1. Psalmul lui David. Doamne, cine va pribegi [παροικήσει] în locașul Tău și cine se va sălășlui [κατασκηνώσει] în muntele cel sfânt al Tău?

2. [Cel care este] mergând fără prihană și lucrând dreptatea, grăind adevăr în inima lui.

3. Care nu a înșelat cu limba lui și nici [nu] a făcut rău aproapelui lui și ocară nu a primit de la cei de aproape ai lui.

4. A fost disprețuit înaintea Lui cel care face răul, iar pe cei care se tem de Domnul, [El] îi slăvește. Cel care se jură aproapelui său și nu se leapădă [de jurământ],

5. argintul lui nu l-a dat cu camătă [ἐπὶ τόκῳ] și nu a luat daruri împotriva celor nevinovați. Cel care face acestea nu se va clătina întru veac.

Did you like this? Share it: