Psalmul 85, cf. LXX

1. Rugăciunea lui David. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și sărman sunt eu!

2. Păzește sufletul meu, că cuvios sunt! Mântuiește pe robul Tău, Dumnezeu[l] meu, pe cel care nădăjduiește în Tine!

3. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua!

4. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu!

5. Că Tu, Doamne, [ești] bun și blând și mult-milostiv tuturor celor care Te cheamă pe Tine.

6. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte [la] glasul rugăciunii mele!

7. În ziua necazului meu am strigat către Tine, [pentru] că m-ai auzit pe mine.

8. Nu este [nimeni] asemenea Ție în[tre] dumnezei [οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς][1], Doamne, și nu este [vreunul] după faptele Tale [καὶ οὐκ ἔστιν κατὰ τὰ ἔργα σου][2].

9. Toate neamurile câte ai făcut vor veni și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău.

10. Că mare ești Tu, și, făcând minuni, Tu ești Dumnezeu, singurul mare.

11. Povățuiește-mă, Doamne, [în] calea Ta și voi merge în adevărul Tău! Să se veselească inima mea, [pentru] a se teme de numele Tău!

12. Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne, Dumnezeul meu, în toată inima mea [ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου] și voi slăvi numele Tău întru veac.

13. Că mare [este] mila Ta peste mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai adânc [ἐξ ᾅδου κατωτάτου].

14. Dumnezeu[le], cei fără de lege s-au ridicat asupra mea și adunarea celor tari au [a] căutat sufletul meu [συναγωγὴ κραταιῶν ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου] și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor [καὶ οὐ προέθεντό σε ἐνώπιον αὐτῶν][3].

15. Și Tu, Doamne, Dumnezeu îndurător și milostiv [ești], îndelung-răbdător și mult-milostiv și adevărat.

16. Privește spre mine și mă miluiește! Dă tăria Ta slujitorului Tău și mântuiește pe fiul slujitoarei Tale!

17. Fă cu mine semn întru bine [ποίησον μετ᾽ ἐμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαθόν]! Și să vadă cei care mă urăsc și să fie rușinați, că Tu, Doamne, mi-ai ajutat mie și m-ai mângâiat pe mine!


[1] Între dumnezeii neamurilor păgâne.

[2] Niciun dumnezeu păgân nu are fapte care să se compare cu faptele Tale, Doamne!

[3] Nu Te-au avut pe Tine înaintea ochilor inimii lor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.