Psalmul 129, cf. LXX

1. Cântarea treptelor. Dintru adâncuri am strigat [către] Tine, Doamne!

2. Doamne, auzi glasul meu! Fie urechile Tale luând-aminte întru glasul rugăciunii mele!

3. De ai să Te uiți la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi?

4. Că aproape de Tine este ispășirea [ὁ ἱλασμός].

5. Pentru numele Tău Te-am îndurat [ὑπέμεινά σε][1], Doamne; îndurat-a sufletul meu întru cuvântul Tău [ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου],

6. nădăjduit-a sufletul meu în Domnul. Din straja dimineții până [în] noapte, din straja dimineții, să nădăjduiască [ἐλπισάτω][2] Israil în Domnul!

7. Că aproape de Domnul [este] mila [ὅτι παρὰ τῷ κυρίῳ τ λεος] și aproape de El [este] multa răscumpărare [καὶ πολλ παρ᾽ αὐτῷ λτρωσις]

8. și El va răscumpăra pe Israil din toate fărădelegile lui [καὶ αὐτὸς λυτρσεται τὸν Ισραηλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ].


[1] Am îndurat exigențele dumnezeiești ale poruncilor Tale.

[2] La imperativ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *