. [Și] când [el] a ieșit, Iisus zice: „Acum a fost preaslăvit [ἐδοξάσθη] Fiul omului, și Dumnezeu a fost preaslăvit în[tru] El.

32. Dacă Dumnezeu a fost preaslăvit în[tru] El, și Dumnezeu Îl va preaslăvi pe El în[tru] Sine, și îndată Îl va preaslăvi pe El.

33. Fiilor, încă puțin sunt cu voi! Mă veți căuta pe Mine, și, precum am spus iudeilor că «Unde Mă duc Eu, voi nu puteți să mergeți», și vouă vă spun acum.

34. Poruncă nouă vă dau vouă, ca să vă iubiți unul pe altul; precum v-am iubit pe voi, ca și voi să vă iubiți unul pe altul.

35. În aceasta[1] vor cunoaște toți că sunteți Ucenicii Mei, dacă va să aveți dragoste unul față de altul”.

36. Îi zice Lui Simon Petros: „Doamne, unde mergi?”. I-a răspuns lui Iisus: „Unde merg, [tu] nu poți să-Mi urmezi Mie acum, dar mai apoi Îmi vei urma Mie”[2].

37. Îi zice Lui Petros: „Doamne, pentru ce nu pot să-Ți urmez Ție acum? Sufletul meu îl voi pune pentru Tine”.

38. I-a răspuns lui Iisus: „Sufletul tău îl vei pune pentru mine? Amin, amin zic ție, nu are să cânte cocoșul până nu te vei lepăda de Mine de trei ori”.


[1] În iubirea sfântă dintre voi.

[2] Locul în care Domnul îi profețește Sfântului Apostol Petros că va muri mucenicește.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.