Ioannis, cap. 17, BYZ

1. Acestea a spus Iisus, și a ridicat ochii Lui întru cer, și a zis: „Tată, a venit ceasul! Preaslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să Te preaslăvească pe Tine!

2. Precum I-ai dat Lui putere [ἐξουσίαν] [peste] tot trupul, ca, pe tot[1] pe care I l-ai dat Lui, [El] le va da lor viață veșnică.

3. Și aceasta este viața veșnică: ca să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe Care [Tu] L-ai trimis.

4. Eu Te-am preaslăvit [pe Tine] pe pământ; [și] am desăvârșit lucrul pe care Mi l-ai dat Mie ca să-l fac.

5. Și acum, Tu, Tată, preaslăvește-Mă pe Mine, [dimpreună] cu [Tine] Însuți, [cu] slava pe care o aveam, [dimpreună] cu Tine, [mai] înainte de a fi lumea.

6. Arătat-am numele Tău oamenilor, pe care Mi i-ai dat Mie din lume; ai Tăi erau și Mie Mi i-ai dat pe ei; și cuvântul Tău l-au păzit.

7. Acum [ei] au cunoscut că toate câte [Mi]-ai dat Mie din Tine sunt;

8. că[ci] cuvintele pe care [Mi] le-ai dat Mie, le-am dat lor; și ei le-au primit, și, cu adevărat, au cunoscut că din Tine am venit și au crezut că Tu M-ai trimis.

9. Eu pentru ei mă rog; nu pentru lume mă rog, ci pentru care [Mi] i-ai dat Mie, că[ci] ai Tăi sunt.

10. Și toate ale Mele sunt ale Tale și ale Tale [sunt] ale Mele; și am fost preaslăvit în[tru] ei.

11. Și [Eu] nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, și Eu vin către Tine. Părinte Sfinte, păzește-i pe ei în numele Tău, pe care [Mi] i-ai dat Mie, ca să fie una [ἵνα ὦσιν ν], precum Noi [καθὼς ἡμεῖς] [suntem una]!

12. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam pe ei în numele Tău; pe care [Mi] i-ai dat Mie, i-am păzit, și nimeni dintre ei n-a pierit, fără numai fiul pieirii [ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας][2], ca să se împlinească Scriptura.

13. Dar acum către Tine vin, și pe acestea le spun în lume, ca [ei][3] să aibă bucuria Mea împlinită în[tru] ei.

14. Eu le-am dat lor cuvântul Tău, și lumea i-a urât pe ei, că[ci] nu sunt din lume, precum [nici] Eu nu sunt din lume.

15. [Și] nu Mă rog ca să-i iei pe ei din lume, ci ca să-i păzește pe ei de cel rău [τοῦ πονηροῦ][4].

16. [Căci ei] nu sunt din lume, precum [nici] Eu nu sunt din lume.

17. Sfințește-i pe ei în[tru] adevărul Tău! [Căci] cuvântul Tău este adevărul.

18. [Și] precum M-ai trimis [pe Mine] întru lume, [tot la fel] și Eu i-am trimis pe ei întru lume.

19. Și Eu pentru ei Mă sfințesc pe Mine Însumi, ca și ei să fie sfințiți în[tru] adevăr.

20. Dar nu numai pentru aceștia Mă rog, ci și pentru cei care cred, prin cuvântul lor, întru Mine;

21. ca toți să fie una [ἵνα πάντες ν ὦσιν]; precum Tu, Tată, în Mine și Eu în Tine, ca și ei în Noi să fie una [ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ν ὦσιν]; ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis [pe Mine].

22. Și Eu, slava [τὴν δόξαν] pe care [Mi-]ai dat-o Mie, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum [și] Noi suntem una.

23. Eu în[tru] ei și Tu în[tru] Mine, ca să fie desăvârșiți întru unime, și ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis [pe Mine], și [că] i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit [pe Mine].

24. Tată, pe care [Mi] i-ai dat Mie, voiesc ca unde sunt Eu și ei să fie [împreună] cu Mine! Ca să vadă slava Mea, pe care [Mi-]ai dat-o Mie, că[ci] M-ai iubit pe Mine [mai] înainte de întemeierea lumii.

25. Părinte Drepte, și lumea pe Tine nu Te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că Tu M-ai trimis [pe Mine]!

26. Și numele Tău L-am făcut cunoscut lor și îl voi face cunoscut; ca iubirea [cu] care M-ai iubit pe Mine în ei să fie și Eu în ei”.


[1] Aici având sens de plural.

[2] Iudas Iscariotis, cel care L-a vândut.

[3] Sfinții Apostoli.

[4] De Satana, implicit și de îngerii apostați, căzuți, care sunt împreună cu el.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *