Sofonias, cap. 2, cf. LXX

1. Adunați-vă împreună și vă legați împreună, neam neînvățat [τὸ ἔθνος τὸ ἀπαίδευτον],

2. mai înainte [ca] să fiți voi ca floarea care merge lângă [ὡς ἄνθος παραπορευόμενον], mai înainte să vină peste voi urgia Domnului, mai înainte să vină peste voi ziua mâniei Domnului!

3. Căutați pe Domnul toți cei smeriți ai pământului! Faceți judecată și căutați dreptatea! Și răspundeți de acestea, pentru ca să fiți păziți în ziua urgiei Domnului.

4. Pentru că Gaza [Γάζα] va fi jefuită și Ascalonul [Ἀσκαλών] va fi întru pieire și Azotosul [Ἄζωτος] va fi îndepărtat la amiază și Accaronul [Ακκαρων] va fi dezrădăcinat.

5. „Vai de cei care locuiesc lotul de pământ al mării [τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης] [și care sunt] pribegi ai cretanilor [πάροικοι κρητῶν]! Cuvântul Domnului [este] peste voi, Hanaanule, pământule al străinilor! Și [Eu] vă voi nimici pe voi din locaș”.

6. Și Creta va fi pășune turmelor și stână oilor.

7. Și lotul de pământ al mării va fi la cei rămași ai casei lui Iudas. Peste ei vor paște în casele Ascalonului. La amiază vor nimici de la fața fiilor lui Iudas. Că i-a cercetat pe ei Domnul Dumnezeul lor și a întors robimea lor.

8. „Am auzit de ocările Moabului [Μωαβ] și de faptele nemiloase ale fiilor lui Ammon [Αμμων], în care ocărau pe poporul Meu și se măreau peste hotarele Mele”.

9. „Pentru aceasta Eu sunt viu”, zice Domnul Puterilor [cerești] [κύριος τῶν δυνάμεων], Dumnezeul lui Israil. „Pentru că Moabul va fi ca Sodoma [Σόδομα], și fiii lui Ammon ca Gomorra [Γόμορρα], și Damascosul [Δαμασκός]/Damascul părăsit [va fi] ca grămada de treierat și [va fi] nimicit întru veac. Și cei rămași ai poporului Meu îi vor jefui pe ei. Și cei rămași ai neamului Meu îi vor moșteni pe ei”.

10. Aceasta le [este] lor pentru stricăciunea lor. Pentru că au ocărât și s-au mărit împotriva Domnului Atotțiitorul.

11. Domnul Se va arăta peste ei și va nimici cu totul toți dumnezeii neamurilor pământului. Și fiecare din locul lui I se vor închina Lui [καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ ἕκαστος ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ][, precum și] toate insulele neamurilor [πᾶσαι αἱ νῆσοι τῶν ἐθνῶν].

12. „Și voi, etiopienilor, răniții sabiei Mele sunteți!”.

13. Și [Domnul] va întinde mâna Lui peste miazănoapte[1] și va nimici pe assirieni și va pune pe Ninevi [Νινευή][2] întru pieire, [ca să fie] fără apă, ca pustia.

14. Și turmele vor paște în mijlocul ei. Și toate fiarele pământului și cameleonii [χαμαιλέοντες] și aricii [ἐχῖνοι] în podurile ei vor dormi [ἐν τοῖς φατνώμασιν αὐτῆς κοιτασθήσονται]. Și fiarele vor striga prin canalele ei [și] corbii în porțile ei. Pentru că ridicarea ei [este] cedrul [κέδρος].

15. Aceasta este cetatea cea disprețuitoare, [cea] împotriva nădejdii, care zice în inima ei: „Eu sunt și încă nu este după mine[!]”. Cum ai fost făcută întru pieire, pășune de fiare[3] [νομὴ θηρίων]? Tot cel care trece prin ea va fluiera și își va clătina mâinile lui.


[1] În nord.

[2] Ninive.

[3] Pentru animale sălbatice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *