Iezechiil, cap. 34, conform LXX

1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:

2. „Fiule al omului, profețește asupra păstorilor lui Israil! Profețește și spune-le păstorilor: Acestea zice Domnul, Domnul: «O, păstorii lui Israil! Nu se pasc păstorii pe ei înșiși? Păstorii [oare] nu pasc oile?

3. Iată, [voi] mâncați laptele [turmei] și vă îmbrăcați [cu] lânurile [lor][1] și înjunghiați [ce este] gras, dar oile Mele nu le pașteți!

4. Pe cea slabă nu ați întărit-o și pe cea rea nu ați făcut-o un trup [οὐκ ἐσωματοποιήσατε] și pe cea zdrobită nu ați legat-o[2] și pe cea rătăcită nu ați întors-o și pe cea pierită[3] nu ați căutat-o și pe cea tare nu ați crescut-o [cu] trudă.

5. Și [astfel] au fost risipite oile Mele. Pentru [că] păstori nefiind [în Israil], și [oile] au fost făcute întru mâncare la toate fiarele câmpului.

6. Și au fost risipite oile Mele în tot muntele și pe tot dealul cel înalt. Și pe fața a tot pământul a fost risipită [turma Mea]. Și nu era cel care caută și nici cel care întoarce [oile]».

7. Pentru aceasta, păstori [ai lui Israil], ascultați cuvântul Domnului!

8. «Eu trăiesc», zice Domnul, Domnul [ζῶ ἐγώ λέγει κύριος κύριος]. «Dacă, pentru o lună, oile Mele se fac întru pustiire [εἰ μὴν ἀντὶ τοῦ γενέσθαι τὰ πρόβατά μου εἰς προνομὴν] și [dacă] oile Mele se fac întru mâncare [pentru] toate fiarele câmpului, alături de [ele] nefiind păstori, și păstorii nu au căutat oile Mele, ci păstorii s-au păscut pe ei înșiși, dar oile Mele nu le-au păscut,

9. pentru aceasta, păstori»,

10. acestea zice Domnul, Domnul: «Iată, Eu [vin] la păstori și voi cere oile Mele din mâinile lor! Și îi voi întoarce pe ei ca să nu păstorească oile Mele și păstorii nu le vor mai paște încă pe acestea. Și voi scoate oile Mele din gura lor și nu le vor fi lor încă întru mâncare».

11. Fiindcă acestea zice Domnul: «Iată, Eu, voi căuta oile Mele și le voi cerceta [ἐπισκέψομαι] pe ele!

12. Precum caută păstorul turma lui în ziua când are să fie întuneric și nor în mijlocul oilor [lui] despărțite, astfel voi căuta turma Mea și le voi scoate pe ele de la tot locul [în] care au fost risipite acolo, în zi de nor și de întuneric.

13. Și le voi scoate pe ele de la neamuri și le voi aduna împreună pe ele din țări și le voi scoate pe ele întru pământul lor și le voi paște pe ele pe munții lui Israil și în râpe și în toată locuința pământului.

14. În pășune bună le voi paște pe ele și în muntele cel înalt al lui Israil [ἐν τῷ ὄρει τῷ ὑψηλῷ Ισραηλ]. Vor fi stânele [αἱ μάνδραι][4] lor acolo, vor dormi și se vor odihni în desfătare bună și în pășune grasă vor fi păscute pe munții lui Israil.

15. Eu voi paște oile Mele și Eu le voi odihni pe ele și vor cunoaște că Eu sunt Domnul». [Căci] acestea zice Domnul, Domnul:

16. «Pe cea pierdută o voi căuta și pe cea rătăcită o voi întoarce și pe cea zdrobită o voi lega[5] și pe cea părăsită o voi întări și pe cea tare o voi păzi și le voi paște pe ele cu judecată [καὶ βοσκήσω αὐτὰ μετὰ κρίματος].

17. Și voi, oile [Mele]», acestea zice Domnul, Domnul: «Iată, Eu voi judeca între oaie și oaie, [între] berbeci și țapi!

18. Și nu [este] destul vouă, că pășunea cea bună pașteți și cele rămase ale pășunii voi le călcați sub picioarele voastre, și beți apa hotărâtă [τὸ καθεστηκὸς ὕδωρ] și pe cea rămasă [cu] picioarele voastre o tulburați?

19. Și oile Mele pasc bătătoririle picioarelor voastre [τ πατματα τῶν ποδῶν ὑμῶν] și beau apa tulburată [τ τεταραγμνον ὕδωρ] de picioarele voastre».

20. Pentru aceasta, acestea zice Domnul, Domnul: «Iată, Eu voi judeca între oaia tare [προβάτου ἰσχυροῦ] și între oaia slabă [προβάτου ἀσθενοῦς]!

21. [Căci] cu coastele și cu umerii voștri împingeți [διωθεῖσθε] și [cu] coarnele voastre împungeți [ἐκερατίζετε] și pe tot cel părăsit îl stoarceți [ἐξεθλίβετε].

22. Și voi mântui oile Mele și nu au să fie încă întru pustiire și voi judeca între berbece către berbece [καὶ κρινῶ ἀνὰ μέσον κριοῦ πρὸς κριόν].

23. Și voi ridica asupra lor un Păstor[6] și le va paște pe ele robul Meu, David[7], și [El] le va fi lor Păstor.

24. Și Eu, Domnul, le voi fi lor întru Dumnezeu și David [va fi] în mijlocul lor conducător. [Căci] Eu, Domnul, am spus [aceasta].

25. Și îi voi rândui lui David o făgăduință de pace [διαθήκην εἰρήνης]. Și voi nimici fiarele cele rele de pe pământ. Și voi locui în pustie și voi dormi în dumbrăvi.

26. Și le voi da lor dimprejurul muntelui Meu. Și vă voi da vouă ploaie, ploaie de binecuvântare [ὑετὸν εὐλογίας].

27. Și copacii câmpului în [aceasta] vor da rodul lor și pământul va da tăria lui și vor locui pe pământul lor în nădejdea păcii [ἐν ἐλπίδι εἰρήνης]. Și vor cunoaște că Eu sunt Domnul, în [ziua când] am să zdrobesc jugul lor și îi voi scoate pe ei din mâna celor care i-au înrobit pe ei.

28. Și [ei] nu vor mai fi încă în pustiirea neamurilor [ἐν προνομῇ τοῖς ἔθνεσιν] și fiarele pământului nu au să-i mai mănânce pe ei. Și vor locui în[tru] nădejde și nu va fi cel care să-i sperie pe ei.

29. Și le voi ridica lor o plantă a păcii [φυτὸν εἰρήνης][8] și nu vor mai pieri de foame pe pământ și nu au să mai poarte încă mustrarea neamurilor.

30. Și vor cunoaște că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor și ei [sunt] poporul Meu, casa lui Israil», zice Domnul.

31. «Oile Mele și oile turmei Mele sunteți și Eu [sunt] Domnul Dumnezeul vostru», zice Domnul, Domnul”.


[1] Ale oilor.

[2] Cu sensul de a o bandaja, de a o îngriji medical.

[3] Plecată, pierdută.

[4] Mάνδρα fiind substantivul de la care s-a format cuvântul arhimandrit. Adică cel dintâi între cei care conduc turma duhovnicească a monahilor dintr-o Mănăstire.

[5] O voi bandaja.

[6] Profeție hristologică.

[7] Căci Hristos ne va aminti de Sfântul Profet David.

[8] Tot cu referire la Hristos Domnul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *