Psalmul 42, cf. LXX

1. Psalmul lui David. Judecă-mă, Dumnezeu[le], și judecă dreptatea mea! De neamul necuvios, de omul nedrept și viclean, izbăvește-mă,

2. că Tu ești, Dumnezeu[le], întărirea mea! Pentru ce m-ai lepădat și pentru ce întristat umblu în necazul vrăjmașului meu[1]?

3. Trimite lumina Ta și adevărul Tău! Acestea[2] m-au povățuit și m-au dus întru muntele cel sfânt al Tău și întru locașurile Tale.

4. Și voi intra către jertfelnicul lui Dumnezeu, către Dumnezeu, Cel care veselește tinerețea mea [τὸν εὐφραίνοντα τὴν νεότητά μου]. Mărturisi-mă-voi Ție în liră/ harpă [ἐξομολογήσομαί σοι ἐν κιθάρα[3]][4], Dumnezeu[le], Dumnezeu[l] meu!

5. Pentru ce ești trist, sufletul [meu], și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că mă voi mărturisi Lui! Mântuirea feței mele [este] Dumnezeul meu.


[1] În necazul provocat de vrăjmașul meu.

[2] Lumina și adevărul lui Dumnezeu.

[3] Κιθάρα, în Biblia de la 1688, e alăută. La fel e și în ed. BOR 1914, 1988, 2001. În ed. BOR 1939 a fost transliterat cuvântul grecesc și avem chitară. Însă chitara, ca și lăuta, are coarde, dar și cutie de rezonanță. Pe când lira și harpa sunt instrumente cu corzi, care formează muzica în aer. Dar, pe când lira e un instrument mic, care se poate ține în mână, harpa e un instrument de dimensiuni mari, care stă în poziție verticală pe podea. Așa că, cel mai probabil, e vorba despre liră.

[4] Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne, în timp ce Îți voi cânta la un instrument cu coarde!

Sfântul și Marele Sinod își publicitează activitatea online

Sfantul Sinod

Saitul Sinodului, în 4 limbi (greacă, engleză, rusă și franceză), e acesta. Iar aici avem canalul de Facebook, în limba engleză, al acestui mare și istoric eveniment al Bisericii.