Psalmul 32, cf. LXX

1. [Psalmul] lui David. Bucurați-vă Drepților în Domnul! Celor Drepți li se cuvine laudă.

2. Mărturisiți-vă Domnului în liră, în psaltirion cu zece coarde cântați-I Lui!

3. Cântați-I Lui cântare nouă [ᾆσμα καινόν]! Cântați-I bine, în strigare [ἐν ἀλαλαγμῷ]!

4. Că drept [este] cuvântul Domnului și toate lucrurile Lui [sunt] în credință.

5. [Căci El] iubește milostenia și judecata, [iar] de mila Domnului [este] plin pământul [τοῦ ἐλέους κυρίου πλήρης ἡ γῆ].

6. [Cu] Cuvântul Domnului, cerurile s-au întărit și [cu] Duhul gurii Lui toată puterea lor.

7. Adunând ca burduful apele mării [συνάγων ὡς ἀσκὸν ὕδατα θαλάσσης], punând în vistierii abisurile [τιθεὶς ἐν θησαυροῖς ἀβύσσους].

8. Să se teamă de Domnul tot pământul și de El să se cutremure toți cei care locuiesc lumea [τὴν οἰκουμένην]!

9. Că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit.

10. Domnul risipește [διασκεδάζει] sfaturile neamurilor și leapădă [ἀθετεῖ] gândurile popoarelor și leapădă [ἀθετεῖ] sfaturile conducătorilor.

11. Dar sfatul Domnului rămâne întru veac, [iar] gândurile inimii Lui [λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ] întru neam și [în] neam.

12. Fericit este neamul căruia Domnul [îi este] Dumnezeul lui [și] poporul pe care l-a ales întru moștenirea Lui[!]

13. Domnul a privit din cer [și] a văzut pe toți fiii oamenilor.

14. [De acolo,] din locașul Lui cel gata, [El] a privit peste toți cei care locuiesc pământul,

15. Cel care a zidit inimile lor deosebite [κατὰ μόνας][1] [și] Cel care îi înțelege[2] întru toate lucrurile lor.

16. Nu se mântuiește împăratul pentru multa [lui] putere [διὰ πολλὴν δύναμιν][3] și uriașul nu se va mântui în mulțimea tăriei lui.

17. Mincinos [este] calul întru mântuire[4] și în mulțimea puterii lui, [omul] nu se va mântui.

18. [Dar] iată: ochii Domnului [sunt] peste cei care se tem de El, [peste] cei care nădăjduiesc în mila Lui,

19. [ca] să izbăvească din moarte sufletele lor și să-i ajute pe ei în foamete!

20. [Iar] sufletul nostru Îi îndură Domnului [ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὑπομένει τῷ κυρίῳ], că [El] este ajutorul și apărătorul nostru.

21. Că în El se va veseli inima noastră și în numele cel sfânt al Lui am nădăjduit.

22. Fie, Doamne, mila Ta peste noi, precum am nădăjduit [și noi] în[tru] Tine!


[1] Diferite, unice.

[2] Pe oameni.

[3] Putere armată pe care o are.

[4] Calul nu îl va scăpa/ nu îl va mântui pe călăreț de la moarte, dacă Domnul vrea să îl pedepsească pe călăreț.

Psalmul 128, cf. LXX

1. Cântarea treptelor. Așadar, să spună Israil: De multe ori s-au luptat [cu] mine, din tinerețea mea!

2. De multe ori s-au luptat [cu] mine, din tinerețea mea, căci nu au putut să-mi facă ceva mie [καὶ γὰρ οὐκ ἠδυνήθησάν μοι].

3. Pe spatele meu ciopleau păcătoșii [ἐπὶ τοῦ νώτου μου τκταινον οἱ ἁμαρτωλοί][1], [căci] au prelungit fărădelegea lor [ἐμάκρυναν τὴν ἀνομίαν αὐτῶν].

4. [Dar] Domnul Cel drept a tăiat [συνέκοψεν] gâturile păcătoșilor.

5. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei care urăsc Sionul!

6. Să se facă precum iarba acoperișurilor [χόρτος δωμάτων], care, mai înainte să fie smulsă, s-a uscat!

7. [Din] care secerătorul nu și-a umplut mâna lui și [nici] sânul lui, cel care adună snopii [τὰ δράγματα].

8. Și cei care trec [pe acolo] nu au spus: „Binecuvântarea Domnului [să fie] peste voi [εὐλογία κυρίου ἐφ᾽ ὑμᾶς]!” [sau:] „V-am binecuvântat pe voi în[tru] numele Domnului [εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐν ὀνόματι κυρίου]”.


[1] O profețire a bătăilor pe spate primite de către Domnul.