Psalmul 13, cf. LXX

1. Întru sfârșit, psalmul lui David. Zis-a cel nebun în inima lui: „Nu este Dumnezeu”. Stricatu-s-au și s-au făcut urâți în obiceiuri[le] [ἐν ἐπιτηδεύμασιν] [lor]. Nu este [om] făcând bunătate [οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα], nu este până la unul [οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός].

2. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, [ca] să vadă dacă este cel care Îl înțelege sau cel care Îl caută pe Dumnezeu.

3. Toți s-au abătut [ἐξέκλιναν], împreună netrebnici s-au făcut [ἅμα ἠχρεώθησαν]. Nu este [om] făcând bunătate, nu este până la unul. [1]Mormânt deschis [este] gâtul lor [τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν], limbile lor înșelau, venin de aspide sub buzele lor. A căror gură [este] plină de blestem și de amărăciune. Picioarele lor [sunt] repezi să verse sânge. Pieire și suferință în căile lor. Și calea păcii [ei] nu o cunosc [și] nu este frica lui Dumnezeu înaintea ochilor lor.

4. [Oare] nu vor cunoaște toți cei care lucrează fărădelegea? Cei care mănâncă [pe] poporul Meu [cu] mâncare de pâine, [pe] Domnul nu L-au chemat.

5. Acolo s-au înfricoșat [cu] frică, [în] care nu era frică, că[ci] Dumnezeu [este] în neamul cel drept.

6. Sfatul săracului l-ați rușinat, [pentru] că Domnul este nădejdea lui.

7. Cine va da din Sion mântuirea lui Israil? În [aceasta] să întoarcă Domnul robia [τὴν αἰχμαλωσίαν] poporului Lui. Bucură-te Iacov și veselește-te Israil!


[1] Începând de aici, cealaltă parte a versetului al 3-lea nu apare în Biblia de la 1688, în Biblia de la Blaj din 1795, în ed. BOR 1914, 1939, 1988, 2001. Ea nu apare nici în MGK, WTT, GNV, KJV, NAS, NJB, L45, dar apare în VUL (= sepulchrum patens est guttur eorum = linguis suis dolose agebant = venenum aspidum sub labiis eorum = quorum os maledictione et amaritudine plenum est = veloces pedes eorum ad effundendum sanguinem = contritio et infelicitas in viis eorum = et viam pacis non cognoverunt non est timor Dei ante oculos eorum) și în BGT (τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *