Ioannis, cap. 18, 1-13, BYZ

1. Acestea zicând, Iisus a ieșit, [împreună] cu Ucenicii Lui, dincolo de pârâul Cedronilor [τῶν Κέδρων], unde era grădina, întru care a intrat El și Ucenicii Lui.

2. Dar știa și Iudas, cel care Îl vinde pe El, locul [acela]; pentru că, adesea, Iisus [și] cu Ucenicii Lui au fost adunați împreună acolo.

3. Așadar Iudas[1], luând cohorta [τὴν σπεῖραν][2] și din slujitorii[3] arhiereilor și ai fariseilor [καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων πηρτας], au venit acolo cu felinare și făclii și arme.

4. Atunci Iisus, știind toate cele care vin asupra Lui, ieșind, le-a zis lor: „Pe cine căutați?”.

5. [Și ei] I-au răspuns Lui: „Pe Iisus Nazoreosul”. [Și] Iisus le zice lor: „Eu sunt”. Și sta și Iudas, cel care Îl vinde pe El, cu ei.

6. [Dar] atunci când le-a zis lor «Eu sunt», [ei] s-au dat în spate și au căzut la pământ.

7. Atunci [Iisus] iarăși i-a întrebat pe ei: „Pe cine căutați?”. Și ei I-au zis: „Pe Iisus Nazoreosul”.

8. Răspuns-a Iisus: „Spus-am vouă că Eu sunt! Atunci, dacă Mă căutați, lăsați pe aceștia a pleca!”.

9. [Și aceasta] pentru ca să se împlinească cuvântul pe care l-a spus că «pe Care [Mi] i-ai dat Mie, nu am pierdut din ei niciunul».

10. Atunci, Simon Petros având sabie, a scos-o pe ea și l-a lovit pe robul arhiereului și i-a tăiat lui urechea dreaptă. Și numele robului erau Malhos [Μάλχος].

11. Atunci, Iisus i-a zis lui Petros: „Pune sabia ta întru teacă! [Oare] potirul [τὸ ποτήριον][4], pe care [Mi] l-a dat Mie Tatăl, nu am să-l beau pe el?”.

12. [Și] atunci cohorta și hiliarhosul [ὁ χιλίαρχος][5] și slujitorii iudeilor L-au prins pe Iisus și L-au legat pe El

13. și L-au dus pe El mai întâi la Annas [Ἄννας]; căci era socrul [πενθερὸς] lui Caiafas [Καϊάφας], care era arhiereul anului aceluia.


[1] De aici se poate trage, în mod fals, concluzia că Iudas „conducea” cohorta. Însă, în In. 18, 12 ni se spune că era de față și conducătorul ei, al cohortei.

[2] O cohortă de soldați era formată din circa 600 de oameni, cf. Gingrich Greek Lexicon. Și soldații erau romani.

Însă, conform acestei surse:

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cohortă, un prefectus conducea o cohortă formată din 500 de soldați, pe când un tribun conducea o cohortă de 1.000 de soldați. Această precizare e foarte importantă pentru a înțelege In. 18, 12.

[3] Pe când slujitorii arhiereilor și ai fariseilor erau evrei.

[4] Chinurile și moartea Lui pentru noi sunt potirul pe care I l-a dat Lui Tatăl.

[5] Cel care conducea o cohortă de 1.000 de soldați. Care, în latină, este echivalentul conducătorului cohortei milliaria, de 1000 de soldați. Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Cohort_(military_unit).

Comandantul militar roman a venit cu o mie de soldați ca să Îl prindă pe Domnul sau cu o parte din cohorta lui? Sfântul Ioannis însă nu vorbește despre o parte din cohortă, ci de cohortă.