Psalmul 50, cf. LXX

1. Întru sfârșit, psalmul lui David,

2. când [a fost] să intre Natam[1] Profetul la el[2], în vremea în care [David] a intrat[3] la Birsabee [Βηρσαβεε].

3. Miluiește-mă, Dumnezeu[le], după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale șterge nelegiuirea [τὸ ἀνόμημά] mea!

4. Cu [mult] mai mult [ἐπὶ πλεῖον], spală-mă de fărădelegea [τῆς ἀνομίας] mea și de păcatul meu curățește-mă!

5. Că fărădelegea [τὴν ἀνομίαν] mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este totdeauna.

6. Ție, singurului [Dumnezeu], am păcătuit [σοὶ μόνῳ ἥμαρτον] și rău înaintea Ta am făcut, pentru ca să fii îndreptat în cuvintele Tale [ὅπως ἂν δικαιωθς ἐν τοῖς λόγοις σου] și să biruiești în judecata Ta [καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε].

7. Căci, iată!, în fărădelegi am fost zămislit [ἐν ἀνομίαις συνελήμφθην] și în păcate m-a râvnit[4] pe mine mama mea [καὶ ἐν ἁμαρτίαις κσσησν με ἡ μήτηρ μου]

8. Căci, iată!, adevărul ai iubit[5] [și] cele nevăzute [τὰ ἄδηλα][6] și cele ascunse [τὰ κρύφια] ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie.

9. Stropi-mă-vei[7] pe mine [cu] isop [ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ] și voi fi curățit [καὶ καθαρισθήσομαι], spăla-mă-vei pe mine și mai mult [decât] zăpada voi fi albit [λευκανθήσομαι].

10. Îmi vei da auzului meu bucurie și veselie, bucura-se-vor oasele smerite [ἀγαλλιάσονται ὀστᾶ τεταπεινωμένα].

11. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile [τὰς ἀνομίας] mele șterge-le!

12. Inimă curată zidește în mine Dumnezeu[le] [καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ θεός] și Duh drept înnoiește în cele dinăuntru ale mele [καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου]!

13. Să nu mă lepezi de la fața Ta și Duhul Cel Sfânt al Tău să nu-L iei de la mine [καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιόν σου μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ].

14. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și [cu] Duh călăuzitor întărește-mă [καὶ πνεύματι γεμονικ στήρισόν με]!

15. Învăța-voi pe cei fărădelege căile Tale și cei neevlavioși la Tine se vor întoarce.

16. Izbăvește-mă din sângiuri [ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων], Dumnezeu[le], Dumnezeul mântuirii mele! Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

17. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta!

18. Că[ci] dacă ai voit jertfă, Ți-am dat [ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα]. [Însă] arderile de tot nu le vei binevoi [ἄν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις].

19. [Căci] jertfa lui Dumnezeu [θυσα τῷ θεῷ] [este] duhul zdrobit [πνεῦμα συντετριμμένον]. Inima zdrobită și smerită [καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην], Dumnezeu nu o va disprețui [ὁ θεὸς οὐκ ἐξουθενώσει].

20. Fă bine, Doamne, în bunăvoirea Ta, Sionului, și să fie zidite zidurile Ierusalimului!

21. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul [ἀναφορὰν] și arderile de tot. Atunci vor aduce pe altarul Tău viței.


[1] Am transliterat N. sg.: Ναθάμ.

[2] Către Sfântul Profet David.

[3] Când a preadesfrânat cu ea.

[4] M-a dorit. A dorit ca ea să mă nască.

[5] Cu referire la Dumnezeu.

[6] De ochii oamenilor păcătoși, dar văzute extatic de către cei Sfinți.

[7] Cu referire la Dumnezeu.

4 comments

 • Sărut-mâna, Părinte, dar ce înseamnă: „Fă bine, Doamne, în bunăvoirea Ta, Sionului, și să fie zidite zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot. Atunci vor aduce pe altarul Tău viței”? Doamne-ajută!

  • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

   E o profeție hristologică, domnule Paul! Sionul și zidurile Ierusalimului vorbesc despre Învierea Domnului. Pentru că zidurile Ierusalimului s-au rezidit când Domnul a înviat din morți.

   Și El, Domnul și Stăpânul vieții noastre, este jertfa dreptății, prinosul, arderile de tot și vițeii noii făgăduințe. Pentru că Jertfa cea nesângeroasă a Dumnezeieștii Liturghii înseamnă o actualizare continuă a Jertfei Lui de pe Cruce și posibilitatea continuă de a se împărtăși de ea toți cei credincioși.

   Căci cum altfel ne împărtășim noi de consecințele Jertfei Sale pe Cruce decât prin Dumnezeiasca Euharistie?

   Așadar, importanța capitală a Dumnezeieștii Liturghii e aceea că ne pune la dispoziție consecințele Crucii Domnului, adică mântuirea noastră. Și consecințele Crucii le mâncăm în Euharistie, pentru care ne pregătim dumnezeiește pentru a o primi.

   Vă doresc numai bine!

 • Vă mulțumesc pentru răspunsul precis și atât de detaliat. Se vede că Dumnezeu vă dăruiește har mult.

  • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

   Numai bine, domnule Paul!

   Și eu vă mulțumesc pentru că vă interesează Dumnezeiasca Scriptură și înțelegerea ei duhovnicească.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *