Psalmul 107, cf. LXX

1. Odă [ᾠδὴ]/ cântare a psalmului lui David.

2. Gata [este] inima mea, Dumnezeu[le], gata [este] inima mea[!] Cânta-voi și voi lăuda în slava mea [ἐν τῇ δόξῃ μου].

3. Trezește-te, psaltirion [ψαλτήριον][1] și liră [κιθάρα][2]! Deștepta-mă-voi dimineața.

4. Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne, în[tre] popoare, cânta-voi Ție [în]tre neamuri!

5. Că mare [este și] mai [pre]sus de ceruri mila Ta și până la nori [este] adevărul Tău.

6. Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeu[le], și peste tot pământul slava Ta,

7. ca să se izbăvească cei iubiți ai Tăi! Mântuiește-mă [cu] dreapta Ta și mă auzi!

8. Dumnezeu a vorbit în Cel Sfânt al Lui: „Înălța-Mă-voi și voi împărți Sihemurile [Σικιμα[3]] și valea corturilor [τὴν κοιλάδα τῶν σκηνῶν] o voi măsura.

9. Al Meu este Galaadul [Γαλααδ] și al Meu este Manassi [Μανασση] și Efrem [Εφραιμ] [este] sprijinitorul capului Meu [și] Iudas [este] împăratul Meu

10. și Moabul [Μωαβ] [este] scăldătoarea nădejdii Mele. Peste Idumea voi întinde sandaua/ încălțămintea Mea. [Căci] Mie cei străini Mi s-au supus”.

11. Cine mă va duce întru cetatea trecerii [πόλιν περιοχῆς]? Cine mă va duce până la Idumea [Ἰδουμαία]?

12. Nu Tu, Dumnezeu[le], Cel care ne-ai lepădat pe noi? Și nu vei ieși, Dumnezeu[le], în puterile noastre[4]?

13. Dă-ne nouă ajutor, [ca să ieșim] din necaz, că deșartă [este] mântuirea omului [καὶ ματαία σωτηρία ἀνθρώπου][5]!

14. În Dumnezeu vom face putere [ἐν τῷ θεῷ ποιήσομεν δύναμιν] și Acesta îi va disprețui pe vrăjmașii noștri [καὶ αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν].


[1] Psaltirionul arată astfel:

psaltirion

Imagine preluată de aici: https://www.youtube.com/watch?v=5ofC7Y3gW1A.

[2] Pe când lira e aceasta:

lira

Imagine preluată de aici: http://3.bp.blogspot.com/_6YceteHbU04/TSR86mbnesI/AAAAAAAAAdU/MezdCMG3L8o/s1600/lyre.jpg.

[3] Aceasta e forma de Ac. plural. Nominativul singular pe care l-am transliterat eu, adică Συχέμ, este o formă indeclinabilă. De la ea am format Ac. pl. Sihemurile.

[4] Odată cu armatele noastre.

[5] Deșartă e mântuirea pe care omul o așteaptă de la un alt om, pentru că mântuirea reală e cea de la Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *