Ioannis, cap. 16, BYZ

1. Pe acestea vi le-am spus vouă, ca să nu vă scandalizați [ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε]/ poticniți [când ele se vor petrece].

2. Vă vor face pe voi scoși afară din sinagogi [ἀποσυναγώγους]; dar vine ceasul, încât tot cel care v-a ucis pe voi, are să pară a aduce slujire lui Dumnezeu.

3. Și pe acestea le vor face, căci nu L-au cunoscut pe Tatăl și nici pe Mine.

4. Ci pe acestea vi le-am spus vouă, ca, [atunci] când are să vină ceasul, să vă aduceți aminte de ele, căci Eu vi le-am spus vouă. Și pe acestea nu vi le-am spus vouă dintru început, pentru că eram cu voi.

5. Dar acum Mă duc către Cel care M-a trimis pe Mine și nimeni dintre voi [nu] Mă întreabă pe Mine: «Unde Te duci?».

6. Ci, fiindcă pe acestea vi le-am spus vouă, întristarea a umplut inima voastră [ λπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν].

7. Dar Eu adevărul vă spun vouă: Vă este de folos vouă ca Eu să Mă duc; căci dacă Eu nu am să Mă duc, Mângâietorul nu va veni către voi; dar dacă am să Mă duc, Îl voi trimite pe El către voi.

8. Și Acela, venind, va mustra [ἐλέγξει] lumea pentru păcat și pentru dreptate și pentru judecată;

9. pentru păcat, pentru că [ei] nu cred întru Mine;

10. și pentru dreptate, pentru că Mă duc către Tatăl Meu și nu Mă mai vedeți pe Mine;

11. și pentru judecată, pentru că arhonul/ stăpânitorul lumii acesteia a fost judecat [κέκριται].

12. Încă multe am a vă spune vouă, dar acum nu puteți a le purta [βαστάζειν] [pe ele].

13. Dar când are să vină Acela, Duhul Adevărului, [El] vă va călăuzi pe voi întru tot adevărul; căci nu va vorbi dintru Sine, ci câte are să audă va vorbi și pe cele care vin vă va vesti vouă.

14. Acela[1] Mă va preaslăvi, pentru că din al Meu va lua și vă va vesti vouă.

15. Toate câte are Tatăl ale Mele sunt; pentru aceea am spus, că «ia din al Meu și vă va vesti vouă».

16. Puțin [mai e] și nu Mă [mai] vedeți pe Mine și iarăși puțin [mai e] și Mă veți vedea pe Mine, căci [Eu] Mă duc către Tatăl”.

17. Atunci au zis [unii] dintre Ucenicii Lui unul către altul: „Ce este aceasta pe care o spui nouă: «Puțin [mai e] și nu Mă [mai] vedeți pe Mine și iarăși puțin [mai e] și Mă veți vedea pe Mine»? Și [ce înseamnă] că: «Eu mă duc către Tatăl [Ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα]»?”.

18. Deci ziceau: „Ce este aceasta care spune: «Puțin»? Nu știm ce spune”.

19. Atunci, Iisus a cunoscut că voiau a-L întreba pe El și le-a zis lor: „Pentru aceasta căutați unul la altul [a înțelege], că am spus: «Puțin [mai e] și nu Mă [mai] vedeți pe Mine și iarăși puțin [mai e] și Mă veți vedea pe Mine»?

20. Amin, amin zic vouă, că voi veți plânge și vă veți tângui[2], dar lumea se va bucura[3]; și voi vă veți întrista, dar întristarea voastră întru bucurie se va [pre]face [ἀλλ᾽ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται].

21. Femeia, când are să nască, întristare are, că a venit ceasul ei; dar când are să nască copilul, nu-și mai amintește necazul, pentru bucuria că a fost născut om întru lume.

22. Așadar, și voi acum aveți tristețe [în inima voastră]; dar iarăși vă voi vedea pe voi și va fi bucuroasă inima voastră și bucuria voastră nimeni [nu] o ia din voi [καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾽ ὑμῶν].

23. Și în ziua aceea[4] nu Mă veți [mai] întreba pe Mine nimic. Amin, amin zic vouă că, [ori]câte aveți să cereți Tatălui în numele Meu, [El] vă va da vouă.

24. Până acum nu ați cerut nimic în numele Meu. Cereți și veți primi, ca bucuria voastră să fie împlinită!

25. Pe acestea vi le-am spus vouă în parimii [ἐν παροιμίαις]/ aforisme/ parabole; dar vine ceasul când nu voi mai vorbi vouă în parimii, ci pe față vă voi vesti vouă despre Tatăl.

26. În ziua aceea veți cere în numele Meu; și nu vă spun vouă, că Eu Îl voi ruga pe Tatăl pentru voi;

27. căci Însuși Tatăl vă iubește pe voi, căci voi M-ați iubit pe Mine și ați crezut că Eu din Dumnezeu am ieșit.

28. Ieșit-am din Tatăl și am venit întru lume; iarăși las lumea și merg către Tatăl”.

29. Îi zic Lui Ucenicii Lui: „Iată, acum vorbești pe față și [nu] spui nicio parimie!

30. Acum știm că [Tu] știi toate și nu ai nevoie ca cineva să Te întrebe pe Tine; în[tru] aceasta credem că ai ieșit din Dumnezeu”.

31. Le-a răspuns lor Iisus: „Acum credeți?

32. Iată, vine ceasul și acum a venit, [ca] să fiți risipiți fiecare întru ale sale și pe Mine să Mă lăsați singur! Dar [Eu] nu sunt singur [niciodată], ci Tatăl este cu Mine[5].

33. Pe acestea vi le-am spus vouă, ca în Mine pace să aveți. În lume necaz aveți [Ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔχετε]; dar îndrăzniți, [căci] Eu am biruit lumea [ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον]!”.


[1] Duhul Sfânt.

[2] Când Eu am să fiu răstignit pe Cruce.

[3] În acel moment, crezând că a scăpat de Mine.

[4] Când Mă veți vedea înviat din morți.

[5] Și, implicit, și Duhul Sfânt este cu Mine, cu Fiul Tatălui.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.