Iisus, cap. 1, cf. LXX

1. Și a fost după moartea lui Moisis, că a spus Domnul lui Iisus, fiului lui Navi [Ναυη], slujitorului lui Moisis, zicând:

2. „Moisis, slujitorul Meu, a murit. Așadar, acum ridicându-te, treci Iordanisul, tu și tot poporul acesta, întru pământul pe care Eu îl dau lor!

3. Tot locul pe care aveți să-l călcați [cu] urma picioarelor voastre [τῷ ἴχνει τῶν ποδῶν ὑμῶν], vouă vi-l voi da pe el, [în] ce fel i-am spus lui Moisis.

4. Hotarele voastre va fi [ἔσται τὰ ὅρια ὑμῶν] [vor fi] pustia [τὴν ἔρημον] și Antilibanosul[1], până la râul cel mare, [la] râul Effratisului[2]/ Eufratului, și până la marea cea ultimă, dinspre apusurile soarelui [ἀφ᾽ ἡλίου δυσμῶν].

5. Și om nu va sta împotrivă înaintea voastră [în] toate zilele vieții tale. Și precum eram cu Moisis, așa voi fi și cu tine. Și nu te voi lăsa [καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω σε], nici nu te voi trece cu vederea [οὐδὲ ὑπερόψομαί σε].

6. Întărește-te și te îmbărbătează [ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου]! Căci tu vei împărți [ἀποδιαστελεῖς] pământul acestuia[3], pământul pentru care M-am jurat părinților voștri [ca] să-l dau lor.

7. Așadar, întărește-te și te îmbărbătează! [Pentru] a păzi și a face după cum ți-a poruncit ție Moisis, slujitorul Meu. Și nu te vei abate de la ele[4] întru cele de-a dreapta, nici întru cele de-a stânga, ca să înțelegi [voia Mea] în[tru] toate pe care ai să le faci.

8. Și nu se va îndepărta cartea legii acesteia de la gura ta și vei cugeta în aceasta ziua și noaptea, ca să înțelegi a face toate cele scrise. Atunci vei bine-spori. Vei bine-spori [în] căile tale. Și atunci vei înțelege[5].

9. Iată, îți poruncesc ție: întărește-te și te îmbărbătează! Să nu te temi, nici să te înspăimânți. Căci cu tine [este] Domnul Dumnezeul tău întru totul [toate] [în] care ai să mergi”.

10. Și Iisus a poruncit grammateilor/ cărturarilor poporului [τοῖς γραμματεῦσιν τοῦ λαοῦ], zicând:

11. „Intrați prin mijlocul taberei poporului și porunciți poporului, zicând: <Pregătiți mâncare [de drum], că încă trei zile [mai sunt] și voi treceți Iordanisul acesta, [ca] intrând [în el] să ocupați pământul, pe care Domnul Dumnezeul părinților voștri vi-l dă vouă!>”.

12. Și lui Rubin și lui Gad și jumătății seminției lui Manassi, Iisus i-a spus [le-a spus]:

13. „Amintiți-vă de cuvântul Domnului, pe care l-a poruncit vouă Moisis, slujitorul Domnului, zicând: <Domnul Dumnezeul vostru v-a odihnit pe voi și v-a dat vouă pământul acesta>.

14. Femeile voastre și copiii voștri și dobitoacele voastre să locuiască în pământul pe care [Domnul] vi l-a dat vouă! Iar voi veți trece bine-încinși [εὔζωνοι], mai înainte de frații voștri. Tot cel tare [va merge] și le veți ajuta lor,

15. până are să odihnească Domnul Dumnezeul vostru pe frații voștri, ca și pe voi, și vor moșteni și aceștia pământul, pe care Domnul Dumnezeul nostru îl dă lor. Și veți merge fiecare întru moștenirea sa, pe care v-a dat-o vouă Moisis întru dincolo de Iordanis, dinspre răsăriturile soarelui”.

16. Și [ei] i-au răspuns lui Iisus [și] i-au spus: „Toate câte ai să poruncești nouă, [noi] vom face și întru tot locul [în] care ai să ne trimiți, [noi] vom merge.

17. După toate câte l-am ascultat pe Moisis, te vom asculta [și] pe tine. Numai să fie Domnul Dumnezeul nostru cu tine [în] ce fel era cu Moisis.

18. Dar omul care [nu] are să-ți creadă ție și care nu are să audă cuvintele tale, după cum ai să-i poruncești lui, să moară! Iar [tu] întărește-te și te îmbărbătează!”.


[1] De la N. sg.: Ἀντιλίβανος.

[2] De la N. sg.: Εὐφράτης.

[3] Poporului lui Israil.

[4] De la poruncile Sfântului Profet Moisis.

[5] Ce am făcut Eu cu tine și cu poporul tău.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *