Psalmul 35, cf. LXX.

1. Întru sfârșit, [psalmul] robului Domnului, al lui David.

2. Zice în[tru] sine cel fărădelege, [care vrea] a păcătui: „Nu este frica lui Dumnezeu înaintea ochilor lui”.

3. Că a înșelat înaintea lui, [ca] să afle fărădelegea lui și să-l urască.

4. Cuvintele gurii lui [sunt] fărădelege și vicleșug. Nu a vrut a înțelege [că trebuie] să facă bine [τοῦ ἀγαθῦναι].

5. Fărădelege a gândit pe patul lui. A stat lângă toată calea [care] nu [era] bună [παρέστη πάσῃ ὁδῷ οὐκ ἀγαθῇ], dar pe acea răutate nu s-a mâniat [τῇ δὲ κακίᾳ οὐ προσώχθισεν].

6. Doamne, în cer [este] mila Ta și adevărul Tău [e] până la nori!

7. Dreptatea Ta [este] ca munții lui Dumnezeu. Judecățile Tale [sunt] adâncime multă [ἄβυσσος πολλη]. Oameni și dobitoace vei mântui, Doamne,

8. că ai înmulțit mila Ta, Dumnezeu[le]! Iar fiii oamenilor în umbra aripilor Tale [ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων σου] vor nădăjdui,

9. îmbăta-se-vor de grăsimea casei Tale și, [din] pârâul desfătării Tale [τὸν χειμάρρουν τῆς τρυφῆς σου], [Tu] le vei da lor să bea.

10. Că la Tine este izvorul vieții [și] în[tru] lumina Ta vom vedea lumină[1].

11. Întinde mila Ta celor care Te cunosc pe Tine și dreptatea Ta celor drepți [cu] inima!

12. Să nu-mi vină mie picior de mândrie [ποὺς ὑπερηφανίας] și mâna păcătoșilor să nu mă clatine!

13. Acolo au căzut cei care lucrează fărădelegea. Au fost scoși afară și nu au să poată să stea.


[1] Pentru că trebuie să ne umpli de slava Ta, pentru ca să vedem slava Ta.

Psalmul 31, cf. LXX

1. Înțelegerea lui David. Fericiți [sunt] cărora li s-au iertat fărădelegile și cărora li s-au acoperit păcatele.

2. Fericit [este] bărbatul căruia nu are să-i socotească Domnul păcatul, nici [nu] este vicleșug în gura lui.

3. Că am tăcut, îmbătrânit-au oasele mele de la strigarea mea de toată ziua.

4. Că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna Ta [și] m-am întors întru suferință în înfigerea ghimpelui [ἐστράφην εἰς ταλαιπωρίαν ἐν τῷ ἐμπαγῆναι ἄκανθαν] [Tău]. [Pauză psalmică].

5. Păcatul meu l-am cunoscut și fărădelegea mea n-am ascuns-0. Zis-am: „Mărturisi-voi Domnului, împotriva mea, fărădelegea mea”. Și Tu ai iertat neevlavia păcatului meu [τὴν ἀσέβειαν τῆς ἁμαρτίας μου]. [Pauză psalmică].

6. Pentru aceea se va ruga către Tine tot cuviosul în vremea potrivită, dar în potopul de ape multe de el nu se vor apropia.

7. Tu[1] ești scăparea mea din necazul care mă cuprinde, bucuria mea. Izbăvește-mă de cei care m-au înconjurat! [Pauză psalmică].

8. „Înțelepți-te-voi și te voi povățui pe tine în calea aceasta [în] care vei merge, întări-voi asupra ta ochii Mei.

9. Nu fiți ca un cal și [ca] un catâr [ἡμίονος], [la] care nu este înțelegere! În zăbală și [în] frâu fălcile lor [am] să strâng, ca să nu se apropie de tine”.

10. Multe [sunt] bătăile păcătosului. Dar pe cel care nădăjduiește în Domnul mila îl va înconjura.

11. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați, drepți[lor], și vă lăudați toți cei drepți [cu] inima!


[1] Cu adresă la Dumnezeu.