Psalmul 83, cf. LXX

1. Întru sfârșit, pentru teascuri, psalmul fiilor lui Core [Κόρε].

2. Cât de iubite [sunt] locașurile Tale, Doamne al Puterilor [κύριε τῶν δυνάμεων][1]!

3. Dorește și se stinge sufletul meu întru curțile Domnului [ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ κυρίου]. Inima mea și trupul meu s-au bucurat în Dumnezeul Cel viu.

4. Căci și vrabia și-a aflat sieși casă [στρουθίον εὗρεν ἑαυτῷ οἰκίαν] și turtureaua cuib sieși [καὶ τρυγὼν νοσσιὰν ἑαυτη], [în] care își va pune puii ei: jertfelnicele Tale, Doamne al Puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu.

5. Fericiți [sunt] cei care locuiesc în casa Ta. Întru vecii vecilor Te vor lăuda pe Tine. [Pauză psalmică].

6. Fericit este omul al cărui ajutor al lui [este] de la Tine, Doamne! [Căci el] suișuri în inima lui a orânduit [ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο],

7. în valea plângerii [ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ κλαυθμῶνος], întru locul [în] care a fost pus [εἰς τόπον ὃν ἔθετο] [de către Tine]. Căci și binecuvântări [εὐλογίας] va da Dătătorul legii.

8. [Iar cei ai Lui] vor merge din putere întru putere [πορεύσονται ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν][2] [și] Dumnezeu Se va arăta dumnezeilor în Sion [ὀφθήσεται ὁ θεὸς τῶν θεῶν ἐν Σιων][3].

9. Doamne, Dumnezeul Puterilor, auzi rugăciunea mea! Ascultă Dumnezeul lui Iacov! [Pauză psalmică].

10. Apărătorule al nostru, vezi Dumnezeu[le] și privește la fața unsului Tău!

11. Că mai bună [este] o zi în curțile Tale decât mii [ὅτι κρείσσων μρα μα ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑπὲρ χιλιάδας] [de zile]. [Căci] am ales a fi lepădat în casa Dumnezeului meu decât a locui în locașurile păcătoșilor.

12. Că Domnul iubește mila și adevărul. Dumnezeu va da har și slavă. Domnul nu va lipsi de cele bune pe cei care merg în nerăutate.

13. Doamne al Puterilor, fericit [este] omul cel care nădăjduiește în[tru] Tine!


[1] Al Puterilor cerești.

[2] Vor crește continuu în daruri dumnezeiești.

[3] O profeție hristologică, împlinită prin propovăduirea Domnului în Ierusalim.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *