Sofonias, cap. 1, cf. LXX

1. Cuvântul Domnului care a fost către Sofonias [Σοφονιας], cel al lui Husi [τὸν τοῦ Χουσι], fiul lui Godolias [Γοδολιας] al lui Amarias [Αμαριας] al lui Ezechias [Ἑζεκίας], în zilele lui Iosias [Ἰωσίας], fiul lui Amon [Αμων], împăratul Iudasului[1].

2. „[Întru] părăsire sfârșească-se toate de pe fața pământului [ἐκλείψει ἐκλιπέτω πάντα ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς]!”, zice Domnul.

3. „Sfârșească-se om și dobitoace! Sfârșească-se păsările cerului și peștii mării! Și îi voi șterge pe oameni de pe fața pământului”, zice Domnul.

4. „Și voi întinde mâna Mea peste Iudas și peste toți cei care locuiesc Ierusalimul și voi șterge din locul acesta numele[2] lui Baal [Βάαλ] și numele preoților [lui]

5. și pe cei care se închină, pe acoperișuri [ἐπὶ τὰ δώματα], oștirii cerului [τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανου] și pe cei care se jură împotriva Domnului [καὶ τοὺς ὀμνύοντας κατὰ τοῦ κυρίου] și pe cei care se jură împotriva Împărăției lor[3] [καὶ τοὺς ὀμνύοντας κατὰ τοῦ βασιλέως αὐτῶν]

6. și pe cei care se abat de la Domnul și pe cei care nu-L caută pe Domnul și pe cei care nu se țin de Domnul.

7. Fiți evlavioși [εὐλαβεῖσθε] către fața Domnului Dumnezeu! Pentru că aproape [este] ziua Domnului [γγς ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου]. Că a gătit Domnul jertfa Lui [și] i-a sfințit pe cei chemați ai Lui.

8. Și va fi în ziua jertfei Domnului [aceasta]: și Mă voi răzbuna pe arhonți și pe casa împăratului și pe toți cei care sunt îmbrăcați [în] veșminte străine [ἐνδύματα ἀλλότρια].

9. Și în acea zi Mă voi răzbuna pe toți, pe față [ἐμφανῶς], până înaintea porților [ἐπὶ τὰ πρόπυλα], [adică] pe cei care umplu casa Domnului Dumnezeului lor de neevlavie [ἀσεβείας] și de viclenie [δόλου]”.

10. „Și va fi în ziua aceea”, zice Domnul, „glas de strigare de la poarta celor care străpung [φωνὴ κραυγῆς ἀπὸ πύλης ἀποκεντούντων] și țipăt de la cea de a doua și zdrobire mare de pe dealuri.

11. Plângeți, cei care locuiți [pe pământ], pe cea care a fost tăiată [θρηνήσατε οἱ κατοικοῦντες τὴν κατακεκομμένην]! Că tot poporul a fost asemănat Hanaanului. Au pierit cu totul, toți cei care s-au ridicat [din cauza] argintului [ἐξωλεθρεύθησαν πάντες οἱ ἐπηρμένοι ἀργυρίῳ].

12. Și [aceasta] va fi în ziua aceea: Voi căuta să găsesc Ierusalimul cu lampa. Și Mă voi răzbuna pe oamenii care disprețuiesc asupra poruncilor lor, pe cei care zic în inimile lor [οἱ λέγοντες ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν]: «Domnul nu are să facă bine și nici nu are să facă rău[4]».

13. Și va fi puterea lor întru răpire și casele lor întru pieire. Și vor zidi case și nu vor locui în ele. Și vor sădi vii și nu au să bea [din] vinul lor.

14. Că aproape [este] ziua Domnului cea mare. Aproape [este] și grăbită foarte [ταχεῖα σφόδρα]. Glasul zilei Domnului [este] amar [πικρὰ] și aspru [σκληρά] a fost rânduită. Tare [este]

15. ziua urgiei. [Căci] ziua aceea [este] zi de necaz și de nevoie, zi de răutate și de nimicire, zi de beznă și de întuneric, zi de nor și de ceață.

16. [Este] o zi de trâmbiță și de strigare peste cetățile cele tari și peste ungherele cele înalte.

17. Și [Eu] îi voi necăji pe oameni și [ei] vor merge ca orbii. Că[ci] Domnului au păcătuit. Și va vărsa sângele lor ca țărâna și trupurile lor ca balegile de vacă [καὶ ἐκχεεῖ τὸ αἷμα αὐτῶν ὡς χον καὶ τὰς σάρκας αὐτῶν ὡς βλβιτα].

18. Și argintul lor și aurul lor nu are să poată să-i scoată pe ei în ziua urgiei Domnului. Și în focul râvnei Lui va fi mistuit tot pământul. Pentru că împlinire și râvnă va face peste toți cei care locuiesc pe pământ [διότι συντλειαν καὶ σπουδν ποιήσει ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν]”.


[1] Pentru că forma de N. sg. e aceasta: Ἰούδας.

[2] La plural.

[3] Împotriva Împărăției lui Dumnezeu, care este Împărăția lor. Pentru că sunt chemați ca să o moștenească.

[4] Care cred că Dumnezeu nu Se implică în viața oamenilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *