Ioannis, cap. 20, 19-31, BYZ

19. Atunci, fiind seară, [în] ziua cea dintâi a sabaturilor[1], și ușile [fiind] încuiate, [acolo] unde erau Ucenicii adunați împreună, pentru frica iudeilor, a intrat Iisus și a stat întru mijloc[ul lor], și le zice lor: „Pace vouă!”.

20. Și aceasta zicând, [Iisus] le-a arătat lor mâinile și coasta Lui. [Și] atunci s-au bucurat Ucenicii, văzând pe Domnul.

21. Așadar, le-a zis lor Iisus iarăși: „Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, și Eu vă trimit pe voi”.

22. Și acestea zicând, [El] a suflat asupra [lor] [ἐνεφύσησεν] și le zice lor: „Luați Duh Sfânt!

23. Cărora aveți să le iertați păcatele, le sunt iertate lor, [și] cărora aveți să le țineți, le-au fost ținute”.

24. Dar Tomas [Θωμᾶς], unul din cei doisprezece, cel care este numit Geamănul [Δίδυμος], nu era cu ei când a venit Iisus.

25. Așadar, îi ziceau lui ceilalți Ucenici: „L-am văzut pe Domnul”. Dar el le-a zis lor: „Dacă nu am să văd în mâinile Lui semnul cuielor, și [dacă nu] am să pun degetul meu întru semnul cuielor, și [dacă nu] am să pun mâna mea întru coasta Lui, nu voi crede”.

26. Și după opt zile, Ucenicii Lui erau iarăși înăuntru [casei][2], și Tomas [era împreună] cu ei. [Și] Iisus vine, ușile [fiind] încuiate, și a stat întru mijloc[ul lor] și le-a zis: „Pace vouă!”.

27. Apoi îi zice lui Tomas: „Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele! Și adu mâna Ta și pune-o întru coasta Mea! Și nu fi necredincios [ἄπιστος], ci credincios [πιστός]!

28. Și a răspuns Tomas, și I-a zis Lui: „Domnul meu și Dumnezeul meu”.

29. Îi zice lui Iisus: „Că M-ai văzut pe Mine, ai crezut; fericiți [sunt] cei care nu au văzut și au crezut”.

30. Așadar și alte multe semne [σημεῖα] a făcut Iisus înaintea Ucenicilor Lui, care nu sunt scrise în cartea aceasta.

31. Dar acestea au fost scrise, ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și ca, crezând, viață să aveți în numele Lui.


[1] Duminica.

[2] Unde li Se arătase și în duminica învierii Sale din morți.