Psalmul 80, cf. LXX

1. Întru sfârșit, pentru teascuri, psalmul lui Asaf [Ασαφ].

2. Bucurați-vă lui Dumnezeu, ajutorului nostru! Strigați Dumnezeului lui Iacov!

3. Luați psalm și dați timpanul[1][λάβετε ψαλμὸν καὶ δότε τύμπανον]! [Cântați] mângâios [τερπνὸν] [din] psaltirion [ψαλτήριον] [și] cu lira!

4. Trâmbițați în lună nouă [cu] trâmbița, în bine-rânduita zi a sărbătorii noastre!

5. Că poruncă a lui Israil este și judecata Dumnezeului lui Iacov.

6. El a pus mărturie în Iosif, când să iasă el din pământul Egiptosului[2]/ Egiptului [și] a auzit limba pe care nu o cunoștea.

7. Depărtat-a de la ridicări spatele lui [ἀπέστησεν ἀπὸ ἄρσεων τὸν νῶτον αὐτοῦ] [și] mâinile lui au slujit în coș [αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐν τῷ κοφίνῳ ἐδούλευσαν].

8. „În necaz M-ai chemat și te-am izbăvit. Te-am auzit în ascundere de suflare de vânt [ἐν ἀποκρύφῳ καταιγίδος] și te-am încercat la apa certei [ὕδατος ἀντιλογίας]. [Pauză psalmică].

9. Ascultă, poporul Meu, și [acestea îți] mărturisesc ție, Israile! Dacă ai să Mă auzi,

10. nu va fi în tine dumnezeu nou [θεὸς πρόσφατος], nici [nu] te vei închina dumnezeului străin [θεῷ ἀλλοτρίῳ].

11. Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Cel care te-a scos din pământul Egiptului. Lărgește gura ta și o voi umple pe ea!

12. Dar nu a ascultat poporul Meu glasul Meu și Israil nu a luat aminte Mie.

13. Și [de aceea] i-am trimis pe ei după obiceiurile inimilor lor [κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν καρδιῶν αὐτῶν] [și] vor merge în obiceiurile lor [πορεύσονται ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν].

14. [Dar] dacă poporul Meu M-a ascultat pe Mine, dacă Israil în căile Mele a umblat,

15. în nimic [nu] am smerit pe vrăjmașii lor și peste cei care îi necăjesc pe ei, am pus mâna Mea”.

16. [Însă] vrăjmașii Domnului au mințit Lui și [pentru aceasta] va fi vremea lor întru veac.

17. Și [Domnul] i-a hrănit pe ei din grăsimea grâului și [cu] miere din stâncă i-a săturat pe ei.


[1] Se referă la instrumentul muzical. Adică la acest instrument:

timpanul

Am preluat imagine de aici: http://allendemusica.files.wordpress.com/2011/02/tympanon1.jpg.

[2] De la N. sg.: Αἴγυπτος.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *