Apocalipsis, cap. 22, cf. BYZ

1. Și mi-a arătat mie râul curat al apei vieții, luminat ca cristalul, ieșind din tronul lui Dumnezeu și al Mielului.

2. În mijlocul lărgimii ei[1], și a râului deoparte și de alta, [este] pomul vieții, făcând 12 roade, în fiecare lună dându-și rodul lui; și frunzele pomului [sunt] întru vindecarea neamurilor.

3. Și tot blestemul nu va mai fi încă; și tronul lui Dumnezeu și al Mielului în aceasta[2] va fi; și robii Lui Îi vor sluji Lui

4. și vor vedea fața Lui; și numele Lui [va fi] pe frunțile lor.

5. Și noapte nu va mai fi acolo, și nu au nevoie de lampă și de lumina soarelui, că[ci] Domnul Dumnezeu îi va lumina pe ei; și vor împărăți [βασιλεύσουσιν] [împreună cu El] întru vecii vecilor.

6. Și îmi zice mie: „Aceste cuvinte [sunt] credincioase și adevărate; și Domnul Dumnezeul duhurilor Profeților [κύριος ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν][3] l-a trimis pe Îngerul Lui, [ca] să arate robilor Lui, [pe cele] care trebuie să fie în grabă [ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει][4].

7. Și iată, [Eu] vin curând! Fericit [este] cel care păzește cuvântul profeției cărții acesteia”.

8. Și eu, Ioannis, [sunt] cel care aud și care văd acestea [ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα][5]. Și când am văzut și am auzit, am căzut să mă închin înaintea picioarelor Îngerului, care îmi arată mie acestea.

9. Și [Îngerul] îmi zice mie: „Caută să nu [faci asta]! Împreună-rob [σύνδουλός] sunt [cu] tine și [cu] frații tăi, Profeții, și [cu] cei ce păstrează cuvintele cărții acesteia. Lui Dumnezeu închină-te [τῷ θεῷ προσκύνησον]!”.

10. Și [Îngerul] îmi zice mie: „Să nu pecetluiești cuvintele profeției cărții acesteia; căci vremea este aproape.

11. Cel care e nedrept, să nedreptățească încă! Și cel care este spurcat, să se spurce încă! Și cel drept, să facă încă dreptatea! Și cel Sfânt, să se sfințească încă!

12. Iată, vin curând! Și plata Mea [este] cu Mine, [ca] să răsplătesc fiecăruia, [după] cum va fi fapta lui[6].

13. Eu [sunt] Alfa și O[mega] [Ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ], Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul.

14. Fericiți [sunt] cei care fac poruncile Lui [Μακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ], că[ci] va fi stăpânirea lor asupra pomului vieții [ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς] și [prin intrările] porților au să intre întru cetate [καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν][7].

15. Afară câinii [οἱ κύνες] și vrăjitorii [οἱ φαρμακοὶ] și desfrânații [οἱ πόρνοι] și ucigașii [οἱ φονεῖς] și închinătorii la idoli/ idololatrii [οἱ εἰδωλολάτραι], și tot cel care iubește și face minciuna [καὶ πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος]!

16. Eu, Iisus, am trimis pe Îngerul Meu [ca] să vă mărturisească vouă acestea în [locașurile] Bisericilor [ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις]. Eu sunt rădăcina [Ἐγώ εἰμι ῥίζα] și urmașul/ odrasla lui David [καὶ τ γνος Δαυίδ], steaua cea luminoasă [și] de dimineață [ στρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός].

17. Și Duhul[8] și Mireasa[9] zic: «Vino![10]». Și cel care aude, să zică: «Vino![11]». Și cel însetat, să vină! Cel care voiește, să ia în dar apa vieții!”.

18. [Și] eu mărturisesc tot celui care aude cuvintele profeției cărții acesteia: dacă cineva are să adauge la acestea [ἐάν τις πιθ ἐπ᾽ αὐτά (Rev 22:18 BYZ)], Dumnezeu să adauge asupra lui pedepsele care au fost scrise în cartea aceasta [πιθσαι ὁ θεὸς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ];

19. și dacă cineva are să scoată din cuvintele cărții profeției acesteia [καὶ ἐάν τις φλ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης], Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vieții, și din cetatea cea sfântă, [și din] cele care au fost scrise în cartea aceasta [φλοι ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτω].

20. Cel care mărturisește[12] acestea zice: „Da, vin curând!”. Amin. Da, vino, Doamne Iisuse!

21. Harul Domnului [nostru] Iisus Hristos [să fie] cu toți Sfinții [Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ μετ πντων τν γων][13]! Amin.


[1] A cetății lui Dumnezeu.

[2] În cetatea Lui.

[3] O sintagmă unică în Noul Testament.

[4] Iar graba lui Dumnezeu, din marea Sa iubire față de oameni, nu s-a împlinit nici după 2.000 de ani. Pentru că El așteaptă mântuirea noastră. El dorește ca noi să credem Lui întru toate și să facem voia Sa cu inimă de fii.

[5] Ambele participii sunt la prezent și nu la trecut.

[6] După cum îi voi găsi Eu atunci, la judecata Mea, faptele lui.

[7] În ed. BOR 1988 însă, acest verset arată astfel: „Fericiți cei ce spală veșmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieții și prin porți să intre în cetate!”. Biblia de la 1688, Biblia de la Blaj de la 1795 și ed. BOR 1914 au textul cf. BYZ.

Tocmai în ed. BOR 1939 apare fragmentul „cei ce spală veșmintele lor”. De unde l-a luat? El nu apare în GOC, MGK, SCR, STE, TBT, GNV, KJV, TNT, dar apare în BGT [οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν], BNT, GNT, TIS, VUL [qui lavant stolas suas], NAS [are those who wash their robes], NJB.

[8] Duhul Sfânt.

[9] Biserica.

[10] „Vino, Doamne Iisuse!”. Pentru că se referă la a doua Sa venire întru slavă.

[11] Cu același sens: Vino, Doamne, întru slava Ta!

[12] Cu referire la Domnul Hristos.

[13] În Biblia de la 1688, în loc de „cu toți Sfinții”, avem: „cu toți cu voi”. În Biblia de la Blaj din 1795 și în ed. BOR 1939, 1988 și 2001: „cu voi cu toți”. În ed. BOR 1914: „cu voi toți”. Pentru că traduc varianta MGK: „Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν [Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, [cu] toți!]”.

În BGT, BNT, GNT, Codex Alexandrinus avem: „Harul Domnului Iisus [să fie] cu toți [Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μετὰ πάντων]!”. La fel avem și în VUL: „gratia Domini nostri Iesu Christi cum omnibus”.

Unde mai găsim însă varianta BYZ? În GOC: „Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων”. Dar și în Codex Vaticanus [Vat. gr. 1209, p. 1536]:

Vaticanus, p. 1536

, cf.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1209/1540?sid=4448a0ec6ec29b1b8783406f2f8ecd71&zoomlevel=3,

cât și în Codex Sinaiticus: „η χαριϲ του κυ  ιυ  μετα των αγιων”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *