II Timoteos, cap. 4, cf. BYZ

1. Așadar, mă mărturisesc eu înaintea lui Dumnezeu, și a Domnului Iisus Hristos, Care va judeca viii și morții, după epifania Lui[1] și [în] Împărăția Lui,

2. [ca acestea să faci:] propovăduiește cuvântul [κήρυξον τὸν λόγον][2]! Fii pregătit [și la] bună vreme [ἐπίστηθι εκαρως] [și] fără vreme [ἀκαίρως][3]! Mustră, ceartă, mângâie, în toată îndelunga-răbdare și învățătura [ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ]!

3. Căci va fi o vreme, când nu vor mai asculta de învățătura cea sănătoasă, ci, după poftele lor înșiși [κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς], își vor strânge învățători [ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους], nerăbdători [fiind spre] auzul [κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν] [lor].

4. Și își vor întoarce auzul de la adevăr, dar se vor întoarce spre mituri [τοὺς μύθους].

5. Iar tu fii treaz în toate, pătimește răul, fă lucrul evanghelistului, slujirea ta săvârșește-o deplin!

6. Căci eu mă jertfesc acum și vremea plecării mele a sosit.

7. Lupta cea bună m-am luptat, alergarea am săvârșit, credința am păzit;

8. de acum înainte, mi s-a păstrat mie cununa dreptății [τῆς δικαιοσύνης στέφανος], pe care Domnul mi-o va da mie în ziua aceea[4], [El], Judecătorul [cel] drept [ὁ δίκαιος κριτής]; dar nu numai mie, ci și tuturor celor care au iubit epifania/ arătarea Lui [ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τος γαπηκσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ] [în trup].

9. Grăbește-te să vii către mine curând!

10. Căci Dimas [Δημᾶς] m-a părăsit, iubind veacul de acum, și s-a dus întru Tessalonichi [Θεσσαλονίκη]/ Tessalonic; Crischis [Κρήσκης][5] [este] întru Galatia, [iar] Titos [Τίτος][6] [este] întru Dalmatia [Δαλματία]/ Dalmația.

11. Numai Lucas [Λουκᾶς] este cu mine[7]. Luându-l pe Marcos[8], adu-l cu tine! Căci îmi este de folos întru slujire.

12. Iar pe Tihicos[9] l-am trimis întru Efesos.

13. Felonisul[10] [τὸν φελόνην][11]/ felonul pe care l-am lăsat în Troas, la Carpos[12], venind [încoace], adu-l, [cât] și cărțile [καὶ τ βιβλα], [și], mai ales, pergamentele [μάλιστα τς μεμβρνας]!

14. Alexandros, arămarul, mi-a făcut mie multe rele. Să-i dea lui Domnul după lucrurile lui[!]

15. De care și tu să te păzești, căci a stat foarte împotrivă cuvintelor noastre!

16. La întâia mea apărare [ἀπολογίᾳ], nimeni nu a venit întru ajutorul meu, ci toți m-au părăsit. Să nu li se socotească lor [aceasta][13]!

17. Dar Domnul a venit întru ajutorul meu și m-a întărit pe mine, ca, prin mine, propovăduirea să fie săvârșită pe deplin și să o audă toate neamurile; și [astfel] am fost izbăvit din gura leului[14].

18. Și Domnul mă va izbăvi pe mine din tot lucrul rău și mă va mântui întru Împărăția Lui cea cerească. A Căruia [este] slava întru vecii vecilor. Amin.

19. Îmbrățișați pe Prisca și pe Achilas și casa lui Onisiforos!

20. Erastos[15] a rămas în Corintos/ Corint. Iar pe Trofimos[16] l-am lăsat în Militos/ Milet, bolind [ἀσθενοῦντα].

21. Grăbește-te să vii înainte de iarnă! Te îmbrățișează pe tine Evvulos [Εὔβουλος] și Pudis [Πούδης][17] și Linos [Λῖνος][18] și Clavdia [Κλαυδία] și toți frații.

22. Domnul Iisus Hristos [să fie] cu duhul tău[!] Harul [să fie] cu voi[!] Amin.


[1] A doua Lui venire.

[2] Propovăduiește credința Bisericii.

[3] Fii pregătit să vorbești și să-I slujești lui Dumnezeu și oamenilor și când e vremea bună, favorabilă, dar și când nu ai timp prea mult sau vremurile îți sunt potrivnice. Adică învață să vorbești și în mod extins, dar și pe scurt, făcând totul cu râvnă dumnezeiască, spre folosul celor care te ascultă și te văd. Vorbește și când ești în Biserică, dar și când ești pe stradă, și când ești lăudat, dar și când ești prigonit pentru propovăduirea ta.

[4] A dreptei Lui Judecăți.

[5] Sfântul Apostol Crischis e pomenit pe 4 ianuarie și 30 iulie. A se vedea:

https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Crescent și

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/254/sxsaintinfo.aspx.

[6] Sfântul Apostol Titos e pomenit pe 4 ianuarie și 25 august. A se vedea:

https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Tit și

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/455/sxsaintinfo.aspx.

[7] Sfântul Apostol și Evanghelist Lucas.

[8] Sfântul Apostol și Evanghelist Marcos.

[9] Sfântul Apostol Tihicos e pomenit pe 4 ianuarie și pe 8 decembrie. A se vedea:

https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Tihic și

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1399/sxsaintinfo.aspx.

[10] Am transliterat N. sg. φελόνης.

[11] Felonul sau sfita este veșmântul preoțesc, sub formă de pelerină, îmbrăcat peste toate veșmintele preoțești, cu care preotul slujește Dumnezeiasca Liturghie, Tainele Bisericii și alte multe Slujbe.

[12] Sfântul Apostol Carpos este pomenit pe 4 ianuarie și pe 26 mai. A se vedea:

https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Carp și

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3389/sxsaintinfo.aspx.

[13] Domnul să nu-l considere un păcat al lor!

[14] A Satanei.

[15] Sfinții Apostoli Prisca și Achilas sunt pomeniți pe 13 februarie și 14 iulie, cf.

https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolii_Acvila_și_Priscila. Sfântul Apostol Onisiforos e pomenit pe 28 aprilie, 7 septembrie și 8 decembrie, cf.

https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Onisifor. Pe când Sfântul Apostol Erastos e pomenit pe 4 ianuarie și 10 noiembrie, cf. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Erast.

[16] Sfântul Apostol Trofim e pomenit pe 4 ianuarie și 15 aprilie, cf.

https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Trofim.

[17] Sfântul Apostol Pudis e pomenit pe 4 ianuarie și 15 aprilie, cf.

https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Pudens.

[18] Sfântul Apostol Linos, Episcopul Romei, e pomenit pe 5 noiembrie, cf.

https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Lin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *