Psalmul 61, cf. LXX

1. Întru sfârșit, pentru Iditun [Ιδιθουν], psalmul lui David.

2. Nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Căci de la El [este] mântuirea mea.

3. Pentru că El [este] Dumnezeul meu și Mântuitorul meu [și] Sprijinitorul meu. [Și] n-am să mă clatin pentru mai mult [ἐπὶ πλεῖον].

4. Până când vă [tot] puneți peste om? Toți îl ucideți [pe el] ca pe un zid înclinat și [ca] pe un gard împins.

5. Dar cinstea mea s-au sfătuit să o lepede, alergat-au în minciună. [Cu] gura lor binecuvântau și [cu] inima lor blestemau. [Pauză psalmică].

6. Dar lui Dumnezeu supune-te, sufletul meu! Că de la El [este] răbdarea mea.

7. Că El [este] Dumnezeul meu și Mântuitorul meu [și] Sprijinitorul meu. Nu mă voi strămuta.

8. În Dumnezeu [este] mântuirea mea și slava mea. [Pentru că] Dumnezeu [este] ajutorul meu și nădejdea mea [este] în Dumnezeu.

9. Nădăjduiți în El toată adunarea poporului! Vărsați înaintea Lui inimile voastre! [Căci] Dumnezeu [este] ajutorul nostru. [Pauză psalmică].

10. Dar deșerți [sunt] fiii oamenilor. Mincinoși [sunt] fiii oamenilor. [Puși fiind] în balanțe [ἐν ζυγοῖς], [ei vor] să nedreptățească [τοῦ ἀδικῆσαι]. [Căci] ei din deșertăciune [sunt] în aceasta.

11. Nu nădăjduiți spre nedreptate [μὴ ἐλπίζετε ἐπὶ ἀδικίαν] și spre jefuire nu doriți [καὶ ἐπὶ ἅρπαγμα μὴ ἐπιποθεῖτε]. Bogăția [πλοῦτος], [chiar] dacă are să curgă [ἐὰν ῥέῃ] [ca apa], să nu vă dați inima [μὴ προστίθεσθε καρδίαν] [pentru ea]!

12. O dată a grăit Dumnezeu [și] aceste două [lucruri] am auzit:

13. că puterea [este] a lui Dumnezeu și a Ta, Doamne, [este] mila! Că Tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui.