Viețile Sfinților 1. 29

Viețile Sfinților

(vol. 1)

Alcătuite de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și de

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

  *

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a.

[Și] Preotul zice: [Și prin] aceste semne/ simboluri  ale Tale mi-ai dăruit libertatea [și] prin cuvintele Tale mi-ai scris faptele[1]. [Căci] Tu mi-ai predat mie, [Doamne,] Trupul Tău cel mistic/ tainic, în împărtășirea Pâinii și a Vinului.

[Și] poporul zice: Noi credem [aceasta].

[Și] Preotul zice: Căci [în] noaptea în care Te-ai dat pe Tine Însuți, [dintru] a Ta putere

[Și] poporul zice: Noi credem [aceasta].

[Și] Preotul zice: luând Pâinea în sfintele și preacuratele și fără prihană mâinile Tale, înălțând-o în sus către Însuși Tatăl Tău, Dumnezeul nostru și al tuturor, mulțumind, binecuvântând, sfințind [și] frângând, a dat-o Sfinților Săi Ucenici și Apostoli, zicând: Luați, mâncați! Acesta este Trupul Meu, [care] pentru voi și [pentru] mulți se frânge, și a fost dat întru iertarea păcatelor! Aceasta să faceți întru pomenirea Mea!

Asemenea, după ce a cinat, [El] a luat Potirul, și amestecând în el din rodul viței[2] și din apă, mulțumind, binecuvântând, sfințind, a dat Sfinților Săi Ucenici și Apostoli, zicând: Beți dintru acesta toți! Acesta este Sângele Meu, al făgăduinței/ al legii celei noi, [care] pentru voi și [pentru] mulți se varsă, întru iertarea păcatelor! Aceasta să faceți întru pomenirea Mea!

Căci oricând veți mânca din Pâinea aceasta și veți bea din Potirul acesta, moartea Mea veți vesti și învierea Mea veți mărturisi, până când [Eu] voi veni.

[Și] poporul zice: Amin! Moartea Ta…

[Și] Preotul zice: Așadar, Stăpâne, pomenind coborârea [Ta] pe pământ, și moartea Ta cea făcătoare de viață, și întruparea Ta cea de trei zile, și învierea cea din morți, și înălțarea Ta întru ceruri, și șederea de-a dreapta Tatălui, și a doua și înfricoșătoarea și slăvita Ta venire ce va să fie,

[apoi] zice cu voce tare: Ție Îți aducem ale Tale Daruri dintru ale Tale, pentru toate și prin toate și în[tru] toate!

[Și] poporul zice: Pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te binecuvântăm…

[Și] Diaconul zice: Cu frică, [capetele voastre] lui Dumnezeu să le plecați!

[Și] Preotul, plecându-și [capul], zice [această rugăciune] în[tru] sine: Așadar, Stăpâne, [cu] glasul Tău [cel dumnezeiesc], schimbă cele puse înainte[a] Ta, Însuți [fiind] de față, [în] această lucrare mistică/ tainică desăvârșită, [căci] pe Tine Însuți noi Te cinstim și pomenirea Ta o săvârșim!

Însuți Duhul Tău Cel Atotsfânt să vină, ca [prin] insuflarea venirii Lui celei sfinte și bune și slăvite să le sfințească și să le schimbe pe cele de față, aceste Cinstite și Sfinte Daruri, întru Însuși Trupul și Sângele eliberării noastre!

[Și] poporul zice: Să luăm aminte!

[Și] Diaconul zice: Amin!

[Și] Preotul, cu voce tare: Și fă dar Pâinea aceasta să fie întru Sfântul Tău Trup, al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului și al Împăratului nostru al tuturor, Iisus Hristos, întru iertarea păcatelor și întru viața cea veșnică, pentru cei care se vor împărtăși din El!

[Și] poporul zice: Amin!

[Și] Preotul zice [tot cu voce tare]: Iar Potirul acesta [fă-l] Cinstitul Tău Sânge, al făgăduinței/ al testamentului Tău celui nou, al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului și al Împăratului nostru al tuturor, Iisus Hristos, întru iertarea păcatelor și întru viața cea veșnică, pentru cei care se vor împărtăși din El!

[Și] poporul zice: Amin!

[Și de aici încolo] Preotul se roagă și poporul răspunde cu Doamne miluiește!

[Urmează ectenia spusă de Preot, la care credincioșii răspund cu Doamne miluiește!]

Pe Tine Te rugăm, Hristoase, Dumnezeul nostru!

Întărește temelia Bisericii Tale, Doamne!

Înrădăcinează [întru] noi unitatea dragostei!

Sporește adevărata credință!

Îndreptează calea noastră [întru] evlavia Ta!

Pe Păstori[i Tăi], întărește-i!

Pe cei păstoriți [de ei], păzește-i!

Dă clerului [Tău] bunăcuviință!

[Dă] monahilor [Tăi] înfrânare!

Celor care în feciorie [trăiesc], [dă-le] minte întreagă/ trează!

Celor care în nuntă cinstită [trăiesc], [dă-le] viață bună!

Celor care în pocăință [trăiesc], [dă-le] mila [Ta]!

Celor bogați, [dă-le] bunătate!

Celor [în] nevoi, [dă-le] sprijin!

Celor săraci, [dă-le] ajutor!

Încinge-i pe cei bătrâni!

Înțelepțește-i pe cei tineri!

Întoarce-i pe cei necredincioși!

Ferește Biserica [Ta] de schisme!

Nimicește murmurul ereziilor!

[Și] unește-ne pe noi, pe toți, întru unitatea evlaviei Tale!

[Și] poporul zice: Doamne miluiește!

[Și] Preotul zice: Pomenește, Doamne, sfânta pace, unitatea, catolicitatea și apostolicitatea Bisericii Tale, de la o margine la alta a lumii, și pe cei [care] în ea sunt Episcopii ortodocșilor, care drept învață cuvântul adevărului!

[Apoi Preotul] ridică vocea: Mai ales, pe Preasfințitul și Preafericitul Arhiereul nostru, Avva [numele său], Papa și Patriarhul marii cetăți a Alexandriei, și pe cei care stau în jurul său, Episcopi, Presbiteri, Diaconi, Anagnoști, Psalți, Exorciști, Monahi, Monahii, [oameni] înfrânați, văduve, orfani, laici, și pe toată plinătatea celor credincioși, ai Sfintei Biserici a lui Dumnezeu.

[Și] poporul zice: Doamne miluiește!

[Și] Preotul zice: Pomenește, Doamne, pe împărații cei evlavioși!

Pomenește, Doamne, pe cei care [sunt] în Palat, pe frații noștri cei credincioși și ortodocși, și pe toată armata [imperiului]!

Pomenește, Doamne, pe cei care au adus aceste Sfinte Daruri, și prin care și pentru care au fost aduse, și răsplată cerească dă-le lor, la toți!

Pomenește, Doamne, și pe cei care [sunt] în munți și [în peșteri] și pe cei [care viețuiesc] în crăpăturile pământului!

Și [pomenește, Doamne, și] pe cei care [sunt] în robie, frați ai noștri, și le dăruie lor pace, lăsându-i întru ale lor!

[Și] Diaconul zice: Să ne rugăm pentru cei robiți!

[Și] poporul zice: Doamne miluiește!


[1] Mi-ai spus ce să fac cu viața mea în Sfânta Ta Evanghelie.

[2] Vin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *