1. Întru sfârșit, psalmul lui David.

2. Până când, Doamne, mă vei uita întru sfârșit? Până când Îți vei întoarce fața Ta de la mine?

3. Până ce voi pune sfaturi [βουλὰς] în sufletul meu, dureri [ὀδύνας] în inima mea ziua? Până când se va înălța vrăjmașul meu asupra mea?

4. Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu! Luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte!

5. Ca nu cumva să zică vrăjmașul meu: „Întăritu-m-am către el [ἴσχυσα πρὸς αὐτόν]”. Cei care mă asupresc pe mine se vor bucura dacă am să mă clatin.

6. Dar eu în[tru] mila Ta am nădăjduit. Bucura-se-va inima mea în[tru] mântuirea Ta. Cânta-voi Domnului, Celui care a făcut bine mie și voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt.

Did you like this? Share it: