Isaias, cap. 25, LXX

1. Doamne, Dumnezeul meu, Te voi slăvi pe Tine, voi lăuda numele Tău, că ai făcut lucruri minunate! Sfatul cel vechi [βουλὴν ἀρχαίαν] să-l faci adevărat, Doamne!

2. Că ai pus cetăți întru dâmb [ὅτι ἔθηκας πόλεις εἰς χῶμα][1] [și la] cetăți tari [ai făcut] să cadă temeliile lor [πόλεις ὀχυρὰς τοῦ πεσεῖν αὐτῶν τὰ θεμέλια]. [Însă] cetatea celor neevlavioși întru veac nu are să fie zidită.

3. Pentru aceasta, poporul sărac Te va binecuvânta și cetățile oamenilor nedrepți Te vor binecuvânta.

4. Căci Te-ai făcut ajutor întregii cetăți smerite [ἐγένου γὰρ πάσῃ πόλει ταπεινῇ βοηθς] și celor descurajați, [aflați] în nevoie, [le-ai fost] umbră [καὶ τοῖς ἀθυμήσασιν διὰ ἔνδειαν σκπη]. De la oamenii răi îi vei izbăvi pe ei. [Căci Tu ești] umbră celor însetați și Duhul oamenilor nedrepți [σκπη διψώντων καὶ πνεμα ἀνθρώπων ἀδικουμένων].

5. Te vor binecuvânta ca [niște] oameni puțini la suflet, însetând în [cetatea] Sionului [εὐλογήσουσίν σε ὡς ἄνθρωποι λιγψυχοι διψῶντες ἐν Σιων]. [Căci ne vei izbăvi] de oamenii neevlavioși, cărora ne-ai dat pe noi.

6. Și Domnul Savaot [asta] va face tuturor neamurilor pe muntele acesta: [le va aduce pe ele aici și acestea] vor bea veselie [πίονται εὐφροσύνην], vor bea vin. Se vor unge [cu] mir [χρίσονται μύρον]

7. în [cele] ale muntelui Acestuia [ἐν τῷ ὄρει τούτῳ]. Dă acestea toate neamurilor! Căci sfatul acesta [este] peste toate neamurile.

8. [El] a înghițit moartea întărind [κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας][2]. Și Dumnezeu iarăși a șters toată lacrima de la tot omul [καὶ πάλιν ἀφεῖλεν ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ παντὸς προσώπου]. Ocara poporului a șters-o de pe tot pământul, căci gura Domnului a grăit [τὸ ὄνειδος τοῦ λαοῦ ἀφεῖλεν ἀπὸ πάσης τῆς γῆς τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησεν].

9. Și vor zice [atunci, în cele] ale zilei aceleia [καὶ ἐροῦσιν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ]: „Iată, Dumnezeul nostru, în Care nădăjduiam și ne bucuram! Și ne vom veseli în mântuirea noastră”.

10. Că[ci] Dumnezeu va da odihnă pe muntele acesta [ὅτι ἀνάπαυσιν δώσει ὁ θεὸς ἐπὶ τὸ ὄρος τοῦτο] și Moabitisul va fi călcat în picioare, [în] ce chip [ei] calcă în picioare treierătura în [cele ale] carelor [καὶ καταπατηθήσεται ἡ Μωαβῖτις ὃν τρόπον πατοῦσιν ἅλωνα ἐν ἁμάξαις] [lor].

11. Și Își va deschide mâinile Lui în [ce] chip și el l-a smerit pe cel pierit. Și [El] va smeri stricăciunea lui, peste care și-a pus mâinile.

12. Și înălțimea zidului adăpostului tău o va smeri și o va coborî până la pământ.


[1] Cu sensul: Tu, Doamne, ai transformat cetăți într-un dâmb! Le-ai ruinat. Le-ai șters de pe fața pământului.

[2] O profeție hristologică. Pentru că Hristos a înghițit moartea, a primit-o și a învins-o în persoana Lui, întărind prin aceasta firea noastră.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *