Psalmul 35, cf. LXX.

1. Întru sfârșit, [psalmul] robului Domnului, al lui David.

2. Zice în[tru] sine cel fărădelege, [care vrea] a păcătui: „Nu este frica lui Dumnezeu înaintea ochilor lui”.

3. Că a înșelat înaintea lui, [ca] să afle fărădelegea lui și să-l urască.

4. Cuvintele gurii lui [sunt] fărădelege și vicleșug. Nu a vrut a înțelege [că trebuie] să facă bine [τοῦ ἀγαθῦναι].

5. Fărădelege a gândit pe patul lui. A stat lângă toată calea [care] nu [era] bună [παρέστη πάσῃ ὁδῷ οὐκ ἀγαθῇ], dar pe acea răutate nu s-a mâniat [τῇ δὲ κακίᾳ οὐ προσώχθισεν].

6. Doamne, în cer [este] mila Ta și adevărul Tău [e] până la nori!

7. Dreptatea Ta [este] ca munții lui Dumnezeu. Judecățile Tale [sunt] adâncime multă [ἄβυσσος πολλη]. Oameni și dobitoace vei mântui, Doamne,

8. că ai înmulțit mila Ta, Dumnezeu[le]! Iar fiii oamenilor în umbra aripilor Tale [ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων σου] vor nădăjdui,

9. îmbăta-se-vor de grăsimea casei Tale și, [din] pârâul desfătării Tale [τὸν χειμάρρουν τῆς τρυφῆς σου], [Tu] le vei da lor să bea.

10. Că la Tine este izvorul vieții [și] în[tru] lumina Ta vom vedea lumină[1].

11. Întinde mila Ta celor care Te cunosc pe Tine și dreptatea Ta celor drepți [cu] inima!

12. Să nu-mi vină mie picior de mândrie [ποὺς ὑπερηφανίας] și mâna păcătoșilor să nu mă clatine!

13. Acolo au căzut cei care lucrează fărădelegea. Au fost scoși afară și nu au să poată să stea.


[1] Pentru că trebuie să ne umpli de slava Ta, pentru ca să vedem slava Ta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *