Ieremias, cap. 44, cf. LXX

1. Și[1] a împărățit Sedechias [Σεδεκιας], fiul lui Iosia [Ιωσια], pe care l-a împărățit Nabuhodonosor [Ναβουχοδονοσορ]. [El] a împărățit [în pământul] lui Iudas.

2. Și nu a ascultat el și slujitorii lui și poporul pământului [lui] cuvintele Domnului, pe care le-a grăit [El] în mâna lui Ieremias [Profetul].

3. Și a trimis împăratul Sedechias pe Ioahal [Ιωαχαλ], fiul lui Selemios [Σελεμιος], și pe Sofonias [Σοφονιας], fiul lui Maaseas [Μαασαιας] Preotul, către Ieremias [Profetul], zicând: „Roagă-te acum, pentru noi, către Domnul!”.

4. Și Ieremias a venit și a trecut prin mijlocul cetății și nu l-au dat pe el întru casa temniței [οἶκον τῆς φυλακῆς].

5. Și puterea lui Farao [Φαραω][2] a ieșit din Egipt și au auzit haldeii [Χαλδαῖοι] auzul lor și s-au suit din Ierusalim [Ιερουσαλημ].

6. Și a fost cuvântul Domnului către Ieremias, zicând:

7. „Așa a zis Domnul: «Așa vei zice către împăratul lui Iudas, cel care a trimis către tine [ca] să Mă întrebi pe Mine: Iată, puterea lui Farao a ieșit vouă întru ajutor, [căci] vă vor întoarce întru pământul Egiptului!

8. Și vă vor întoarce ei, haldeii, și vor purta război în cetatea aceasta și o vor lua pe ea și o vor arde pe ea în foc».

9. Că[ci] așa a zis Domnul: «Să nu gândiți [în] sufletele voastre, zicând: Luând-o la fugă vor pleca de la noi haldeii. Că nu au să plece.

10. Și dacă aveți să bateți toată puterea haldeilor, pe cei care poartă război [cu] voi, și au să plece unii străpunși, fiecare în locul său, aceia se vor ridica și vor arde cetatea aceasta în foc»”.

11. Și a fost, [atunci] când s-a suit puterea haldeilor din Ierusalim, de la fața puterii lui Farao,

12. [că] a ieșit Ieremias din Ierusalim, [ca] să meargă întru pământul lui Veniamin [Βενιαμιν], [pentru ca] să cumpere [τοῦ ἀγοράσαι] acolo, în mijlocul poporului.

13. Și a fost[3] el în poarta lui Veniamin. Și acolo [era] un om, la care găzduia Saruias [Σαρουιας], fiul lui Selemios, [care era la rândul lui] fiul lui Ananias, [și acesta] l-a prins pe Ieremias, zicând: „Către haldei fugi tu [!]”.

14. Și [Ieremias] i-a zis [aceluia]: „Minciună [!] Nu la haldei fug eu”. Dar nu l-a ascultat pe el. Și l-a prins Saruias pe Ieremias și l-a dus pe el la arhonți/ stăpânitori.

15. Și l-au amărât [ἐπικράνθησαν] arhonții pe Ieremias și l-au bătut pe el. Și [apoi] l-au trimis pe el în casa lui Ionatan [Ιωναθαν] scriitorul [τοῦ γραμματέως], că[ci] acesta a lucrat întru casa temniței.

16. Și a venit Ieremias întru casa gropii [εἰς οἰκίαν τοῦ λάκκου] și întru heret [εἰς τὴν χερεθ][4] și a stat acolo multe zile.

17. Și a trimis Sedechias și l-a chemat pe el. Și împăratul îl întreba pe el pe ascuns, [ca] să-i spună dacă este cuvânt de la Domnul [εἰ ἔστιν λόγος παρὰ κυρίου]. [Și Profetul Ieremias] i-a spus [împăratului]: „Este [ἔστιν][!] Întru mâinile împăratului Babilonului vei fi dat [εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος παραδοθήσῃ]”.

18. Și a zis Ieremias împăratului: „[Cu] ce ți-am greșit ție și slujitorilor tăi și poporului acestuia, ca tu să mă dai întru casa temniței?

19. Și unde sunt „profeții” voștri, cei care „v-au profețit” vouă, zicând că: «Nu are să vină împăratul Babilonului în pământul acesta»?

20. Și acum, doamne, împărate, să cadă mila mea către fața ta [πεσέτω τὸ ἔλεός μου κατὰ πρόσωπόν σου]! Și de ce mă întorci întru casa lui Ionatan scriitorul? Și[5] [eu vreau] să nu mor acolo [καὶ τί ἀποστρέφεις με εἰς οἰκίαν Ιωναθαν τοῦ γραμματέως καὶ οὐ μὴ ἀποθάνω ἐκεῖ]”.

21. Și a poruncit împăratul și l-au aruncat pe el[6] întru casa temniței. Și îi dădeau lui o pâine pe zi, din afară, pe care o coceau, până s-au terminat pâinile din cetate. Și Ieremias a șezut în curtea temniței.


[1] În Biblia de la 1688 și în ed. BOR 1914, 1939 și 1988, cap. 44 din LXX este cap. 37.

[2] A faraonului. A monarhului Egiptului:

https://en.wikipedia.org/wiki/Pharaoh.

[3] Cu sensul de era.

[4] În Biblia de la 1688 s-a transliterat cuvântul: hereth. Gingrich Greek Lexicon presupune că τὴν χερεθ înseamnă excommunication [excomunicare]. Ed. BOR 1988 vorbește despre beci. Ed. BOR 1914 despre închisoare. În ed. BOR 1939 se vorbește de hrubă boltită. În MGK avem: καὶ εἰς τὰς κρύπτας [și întru cripte/ cavouri]. În GNV: into the prisons [întru închisori]. În KJV: into the cabins [întru celule]. În VUL avem ergastula [închisori/ temnițe].

[5] Cu sensul de căci.

[6] Pe Sfântul Profet Ieremias.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.