Psalmul 75, cf. LXX

1. Întru sfârșit, în[tru] ale imnelor, psalmul lui Asaf [ψαλμὸς τῷ Ασαφ], odă către assirian [ᾠδὴ πρὸς τὸν Ἀσσύριον].

2. Cunoscut [este] în Iudea Dumnezeu, în Israil mare [este] numele Lui.

3. Și a fost făcut în pace locul Lui și locașul Lui în Sion.

4. Acolo a zdrobit [El] tăriile arcurilor [τὰ κράτη τῶν τόξων], arma și sabia și războiul. [Pauză psalmică].

5. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici.

6. Au fost tulburați toți cei nepricepuți [cu] inima [οἱ ἀσύνετοι τῇ καρδίᾳ], au adormit somnul lor și toți oamenii bogăției [πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ πλούτου] nu și-au mai găsit niciunul mâinile lor.

7. De certarea [ἐπιτιμήσεώς] Ta, Dumnezeu[le] al lui Iacov, au adormit cei care s-au urcat pe cai.

8. Tu înfricoșător ești și cine se va împotrivi Ție atunci de la urgia Ta?

9. [Tu] din cer ai ascultat judecata. Pământul s-a temut și s-a liniștit.

10. În [ziua aceea] s-a ridicat Dumnezeu întru judecată, [ca] să mântuiască pe toți blânzii pământului [οῦ σῶσαι πάντας τος πραες τῆς γῆς]. [Pauză psalmică].

11. Că gândul omului se va mărturisi Ție [ὅτι νθμιον ἀνθρώπου ἐξομολογήσεταί σοι] și rămășița gândirii va prăznui Ție [καὶ γκατλειμμα νθυμου ἑορτάσει σοι].

12. Rugați-vă și împliniți [făgăduințele voastre] Domnului Dumnezeului vostru! Toți cei dimprejurul Lui Îi vor aduce daruri

13. Celui înfricoșător și Care ia duhurile arhonților/ conducătorilor [ἀφαιρουμένῳ πνεύματα ἀρχόντων], Celui înfricoșător pentru împărații pământului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *