1. Întru sfârșit, [psalmul] înțelegerii lui David,

2. când [a fost] să vină Doic Idumeosul[1] [Δωηκ τὸν Ιδουμαῖον] și să-i vestească lui Saul [Σαουλ] și să-i spună lui: „David a venit întru casa lui Abimeleh [Αβιμελεχ]”.

3. De ce te lauzi în[tru] răutate, puternic[ule][2]? Fărădelege [faci] toată ziua.

4. Nedreptate a socotit [ἐλογίσατο][3] limba ta, ca briciul [ξυρὸν][4] ascuțit ai făcut viclenie[5].

5. Ai iubit răutatea mai mult [decât] bunătatea, nedreptatea mai mult [decât] să grăiești dreptatea. [Pauză psalmică].

6. Ai iubit toate cuvintele pieirii [τὰ ῥήματα καταποντισμοῦ] [cu] limbă vicleană.

7. Pentru aceasta Dumnezeu te va nimici pe tine [până] la sfârșit [καθελεῖ σε εἰς τέλος]. [Ca] să te scoată pe tine și să te îndepărteze pe tine [ἐκτίλαι σε καὶ μεταναστεύσαι σε] din locașul [tău] și rădăcina ta din pământul celor vii. [Pauză psalmică].

8. Și Drepții vor vedea și se vor teme, și despre el vor râde și vor zice:

9. „Iată, omul care nu L-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ci a nădăjduit spre mulțimea avuției lui și s-a întărit în deșertăciunea lui [καὶ ἐδυναμώθη π τ ματαιτητι αὐτου]!”.

10. Dar eu [sunt] ca un măslin prea roditor în casa lui Dumnezeu, [căci] am nădăjduit în mila lui Dumnezeu întru veac și întru veacul veacului.

11. Mărturisi-mă-voi Ție întru veac că ai făcut [aceasta] [ἐξομολογήσομαί σοι εἰς τὸν αἰῶνα ὅτι ἐποίησας] și voi îndura numele Tău [καὶ ὑπομενῶ τὸ ὄνομά σου], că [acesta este lucru] bun înaintea Cuvioșilor Tăi [ὅτι χρηστὸν ἐναντίον τῶν ὁσίων σου].


[1] E transliterarea N. sg.: Ιδουμαῖος.

[2] Cu sensul: „De ce te lauzi, puternicule, întru răutățile pe care le faci toată ziua?”.

[3] A gândit să facă.

[4] Briciul, lama de bărbierit.

[5] Te-ai decis imediat să viclenești și ai tăiat binele aproapelui tău, după cum taie briciul carnea.

Did you like this? Share it: