Psalmul 140, cf. LXX

1. Psalmul lui David. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă! Ia aminte [la] glasul rugăciunii mele în strigarea mea către Tine!

2. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta [și] ridicarea mâinilor mele[1], jertfă de seară [să fie înaintea Ta]!

3. Pune, Doamne, pază gurii mele și ușă de îngrădire [θύραν περιοχῆς] împrejurul buzelor mele!

4. Să nu abați inima mea întru cuvintele răutății [εἰς λόγους πονηρίας], [pentru] a [nu] căuta scuze în păcate [τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις]. [Iar] cu oamenii lucrând fărădelegea [nu voi fi] și nu am să mă unesc cu aleșii lor.

5. Pedepsi-mă-va Dreptul cu milă și mă va mustra, iar uleiul păcătosului să nu ungă capul meu! Că încă și rugăciunea mea [este] în bunele-voiri ale lor [ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν].

6. Au fost înghițiți de stâncă judecătorii lor [κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν]. Auzi-se-vor cuvintele mele, că s-au îndulcit.

7. Ca grăsimea pământului s-a rupt pe pământ, risipitus-a[u] oasele noastre alături de Iad [διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ ἡμῶν παρὰ τὸν ᾅδην].

8. Că[ci] către Tine, Doamne, Doamne, [ridic] ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu!

9. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de împiedicările/ smintelile [σκανδάλων] celor care lucrează fărădelegea!

10. Cădea-vor în plasa lui [ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτοῦ][2] păcătoșii; singur sunt eu [κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγὼ], până ce am să trec [ἕως οὗ ἂν παρέλθω] [din această viață].


[1] La rugăciune.

[2] A Satanei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *