Lucas, 1, 23-56, cf. BYZ

23. Și a fost, când s-au împlinit zilele slujirii lui, [că] s-a dus întru casa lui.

24. Iar după acele zile a zămislit Elisavet [Ἐλισάβετ], femeia lui, și s-a ascuns pe sine 5 luni, zicând

25. că: „Așa mi-a făcut mie Domnul în zilele [în] care a privit [ἐπεῖδεν] [ca] să înlăture ocara mea dintre oameni”.

26. Iar în a 6-a lună a fost trimis Îngerul Gavriil [Γαβριὴλ], de Dumnezeu, întru cetatea Galileii, al cărei nume [este] Nazaret [Ναζαρέτ],

27. către o Fecioară logodită [cu] un bărbat, al cărui nume [era] Iosif [Ἰωσήφ], din casa lui David; iar numele Fecioarei [era] Maria [Μαρία].

28. Și intrând Îngerul la ea, a zis: „Bucură-te, cea plină de har [Χαῖρε, κεχαριτωμένη]! Domnul [este] cu tine [ὁ κύριος μετὰ σοῦ]. Binecuvântată [ești] tu în[tre] femei [εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν]”.

29. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui, și cugeta [întru sine]: „Ce fel de salutare [ὁ ἀσπασμὸς] este aceasta?”.

30. Și Îngerul i-a zis ei: „Nu te teme, Mariam [Μαριάμ]! Căci ai aflat har la Dumnezeu.

31. Și, iată, vei lua în pântece și vei naște Fiu și vei chema numele Lui Iisus [Ἰησοῦς]!

32. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt Se va chema; și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, al tatălui Său,

33. și va împărăți peste casa lui Iacov întru veci, și Împărăția Lui nu va avea sfârșit [καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος]”.

34. Și Mariam a zis către Înger: „Cum va fi aceasta, când bărbat nu cunosc [ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω]?”.

35. Și răspunzând, Îngerul i-a zis ei: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri pe tine; de aceea, și Sfântul care Se naște [din tine] va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.

36. Și iată, Elisavet, rudenia ta, și ea a zămislit fiu în bătrânețea ei! Și [luna] aceasta îi este ei a 6-a lună [de când a zămislit], a celei care se numește stearpă.

37. Că la Dumnezeu nu va fi cu neputință tot cuvântul”.

38. Și a zis Mariam: „Iată, roaba Domnului [Ἰδού, ἡ δούλη κυρίου]! Fie mie după cuvântul tău [γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου]”. Și Îngerul a plecat de la ea.

39. Și în zilele acelea, ridicându-se Mariam, a mers întru ținutul muntos degrabă, întru cetatea Iudei,

40. și a intrat întru casa lui Zaharias și a salutat-o [ἠσπάσατο] pe Elisavet.

41. Și a fost, când a auzit Elisavet salutarea [τὸν ἀσπασμὸν] Mariei, [că] a săltat pruncul în pântecele ei; și s-a umplut Elisavet de Duhul Sfânt,

42. și a strigat [cu] glas mare și a zis: „Binecuvântată [ești] tu în[tre] femei și binecuvântat [este] rodul pântecelui tău[!]

43. Și de unde mie aceasta, ca să vină Maica Domnului [ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου] meu la mine?

44. Că iată, cum a fost glasul salutării tale întru urechile mele, pruncul[1] a săltat de bucurie în pântecele meu!

45. Și fericită [este] cea care a crezut, că va fi împlinirea celor spuse ei de la Domnul [ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου]”.

46. Și Mariam a zis: „Mărește sufletul meu pe Domnul,

47. și s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu.

48. Că a privit [ἐπέβλεψεν] spre smerenia roabei Sale. Căci, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile [ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί]!

49. Că mi-a făcut mie măriri [μεγαλεῖα] Cel puternic și sfânt [este] numele Lui.

50. Și mila Lui [este] întru neamurile neamurilor a celor care se tem de El.

51. [El] a făcut putere în[tru] brațul Lui; i-a risipit pe cei mândri [în] cugetul inimii lor [διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν].

52. A coborât pe stăpânitori de pe tronuri [καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων] și i-a înălțat pe cei smeriți.

53. Pe cei care sunt flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei care sunt bogați i-a scos afară deșerți.

54. L-a ajutat pe Israil, slujitorul Lui, [ca] să pomenească mila [μνησθῆναι ἐλέους],

55. precum a spus către părinții noștri, lui Avraam și seminției lui până [în] veac”.

56. Și a rămas Mariam cu ea ca [la] 3 luni și s-a întors [apoi] întru casa ei.


[1] Sfântul Ioannis Botezătorul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *