Apocalipsis 13, cf. BYZ

1. Și am stat pe nisipul mării; și am văzut o fiară [θηρίον] suind din mare, având 10 coarne și 7 capete și peste coarnele ei 10 diademe [διαδήματα] și pe capetele ei nume de blasfemie [ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας].

2. Și fiara, pe care am văzut-o, era asemenea leopardului [παρδάλει], și picioarele ei [erau] ca de urs [ἄρκου], și gura ei [era] ca gura de leu [λέοντος]; și balaurul [ὁ δράκων] i-a dat ei puterea lui și tronul lui și stăpânire mare.

3. Și unul din capetele ei [era] ca înjunghiat întru moarte [ἐσφαγμένην εἰς θάνατον]; și [apoi] rana ei de moarte a fost vindecată; și s-a minunat tot pământul în urma fiarei [καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου];

4. și s-au închinat balaurului, care a dat stăpânirea fiarei, și s-au închinat fiarei, zicând: „Cine [este] asemenea fiarei? Și cine poate să poarte război cu ea?”.

5. Și i-a fost dată ei gură vorbind măreții și blasfemii [μεγάλα καὶ βλασφημίαν]; și i-a fost dată ei putere de război [ἐξουσία πόλεμον], [pentru ca] să facă [război] 42 de luni.

6. Și și-a deschis gura ei întru blasfemie către Dumnezeu, [ca] să blasfemieze numele Lui și cortul Lui, pe cei care locuiesc în cer.

7. Și i-a fost dat ei să facă război cu Sfinții și să-i biruiască pe ei; și i-a fost dată ei stăpânire peste toată seminția și poporul și limba și neamul [καὶ ἐδόθη αὐτῷ ξουσα ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος].

8. Și i se vor închina ei toți cei care locuiesc pe pământ [καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς], al căror nume nu a fost scris în cartea vieții Mielului Celui înjunghiat[1] de la întemeierea lumii [ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τ βιβλίῳ τς ζως τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου][2].

9. Dacă cineva are ureche [οὖς][3], [atunci] să audă!

10. Dacă cineva prinde [în] robie, [acela] este îndepărtat; dacă cineva va ucide în sabie, el trebuie să fie ucis în sabie. Aici este răbdarea și credința Sfinților.

11. Și am văzut o altă fiară suind din pământ, și avea două coarne asemenea mielului, dar vorbea ca balaurul.

12. Și toată puterea celei dintâi fiare [aceasta] o face înaintea ei[4]. Și face pământul și pe cei care locuiesc în el, ca să se închine fiarei celei dintâi, căreia i-a fost vindecată rana ei de moarte.

13. Și [a doua fiară] face semne mari, [făcând] și foc ca să se coboare din cer, pe pământ, înaintea oamenilor.

14. Și [aceasta] îi înșală pe cei ai mei, care locuiesc pe pământ [καὶ πλανᾷ τος μος τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς], pentru semnele care i-au fost date ei [διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ], [ca] să le facă înaintea fiarei [celei dintâi], zicând celor care locuiesc pe pământ să facă chipul fiarei [εἰκόνα τῷ θηρίῳ] [celei dintâi], care avea rana de sabie și, [cu toate acestea], a trăit.

15. Și [fiarei celei de-a doua] i-a fost dat ei duh, [ca] să-l dea chipului fiarei [καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου] [celei dintâi], ca să și vorbească chipul fiarei [ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου] [celei dintâi], și pe oricâți să-i facă să fie omorâți, dacă nu au să se închine chipului fiarei [celei dintâi].

16. Și [fiara a doua] îi face pe toți, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei bogați și pe cei săraci, și pe cei liberi și pe cei robiți, ca să le dea lor semn/ pecete [χαράγματα] pe mâna lor cea dreaptă sau pe fruntea lor,

17. și ca nimeni să nu poată să vândă sau să cumpere, fără numai cel care are semnul/ pecetea [εἰ μὴ ὁ ἔχων τ χραγμα], numele fiarei [τ νομα τοῦ θηρίου] sau numărul numelui ei [ἢ τν ριθμν το νματος αὐτοῦ].

18. [Și] aici este înțelepciunea. Cel care are minte [Ὁ ἔχων νον][5], să socotească numărul fiarei [ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου] [celei dintâi]! Căci numărul este de om [ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν], și numărul ei este 666 [καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἐστὶν ξακσια ξκοντα ξ].


[1] Se referă la Hristos Domnul.

[2] Iar Mielul este înjunghiat de la întemeierea lumii, pentru că Dumnezeu Cuvântul a venit spre Cruce de la începutul facerii lumii. El a venit spre om de la început, dorind mântuirea omului.

Biblia de la 1688 urmează BYZ și leagă „întemeierea lumii” de Mielul înjunghiat. În ed. BOR 1988 însă, accentul cade nu pe Miel, ci întemeierea lumii e pusă în relație cu numele celor înscriși în cartea vieții, rezultând următorul text: „ale căror nume nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieții Mielului celui înjunghiat”.

Greco-catolicii, în Biblia de la Blaj din 1795, au urmat și ei BYZ. La fel a făcut și ed. BOR 1914. În ed. BOR 1939, însă, s-a produs alterarea textului, care se regăsește în ed. BOR 1988, pentru că aici avem: „ale căror nume nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieții Mielului celui înjunghiat”.

VUL confirmă BYZ: „quorum non sunt scripta nomina in libro vitae Agni qui occisus est ab origine mundi”. Avem același text și în BGT, BNT, GNT, GOC, MGK, SCR, TIS. De unde rezultă că sintagma „de la întemeierea lumii” este în relație cu Mielul înjunghiat.

[3] În Biblia de la 1688 avem urechi. La fel și în ed. BOR 1988. Însă avem ureche și în BNT, GNT, MGK, GOC, TIS.

[4] Înaintea primei fiare. Pentru că a doua fiară face tot ce a făcut prima fiară.

[5] Minte duhovnicească, adică înțelegere mistică, profundă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *