Ioannis, cap. 15, BYZ

1. Eu sunt vița de vie cea adevărată [ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή], iar Tatăl Meu este vierul/ viticultorul [ὁ γεωργός].

2. [Și] toată joarda [κλῆμα], [pe care o găsește] nepurtând rod în Mine, El o taie; și pe toată [joarda, pe care o găsește] purtând rod, El o curățește[1], ca [și] mai multă roadă să poarte.

3. Acum voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus vouă.

4. Rămâneți în Mine și Eu în voi! Precum joarda nu poate a purta rod de la sine, dacă nu are să rămână în viță, [tot] astfel nici voi, dacă nu aveți să rămâneți în Mine.

5. Eu sunt vița[2], voi [sunteți] joardele [viței]. Cel care rămâne în Mine și Eu în el, acela poartă multă roadă; căci fără Mine nu puteți a face nimic [ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν].

6. Dacă cineva nu are să rămână în Mine, [acela deja] a fost aruncat afară ca o joardă [ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα], și a fost uscată [καὶ ἐξηράνθη]; și [Tatăl] le adună pe ele împreună și întru foc le aruncă, și [acestea] ard [καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν, καὶ καίεται].

7. Dacă aveți să rămâneți în Mine, și cuvintele Mele au să rămână în voi, ce aveți să voiți veți cere și vi se va face vouă.

8. În[tru] aceasta a fost preaslăvit Tatăl Meu, ca roadă multă să purtați; și Îmi veți fi Mie Ucenici.

9. Precum M-a iubit pe Mine Tatăl și Eu v-am iubit pe voi. Rămâneți în iubirea Mea!

10. Dacă aveți să păziți poruncile Mele, veți rămâne în iubirea Mea; precum Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în iubirea Lui.

11. Acestea vi le-am spus vouă, ca bucuria Mea să rămână în voi și [ca] bucuria vostră să fie desăvârșită.

12. Aceasta este porunca mea, ca să vă iubiți unul pe altul, precum [Eu] v-am iubit pe voi.

13. [Căci] mai mare dragoste [decât] aceasta nimeni [nu] are, ca cineva să[-și] pună sufletul lui pentru prietenii lui.

14. Voi sunteți prietenii [φίλοι] Mei, dacă aveți să faceți câte Eu vă poruncesc vouă.

15. [De aceea] nu vă mai spun vouă robi [δούλους], că robul nu știe ce face domnul lui; ci v-am spus vouă prieteni [φίλους], căci toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute vouă [ἐγνώρισα ὑμῖν][3].

16. Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi, și v-am pus pe voi, ca voi să mergeți [în lume] și roadă să purtați, și roada voastră să rămână[4]; ca orice aveți să cereți de la Tatăl, în numele Meu, să vă dea vouă.

17. Aceasta vă poruncesc vouă, ca să vă iubiți unul pe altul.

18. Dacă vă urăște pe voi lumea, cunoașteți că pe Mine M-a urât înainte de voi[5]!

19. Dacă erați din lume, lumea iubea [ce este] al său; dar pentru că nu sunteți din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, pentru aceea lumea vă urăște pe voi.

20. Amintiți-vă cuvântul pe care Eu vi l-am spus vouă: «Nu este robul mai mare [decât] Domnul lui»! Dacă pe Mine M-au prigonit și pe voi vă vor prigoni; dacă cuvântul Meu au păzit și pe al vostru îl vor păzi.

21. Ci toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, căci nu-L știu pe Cel care M-a trimis pe Mine.

22. Dacă nu veneam și nu le vorbeam lor, păcat nu aveau. Dar acum nu au o scuză [πρόφασιν] pentru păcatul lor.

23. Cel care Mă urăște pe Mine și pe Tatăl Meu Îl urăște.

24. Dacă nu făceam în[tre] ei lucruri, pe care nimeni altul [nu] le-a făcut, păcat nu aveau; dar acum M-au și văzut și M-au urât și pe Mine și pe Tatăl Meu.

25. Dar [aceasta s-a făcut] ca să se împlinească cuvântul care a fost scris în legea lor, că «M-au urât în mod nedrept [Ἐμίσησάν με δωρεν]».

26. Dar când are să vină Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care din Tatăl purcede [ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται], Acela va mărturisi despre Mine.

27. Dar și voi mărturisiți [despre Mine], pentru că dintru început sunteți cu Mine.


[1] Taie lăstarii excedentari de pe joardă. Asta înseamnă a curăți joarda! Căci joarda e ramura mare, lungă, care iese din butuc, adică din tulpina viței de vie, iar joarda poartă mai mulți lăstari, adică ramuri mai mici. Iar lăstarii excedentari trebuie tăiați tocmai pentru ca joarda să fie și mai productivă.

[2] Aici, cuvântul viță, este folosit de Domnul cu sensul că El e butucul viței. Adică cel din care răsar joardele, joarde din care răsar lăstarii și, pe care lăstari, cresc strugurii.

[3] Vi le-am revelat vouă.

[4] Să rămână propovăduirea voastră în lume și sfințenia voastră să fie cunoscută tuturor.

[5] Căci, în primul rând, M-au urât pe Mine, de aceea vă urăsc și pe voi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *