Ioannis, cap. 20, 1-18, BYZ

1. Dar [în] prima [zi] a sabaturilor [τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων][1], Maria Magdalini vine dimineața devreme, încă fiind întuneric, întru mormânt [εἰς τὸ μνημεῖον], și vede piatra ridicată de la mormânt [καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου].

2. Atunci aleargă și vine către Simon Petros și către celălalt Ucenic, pe care îl iubea Iisus, și le zice lor: „L-au ridicat pe Domnul[2] din mormânt și nu știm [οὐκ οἴδαμεν][3] unde L-au pus pe El”.

3. Așadar, Petros și celălalt Ucenic au alergat și veneau întru mormânt.

4. Și alergau amândoi, împreună; și celălalt Ucenic a alergat [mai] înainte, [mai] repede [decât] Petros, și a venit cel dintâi întru mormânt,

5. și aplecându-se, vede giulgiurile zăcând, însă nu a intrat.

6. Atunci vine [și] Simon Petros urmându-i lui, și a intrat întru mormânt, și vede giulgiurile zăcând,

7. iar marama [τὸ σουδάριον], care era [pusă] peste capul Lui, nu [era] cu giulgiurile zăcând, ci separat, învăluită într-un loc.

8. Așadar, atunci a intrat și celălalt Ucenic, care a venit cel dintâi întru mormânt, și a văzut, și a crezut;

9. căci încă nu cunoșteau Scriptura, că El trebuie să învieze din morți.

10. Atunci s-au dus Ucenicii iarăși către ai lor.

11. Dar Maria[4] stătuse către mormânt, plângând afară[5]; [și] atunci, cum plângea [ea], s-a aplecat întru mormânt,

12. și vede doi Îngeri în [veșminte] albe șezând, unul către cap, și altul către picioare[6], unde zăcuse trupul lui Iisus.

13. Și aceia îi zic ei: „Femeie, de ce plângi?”. [Și ea] le zice lor, că „L-au ridicat pe Domnul meu [τὸν κύριόν μου], și nu știu unde L-au pus pe El”.

14. Și zicând acestea, [Maria Magdalini] s-a întors întru spate, și Îl vede pe Iisus stând, dar nu știuse că este Iisus.

15. [Și] îi zice ei Iisus: „Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți?”. Aceasta, crezând că [El] este grădinarul [ὁ κηπουρός], Îi zice Lui: „Doamne, dacă Tu l-ai luat pe el[7], spune-mi unde l-ai pus pe el, și eu îl voi ridica pe el!”.

16. Îi zice ei Iisus: „Maria!”. Întorcându-se, aceea Îi zice Lui: „Rabbuni [Ῥαββουνί]!”, care [în grecește] se zice: „Învățătorule [Διδάσκαλε]!”.

17. [Și] îi zice ei Iisus: „Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit către Tatăl Meu! Dar mergi către frații Mei, și zi-le lor: «Mă sui către Tatăl Meu și Tatăl vostru, și Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru»!”.

18. [Și] Maria Magdalini vine vestind Ucenicilor că a văzut pe Domnul, și acestea i-a spus ei.


[1] Adică duminica, în prima zi de după sâmbătă.

[2] Și nu spune trupul Domnului, ci Domnul, pentru că în iubirea ei cea mare pentru Domnul, ea nu putea să separe trupul Lui de persoana Lui.

[3] Pentru că Sfânta Maria Magdalini nu se referea numai la sine ci și la Maica Domnului, care fusese la mormânt înaintea ei, potrivit Tradiției Bisericii.

[4] Sfânta Maria Magdalini.

[5] În afara mormântului Domnului.

[6] Unul către locul unde fusese pus capul Domnului, iar altul către picioarele Sale, așa după cum fusese trupul Lui îngropat.

[7] Trupul Domnului.