Ioannis, cap. 18, 14-40, BYZ

14. Și Caiafas era cel care i-a sfătuit pe iudei, că este de folos [ca] un om să piară pentru popor[1].

15. Iar Simon Petros Îi urma lui Iisus, [precum] și celălalt Ucenic. Și Ucenicul acela era cunoscut arhiereului, și [el] a intrat, împreună [cu] Iisus, întru curtea arhiereului;

16. dar Petros a stat la poartă, afară. Atunci a ieșit celălalt Ucenic, care era cunoscut arhiereului, și a vorbit portăriței [τῇ θυρωρῷ] și [el] l-a băgat înăuntru pe Petros.

17. Atunci, slujitoarea portăriță [ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρὸς], îi zice lui Petros: „Nu cumva [ești] și tu dintre Ucenicii Omului acestuia?”. Și acela îi zice: „Nu sunt”.

18. Iar robii și slujitorii, făcând foc, stăteau, că[ci] era frig și se încălzeau; și era cu ei [și] Petros, stând și încălzindu-se.

19. Atunci arhiereul L-a întrebat pe Iisus despre Ucenicii Lui și despre învățătura Lui.

20. [Dar] Iisus i-a răspuns lui: „Eu [cu] îndrăzneală/ pe față [παρρησίᾳ] am vorbit lumii; Eu totdeauna am învățat în sinagogă și în templu, unde mereu se adună iudeii, și [nu] am vorbit nimic în ascuns.

21. De ce Mă întrebi [pe Mine]? Întreabă [pe] cei care au auzit, ce le-am spus lor! Iată, aceștia știu pe care le-am spus Eu!”.

22. Dar acestea zicând El, unul [dintre] slujitori, stând de față, I-a dat o palmă peste față lui Iisus, zicând: „Așa răspunzi arhiereului?”.

23. I-a răspuns lui Iisus: „Dacă am vorbit rău, mărturisește despre rău! Dar dacă [am vorbit] bine, de ce Mă bați?”.

24. [Și] Annas L-a trimis pe El legat către Caiafas, arhiereul.

25. Și Simon Petros era stând și încălzindu-se; [și] atunci i-au zis lui: „Nu cumva și tu ești dintre Ucenicii Lui?”. Atunci, acela s-a lepădat și a zis: „Nu sunt”.

26. [Și] unul dintre robii arhiereului îi zice, rudenie fiind [aceluia] căruia Petros i-a tăiat urechea: „Nu te-am văzut eu în grădină cu El?”.

27. Atunci iarăși s-a lepădat Petros, și îndată a cântat cocoșul.

28. Atunci L-au dus pe Iisus de la Caiafas întru pretorion [πραιτώριον][2]; și era dimineața devreme, și ei nu au intrat întru pretorion, ca să nu se spurce, ci [se pregăteau pentru] ca să mănânce Paștiul [τὸ Πάσχα].

29. Atunci a ieșit Pilatos [Πιλάτος] către ei și a zis: „Ce învinuire [κατηγορίαν] aduceți împotriva Omului acestuia?”.

30. I-au răspuns și i-au zis lui: „Dacă nu era acesta un făcător de rele [κακοποιός], nu L-am fi dat ție pe El”.

31. Atunci, Pilatos le-a zis lor: „Luați-L voi pe El și judecați-L pe El după legea voastră!”. Așadar, i-au zis lui iudeii: „Nouă nu ne [este] îngăduit să omorâm pe nimeni”;

32. ca să se împlinească cuvântul lui Iisus, pe care l-a spus, prevestind [cu] ce moarte avea a muri.

33. Atunci, Pilatos a intrat iarăși întru pretorion și L-a chemat pe Iisus și I-a zis Lui: „Tu ești împăratul iudeilor?”.

34. I-a răspuns lui Iisus: „De la tine zici tu aceasta sau alții ți-au spus-o ție despre Mine?”.

35. I-a răspuns Pilatos: „Nu cumva sunt eu iudeu? Neamul Tău și arhiereii mi Te-au dat mie; ce ai făcut?”.

36. [Și] i-a răspuns Iisus: „Împărăția Mea nu este din lumea aceasta [Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου]! Dacă Împărăția mea era din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat, ca [Eu] să nu fi fost dat iudeilor. Dar acum Împărăția Mea nu este de aici”.

37. Atunci I-a zis Lui Pilatos: „Așadar, ești Tu împărat?”. I-a răspuns Iisus: „Tu zici, că Eu sunt împărat. [Dar] Eu pentru aceasta am fost născut și pentru aceasta am venit întru lume, ca să mărturisesc adevărului [ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ]. Tot cel care este din adevăr [ἐκ τῆς ἀληθείας] ascultă glasul Meu”.

38. Îi zice Lui Pilatos: „Ce este adevărul?”. Și aceasta zicând, iarăși a ieșit către iudei și le zice lor: „Eu nicio vină [nu] găsesc în El.

39. Dar este obiceiul vostru, ca pe unul să vi-l eliberez vouă la Paști. Deci voiți să vi-L eliberez vouă pe împăratul iudeilor [τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων]?”.

40. Atunci au strigat iarăși [cu] toții, zicând: „Nu pe Acesta, ci pe Barabbas [Βαραββᾶς]!”. Iar Barabbas era tâlhar [λῃστής].


[1] Pentru Israil.

[2] La reședința oficială a guvernatorului roman al provinciei.