Psalmul 52, cf. LXX

1. Întru sfârșit, pentru melet [μαελεθ][1], al înțelegerii lui David.

2. Zis-a cel nebun [ἄφρων] în inima lui: „Nu este Dumnezeu[!]”. Stricatu-s-au și urâți s-au făcut în[tru] fărădelegile [lor]. Nu este [niciunul] făcând binele.

3. Dumnezeu din cer a privit peste fiii oamenilor, [ca] să vadă dacă este [om] înțelegând sau căutând pe Dumnezeu [συνίων ἢ ἐκζητῶν τὸν θεόν].

4. Toți s-au abătut, împreună s-au făcut netrebnici. Nu este [om] făcând binele. Nu este până la unul [οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός].

5. Nu vor cunoaște [aceasta], toți cei care lucrează fărădelegea, cei care mănâncă pe poporul Meu [întru] mâncare de pâine [οἱ ἔσθοντες τὸν λαόν μου βρώσει ἄρτου]? [Căci] pe Dumnezeu nu L-au chemat.

6. Acolo vor fi înfricoșați [cu] frică, care nu era frică [ἐκεῖ φοβηθήσονται φόβον οὗ οὐκ ἦν φόβος]. Că[ci] Dumnezeu a risipit oasele celor plăcuți de oameni [ἀνθρωπαρέσκων]. [Și ei] au fost rușinați, că[ci] Dumnezeu i-a disprețuit pe ei.

7. Cine va da din Sion mântuire lui Israil [τίς δώσει ἐκ Σιων τὸ σωτήριον τοῦ Ισραηλ]? Când are să întoarcă Domnul robimea poporului Său, [atunci] se va bucura Iacov și se va veseli Israil.


[1] Cf. BDAGs LXX Supplement e vorba de un termen muzical.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *