Predică la praznicul Preasfintei Treimi [2016]

Iubiții mei[1],

în Penticostarul grecesc, praznicul de azi poartă titlul: A doua zi după Cincizecime, al Sfântului Duh [ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ][2], iar în Penticostarul românesc el este numit: În lunea Rusaliilor, adică a Sfântului Duh[3], urmat de precizarea: „prăznuim pe Însuși Preasfântul [și] de viață Făcătorul și întru tot puternicul Duh, Unul din Treime, Dumnezeu, Cel de o cinstire, de o ființă și de o slavă cu Tatăl și cu Fiul”[4].

Și, după cum observați, Duhul Sfânt este numit Unul din Treime, și nu „a treia persoană a Treimii”, după cum i-am auzit spunând, din păcate, pe mulți teologi ortodocși, în mod subordinațianist.

Pentru că Tatăl nu e „prima”, Fiul nu e „a doua” și Sfântul Duh nu e „a treia” persoană a Treimii, ci toate cele trei persoane ale Treimii sunt veșnice și fără de început și egale, chiar dacă Tatăl Îl naște pe Fiul și Îl purcede pe Duhul. Tocmai de aceea, a numi pe Fiul „a doua persoană” a Treimii și pe Sfântul Duh „a treia persoană” a Treimii înseamnă a spune faptul că a fost un timp când nu a existat decât Tatăl și că, mai apoi, a apărut Fiul, și, în cele din urmă a apărut Sfântul Duh. Și prin asta subordonăm, în mod eretic, pe Fiul și pe Duhul Tatălui, când persoanele Treimii sunt egale, veșnice și fără de început, deși Fiul și Duhul Își au începutul/ izvorul/ originea în Tatăl.

…Dar mai observăm și un alt lucru, un lucru capital: că praznicul din această zi de luni nu e închinat Preasfintei Treimi, ci doar Sfântului Duh, unei singure persoane a Treimii.

Însă în calendarul nostru românesc, praznicul de azi e închinat Sfintei Treimi, Dumnezeului nostru treimic. Și avem și lungul și frumosul și plinul de teologie Acatist al Sfintei Treimi[5] pentru ziua de azi, cât și Biserici cu hramul Sfânta Treime.

Spre exemplu, Biserica Sfânta Treime din Siret e din sec. al 14-lea[6] și „este considerată a fi una dintre cele mai vechi Biserici de piatră din Moldova”[7]. Biserica Sfânta Treime din Pitești e din sec. al 17-lea[8], pe când Biserica Sfânta Treime din Făgăraș e din sec. al 18-lea[9]. Și toate acestea își prăznuiesc hramul în ziua de azi.

Însă, dacă noi avem Biserică de sec. 14 cu hramul Sfânta Treime, înseamnă că, pe pământ românesc, de cel puțin 7 secole, dacă nu de mai mult timp, această zi de luni, de după Cincizecime, nu a mai fost prăznuită ca zi închinată Sfântului Duh – pentru că Cincizecimea e ziua Duhului Sfânt – ci ca zi închinată Dumnezeului treimic. Căci dacă Duhul e Cel care a coborât în Apostoli, prin harul Său, la Cincizecime și El e Unul din Treime, atunci azi prăznuim întreaga Treime, pentru că întreaga Treime a contribuit la trimiterea Duhului Sfânt în lume, atâta timp cât Duhul Sfânt purcede din Tatăl și Fiul L-a trimis pe El în lume.

Dar, cu toată această trecere de la cinstirea Duhului Sfânt la cinstirea întregii Treimi în această zi, slujba de azi din Penticostarul românesc e aceeași cu cea din Penticostarul grecesc. Și Îl pomenește pe Duhul Sfânt, pe Unul Dumnezeu [din] Treime [τὸν ἕνα τῆς Τριάδος Θεόν], Care este deocinstire, deoființă și deoslavă cu Tatăl și cu Fiul [τὸ ὁμότιμον, καὶ ὁμοούσιον, καὶ ὁμόδοξον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ][10].

Așadar, în Calendarul Bisericii Ortodoxe a Greciei, astăzi, pe 20 iunie 2016, avem un praznic închinat Duhului Sfânt[11]. În Calendarul Bisericii Ortodoxe Ruse, ziua de azi se numește „Ziua Sfântului Duh [День Святого Духа]”[12]. Biserica Ortodoxă Americană, de asemenea, cinstește astăzi pe Sfântul Duh[13]. De ce însă noi, românii ortodocși, am ales să cinstim azi întreaga Sfântă Treime? Căci, după cum am văzut, nu e o alegere recentă, ci de secole.

Eu cred că teologii noștri români din vechime au ales să cinstească astăzi pe întreaga Treime și nu doar pe Sfântul Duh, pentru că au vrut să sublinieze faptul că Cincizecimea nu a însemnat doar o coborâre a Duhului Sfânt în lume, ci o coborâre, prin slava Ei, a întregii Treimi în cei credincioși. Pentru că harul dumnezeiesc coboară  mereu de la Tatăl prin Fiul întru Duhul Sfânt și Treimea e fundamentul Bisericii. Adică toate Tainele și Slujbele Bisericii și întreaga viață liturgico-ascetico-mistică a Bisericii e centrată triadologic și e plină de slava Treimii.

Iar dacă vorbim despre fundamentul treimic al Bisericii, atunci nu mai absolutizăm nici hristocentrismul și nici pnevmatocentrismul, adică nu Îl mai vedem doar pe Hristos sau pe Duhul Sfânt ca fundamente ale Bisericii, ci pe întreaga Treime. Și dacă vedem Treimea ca fundament al Bisericii, atunci vedem comuniunea de credință și de iubire ca cea care ne ține la un loc pe noi, pe toți ortodocșii.

Ba, mai mult, îndrăznesc să spun că alegerea pe care au făcut-0 teologii români pentru această zi, e la fel de importantă ca alegerea pe care Sfântul Andrei Rubliov [Aндрей Рублёв][14] a făcut-o când a pictat dumnezeiasca și celebra Icoană a Sfintei Treimi[15]. Sfântul Andrei a pictat Icoana Treimii în sec. al 15-lea, formând-o prin decuparea, din Icoana originală, a Sfinților Avraam și Sarra, și prin concentrarea asupra celor 3 Îngeri[16]. Pentru că Icoana tradițională, primă, reprezenta vedenia descrisă în Fac. 18, 1-15.

Gestul Sfântului Andrei, Iconarul, este o inovație potrivit Tradiției. Ba chiar un afront la adresa Tradiției, dacă considerăm că Tradiția este fixă și nu dinamică.

Însă el nu a nesocotit Icoana primă, care exprima vedenia avută de Sfântul Patriarh Avraam, ci a scos din ea o altă Icoană, mult mai importantă: Icoana Treimii. Icoană care ne arată comuniunea veșnică, plină de iubire desăvârșită a persoanelor dumnezeiești egale și veșnice, care ne cheamă și pe noi, în Biserică, la aceeași iubire sfântă, dumnezeiască[17].

Treimea

Cu ochiul lui dumnezeiesc, Sfântul Andrei Rubliov a văzut Icoana Treimii ascunsă într-o altă Icoană…și ne-a revelat-0 tuturor. Iar gestul lui a fost unul teologic și care a îmbogățit Tradiția Bisericii.

Tot la fel, teologii români din vechime nu s-au arătat disprețuitori față de Sfântul Duh, ci ei au extins praznicul închinat Sfântului Duh la întreaga Treime, pentru că Duhul e Unul din Treime și El nu e niciodată fără Tatăl și fără Fiul. Iar alegerea lor e una teologică, e una profundă, e una evlavioasă, care a îmbogățit Tradiția Bisericii. Pentru că ei L-au cinstit pe Duhul Sfânt în relație cu Tatăl și cu Fiul și nu în mod singularizant. Pentru că nici Hristos, în lucrarea Sa mântuitoare pentru noi, nu a fost singur, ci mereu cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.

Însă, dacă avem o Biserică românească de secol 14 cu hramul Sfânta Treime, iar Icoana Treimii a Sfântului Andrei Rubliov e din secolul al 15-lea (se consideră că a fost pictată în 1411 sau între 1425-1427)[18], înseamnă că teologii români au subliniat Treimea înaintea Sfântului Andrei Rubliov, pentru că au avut nevoie de un asemenea accent teologic.

Iar noi, astăzi, avem nevoie din plin de accentuarea prezenței Dumnezeului treimic în viața Bisericii și a lumii, atâta timp cât ideologia postmodernității vede lumea și pe om ca neavând relație cu Dumnezeu. Totodată ea neagă raționalitatea lumii și a omului, făcând din patimi alegeri „normale” ale oamenilor și învățând că „întâmplarea” poate naște ordine.

Însă lumea și omul sunt creația lui Dumnezeu și nu rodul întâmplării, al hazardului! Și toate stau în mâna Lui cea atotputernică, pentru că toate sunt create de către El, Dumnezeu fiind mai presus de toate cele create, prin ființa Lui, dar în toate cele create de El, prin slava Lui, prin care susține toate cele create de El.

Căci „Dumnezeu este ținta (telos[ul, scopul]) spre care tind toate [cele create de El], El Însuși netinzâd spre nimic. [Pentru că] creația este total dependentă față de Dumnezeu, în timp ce Dumnezeu este absolut independent și transcendent față de creație”[19].

De aceea, a vorbi despre Dumnezeul treimic înseamnă a vorbi despre izvorul vieții noastre, despre calea noastră în sfințenie și despre împlinirea în El. Căci fără El nu putem face nimic pe pământ și nici în veșnicie. Pentru că scopul pentru care am fost creați de către El e acela de a trăi împreună cu El pentru veșnicie.

Așa stând lucrurile, înseamnă că teologia e ocupația primordială a omului. Și cine cunoaște teologie, acela o cunoaște de la Dumnezeu. Și cine Îl cunoaște pe Dumnezeu, cunoaște viața adevărată și sfântă, care îl împlinește în mod deplin pe om.

Tocmai de aceea, după cum ați văzut deja[20], Părinții sinodali au venit în Creta pentru a stabili, împreună cu Dumnezeu, lucruri pentru întreaga Biserică.

A fi împreună cu ei în rugăciune și în dorința lucrului bun, desăvârșit, înseamnă a ne manifesta eclesial. Pentru că întreaga Biserică e împreună la Sinod, atâta timp cât se hotărăsc lucruri pentru întreaga Biserică.

Să iubim Biserica lui Dumnezeu, iubiții mei, și să devenim comunionali ca și ea! Adică să avem cu toții mintea și inima deschise spre dialog, spre colaborare, spre întrajutorare, spre împreună-lucrare. Căci dacă Îi slujim lui Dumnezeu, atunci le slujim și oamenilor. Și dacă le slujim oamenilor, atunci îi vrem pe oameni să fie sfinți și frumoși ca Dumnezeu.

Pentru că a sluji oamenilor înseamnă a-i ajuta să se înduhovnicească, a-i ajuta să meargă pe picioarele lor și să aibă o relație reală, profundă și veșnică cu Dumnezeu.

Pentru că rolul Duhovnicului e acela de a-l ajuta pe cel credincios să fie el însuși, să se exprime natural și să aibă o relație reală cu Dumnezeu. Duhovnicul nu e psihiatrul, nu e bona, nu e justițiarul credincioșilor, ci Părintele lor, care îi conduce spre Dumnezeul lor. Spre faptul de a avea o relație cu Dumnezeu și de a crește în ea. Adică Duhovnicul trebuie să admire relația noastră cu Dumnezeu și să o ajute, atunci când e nevoie. Când noi păcătuim, când noi riscăm să ieșim din relația cu El.

Dar el nu poate să înlocuie relația noastră cu Dumnezeu, pentru că atunci nu ne mai duce spre El ci spre sine.

Însă noi trebuie să mergem spre Dumnezeu, spre Dumnezeul nostru treimic! Căruia astăzi ne rugăm să ne întărească în tot lucrul bun și în toată milostivirea, pentru că inima milostivă este o conștiință iubitoare.

Să ne bucurăm în praznicul Cincizecimii cu bucurie sfântă! Căldura de afară să nu fie mai mare decât râvna sufletului nostru, ci să arătăm că suntem oamenii rugăciunii și ai faptelor bune!

Și astfel, să Îl lăudăm întotdeauna pe Dumnezeul nostru, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, Cel care ne umple pe noi de toată bucuria și pacea și înțelegerea cea duhovnicească! Amin.


[1] Scrisă în după-amiaza zilei de 17 iunie 2016, zi de vineri, caniculară. Sunt 30 de grade.

[2] A se vedea: http://glt.goarch.org/texts/Pen/p50.html.

[3] Penticostar, ed. BOR 1999, p. 343.

[4] Ibidem.

[5] A se vedea: http://www.doxologia.ro/acatiste/acatistul-sfintei-treimi.

[6] Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sfânta_Treime_din_Siret.

[7] Ibidem.

[8] A se vedea: http://www.sfantatreimepit.ro/index1.html.

[9] Idem: http://ziarullumina.ro/biserica-sfanta-treime-din-fagaras-83517.html.

[10] Penticostar, ed. gr. online, cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/p50.html.

[11] A se vedea: http://www.christopherklitou.com/2016_june_greek.htm.

[12] Idem: http://days.pravoslavie.ru/Days/20160607.html.

[13] Idem: http://oca.org/saints/lives/2016/06/20/46-postfeast-of-pentecost-day-of-the-holy-spirit.

[14] Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Rubliov.

[15] Idem: https://ru.wikipedia.org/wiki/Троица_(икона_Рублёва).

[16] Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Rubliov.

[17] Am preluat Sfânta Icoană de aici: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Angelsatmamre-trinity-rublev-1410.jpg.

[18] Idem: https://ru.wikipedia.org/wiki/Троица_(икона_Рублёва).

[19] Preot Conf. [Dr.] Nicolae Moșoiu, Hermeneutica Ortodoxă ca dezvoltare teologică în Tradiție, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2013, p. 126-127.

[20] A se vedea: http://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/17/sfantul-si-marele-sinod-din-creta-iunie-2016/.

Sfântul și Marele Sinod din Creta [iunie 2016]

Sfantul si Marele Sinod

Patriarhul Ecumenic Bartolomeos I și delegația sa a ajuns în Creta pe 15 iunie 2016 (miercuri), la ora 13. 30. Și a declarat faptul că dorește să participe toate Bisericile Ortodoxe la acest eveniment istoric, la care au convenit împreună.

În aceeași zi a sosit în Creta și ÎPS Rastislava al Cehiei și Slovaciei.

*

Delegația Bisericii Ortodoxe Române a ajuns în Creta la ora 14. 30, în data de 16 iunie 2016 (joi). Iar mesajul Patriarhului României, rostit la aeroport, a fost acela că a venit „pentru unitatea Bisericii și prietenia între popoare”.

Pagina oficială a Sinodului și pagina sa de Facebook.

Delegația Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Primirea oficială la aeroport, în Hania, a Patriarhului Teofilos al Ierusalimului, a Patriarhului Irinej al Serbiei, a ÎPS Ieronimos al Greciei și a ÎPS Anastasios al Albaniei.

În prima seară în Creta, Nicolaos Cotzias [Νικόλαος Κοτζιάς], Ministrul Afacerilor Externe al Greciei, a oferit Întâistătătorilor Bisericilor o cină oficială în Muzeul Maritim al Cretei din Hania [Χανιά]. Iar Cotzias a mărturisit faptul, că el dorește ca Marele Sinod al Bisericii să aducă speranță și să vindece tristețea.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeos [Βαρθολομαίος] I, în alocuțiunea sa de la masa festivă, a vorbit despre Ortodoxie ca despre „marea speranță a lumii”. Pentru că „Biserica Ortodoxă este arca tradiției creștine pure, care oferă sprijin și consolare. Pentru că Ortodoxia a reușit să păstreze până astăzi, în ciuda dezvoltărilor tehnologice și științifice rapide, experiența mistică și experiența comuniunii personale cu Dumnezeu personal, în ciuda evoluției tehnologice și științifice explozive”.

Iar despre Marele Sinod, Patriarhul Bartolomeos a spus că „este de o mare importanță, pentru că va oferi posibilitatea exprimării unui glas unit al Ortodoxiei și va transmite un singur mesaj de dreaptă credință, adevărată speranță și reconciliere pașnică pentru lumea noastră care se află în conflict”.  Pentru că „Ortodoxia nu constituie o structură politică sau o credință filosofică, ci adevărul mântuitor revelat atât al vieții pământești, cât și al celei veșnice”.

*

Zi de vineri, 17 iunie 2016. La ora 9 dimineața au început lucrările Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor, care a avut loc în Mănăstirea Gonias [Γωνιάς], situată la 1 km nord de orașul Colimvari [Κολυμβάρι]. Pe lângă Întâistătători, la Sinaxă au participat și câte doi Ierarhi din partea fiecărei Biserici Ortodoxe Autocefale. Iar Sinaxa va elabora mesajul final al Sinodului.

Logoul Sfântului Sinod este triadologic: tronul este Tatăl, Evanghelia e Fiul și porumbița e Duhul Sfânt. Și pe margine sunt 14 cruci, pentru că sunt 14 Biserici Ortodoxe Autocefale, membre ale Sfântului și Marelui Sinod.

Sinaxa Întâistătătorilor:

Sinaxa Intaistatatorilor, 17 iunie 2016

Aici aveți programul cu transmisiile live care se vor face de la Sfântul Sinod, cât și lincul către canalul video.

La Sinaxa de azi, s-a stabilit ca Patriarhul Ecumenic să îi contacteze telefonic pe cei 4 Întâistătători absenți și, pentru Duminica Cincizecimii, s-a exprimat dorința ca toți cei 14 Întâistătători ai Bisericii să coliturghisească.

Din mesajul Patriarhului Chirill [Кирилл] I al Rusiei, trimis Sinaxei de azi, rezultă că Biserica Ortodoxă a Rusiei nu consideră Sinodul din Creta drept Sfântul și Marele Sinod al Bisericilor Autocefale, ci o întrunire pregătitoare a lui.

Fotografii de la Sinod găsiți și pe canalul de Flickr al Patriarhiei Ecumenice, iar file video, pe canalul ei de You Tube. Evenimentele Sinodului sunt titrate și pe saitul Patriarhiei Ecumenice.

*

Pe 18 iunie 2016, zi de sâmbătă, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale au slujit Dumnezeiasca Liturghie în Biserica Bunavestire din orașul Chissamos [Κίσσαμος] din Creta, Protosul Slujbei fiind Patriarhul Teodoros al II-lea al Alexandriei. După care au făcut un Parastas pentru toți cei care au contribuit la pregătirea Marelui Sinod.

Cei care au fost pomeniți la Parastas. Printre cei pomeniți fiind și 16 Ierarhi și Teologi români.

Cuvântarea rostită de Patriarhul Daniel al României după Dumnezeiasca Liturghie.

După care, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe au primit titlul de cetățean de onoare al orașului Chissamos din Creta.

Înainte de Vecernie, primarul orașului Iraclion, Vassilios Lambrinos, a organizat o recepție Părinților sinodali.

Vecernia Cincizecimii a avut loc la ora 19.00, în Catedrala Sfântul Titos din Iraclion [Ηράκλειον], care este capitala insulei Creta. Cel care a condus Slujba a fost Patriarhul Ecumenic.

*

Duminica Cincizecimii, 19 iunie 2016. Dumnezeiasca Liturghie a fost coslujită de cei 10 Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe prezenți la Sinod, în Catedrala Sfântul Minas din Iraclion. Protosul Slujbei a fost Patriarhul Ecumenic Bartolomeos I, iar Slujba a fost transmisă live la nivel online.

Predica Patriarhului Bartolomeos a fost rostită în limba greacă la slujbă, însă aici avem varianta predicii în limbile greacă, engleză, rusă și franceză. Varianta predicii în limba română.

La Vecernia plecării genunchilor, Patriarhul Daniel al României a rostit una dintre rugăciuni în limba română.

De la ora 14.00, Președintele Greciei Procopis Pavlopulos [Προκόπης Παυλόπουλος] a oferit o masă oficială în cinstea Întâistătătorilor la Grădina Simțurilor (Κήπος των Αισθήσεων) din cartierul Malades [Μαλάδες], Iraclion. Toastul Patriarhului Ecumenic.

*

Luni, 20 iunie 2016. Dumnezeiasca Liturghie s-a slujit la Mănăstirea Gonias. Și de la ora 11.02 a început Sfântul și Marele Sinod, prin Sesiunea inaugurală. În Academica Ortodoxă din Creta.

Patriarhul Ecumenic

Întâistătătorii Bisericilor, conduși și moderați de SS Bartolomeos al Constantinopolului, au luat cuvântul pe rând. Patriarhul Ecumenic Bartolomeos a vorbit în greacă și engleză pentru o oră și 18 minute: cel mai lung discurs.

La 12. 27 a terminat de vorbit PFP Teodoros al Alexandriei. La 12. 33 a terminat de vorbit PFP Teofilos al Ierusalimului. Patriarhul Serbiei, PFP Irinej, e singurul care a vorbit în mod liber. PFP Daniel al României a vorbit în limba franceză, între 12.40-12. 43. Iar alocuțiunea sa a fost aceasta.

Patriarhul Romaniei

ÎPS Hrisostomos al Ciprului a vorbit în greacă până la ora 13.06. ÎPS Ieronimos al Greciei a terminat la 13. 18. ÎPS Sawa al Poloniei a vorbit până la ora 13. 29. Singurul care a vorbit deschis și a polemizat, pe lângă pasajele citite, a fost ÎPS Anastasios al Albaniei, aplaudat la scenă deschisă. El a vorbit în limba greacă. A terminat de vorbit la ora 13. 46.

Ultimul vorbitor și cel mai tânăr: ÎPS Rastislava al Cehiei și Slovaciei. Care a vorbit în limba greacă. Până la 13. 54. Patriarhul Ecumenic Bartolomeos I al Constantinopolului a încheiat ședința festivă a Sinodului la ora 14. 02. Toate datele sunt conform transmisiei directe.

Întreaga Sesiune inaugurală, în format video:

Prima conferință de presă a Sfântului Sinod:

În această zi a avut loc și un concert, de la care avem fotografii. Dar îl avem și în format video:

*

21 iunie 2016,  a doua zi a Sinodului, zi de marți.

Dumnezeiasca Liturghie a fost slujită în limba arabă și Protosul Slujbei a fost Patriarhul Teofilos al Ierusalimului.

Sfântul și Marele Sinod a aprobat, cu amendamente, primul document presinodal din cele de pe ordinea de zi. Este vorba de Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană”.

De la ora 15 a început a doua conferință de presă a Sinodului. Aflată în curs de desfășurare.

conferinta de presa din 21 iunie 2016, ora 15. 56

Ionuț Mavrichi, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, a răspuns la o întrebare, pentru aproape 3 minute. Înainte de 16. 40.

Conferința de presă din 21 iunie 2016:

*

Zi de miercuri, 22 iunie 2016. A treia zi a Sinodului. Dumnezeiasca Liturghie din această zi a fost condusă de PFP Irinej al Serbiei, a fost slujită în limba slavonă și a fost săvârșită în Mănăstirea Gonias din Creta.

În prima parte a zilei s-a discutat documentul referitor la autonomie. Și ridicându-se problema noilor teritorii, care sunt de drept ale Patriarhiei Ecumenice, dar care acum sunt administrate de Patriarhia Greciei, Patriarhul Ecumenic a declarat că nu le revendică, pentru ca să nu strice bunele relații dintre cele două Biserici.

În a doua parte a zilei s-a discutat documentul referitor la post.

Conferința de presă a acestei zile:

*

23 iunie 2016, zi de joi, a 4-a zi a Sinodului. Saitul oficial al Sinodului oferă acum documentele pregătitoare ale Sinodului în 5 limbi: engleză, greacă, rusă, franceză și arabă. Totodată au apărut pe sait și delegațiile sinodale.

În această dimineață, la Mănăstirea Gonias, Dumnezeiasca Liturghie a fost slujită în limba română iar Protosul Slujbei a fost PS Visarion al Tulcii. La strană a cântat grupul psaltic Tronos.

Astăzi, în prima parte a zilei, s-a discutat problema Sfintei Cununii și a căsătoriilor mixte, pe când în a doua parte s-a discutat ultimul document al Sinodului, cel referitor la relațiile Bisericii cu lumea creștină.

Conferința de presă a acestei zile:

S-a început semnarea primelor documente sinodale. Cele referitoare la diasporă și autonomie. După ce au fost semnate de Întâistătătorii Bisericilor, ele trebuie semnate și de cei 290 de Părinți sinodali prezenți. După semnare, documentele vor fi publicate la nivel online.

După aceea vor fi semnate documentele referitoare la misiunea Bisericii și post.

*

Vineri, 24 iunie 2016, a cincea zi a Sinodului. Dumnezeiasca Liturghie a fost slujită în limba poloneză de către delegația Bisericii Ortodoxe a Poloniei.

Astăzi se discută Mesajul Sfântului și Marelui Sinod.

ÎPS Iosif Pop a afirmat faptul că „Mesajul Sinodului are un conținut bogat și este un mesaj de speranță și unitate către lume”.

Cele mai aprinse dezbateri au fost pe seama documentului Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine.

Conferința de presă a acestei zile:

Vineri seară, [pe] 24 iunie 2016, a avut loc ceremonia de numire a Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe Autocefale, prezenți la lucrările Sfântului și Marelui Sinod, Mari Binefăcători și Prieteni ai Academiei Ortodoxe din Creta. De menționat că Patriarhul Ecumenic și Arhiepiscopul Anastasie al Albaniei au primit acest titlu anterior”.

*

25 iunie 2016, zi de sâmbătă. Ultima zi a Sfântului și Marelui Sinod din Creta.

Ultima zi de dezbateri sinodale. Sesiunea de încheiere a Sfântului și Marelui Sinod va fi transmisă online începând cu ora 18.00.

Sesiunea ultimă a Sinodului a început la 18. 14, prin luarea cuvântului de către Patriarhul Ecumenic. Și a vorbit între 18. 14-18. 31. Între 18.32-18.44 a vorbit Patriarhul Alexandriei, care i-a dăruit Patriarhului Bartolomeos un set de 3 engolpioane. Între 18. 45-18. 56 a vorbit Patriarhul Ecumenic, care a anunțat faptul că mâine, la Dumnezeiasca Liturghie, se va citi mesajul Sinodului.

După o mică pauză la minutul 18. 57, Patriarhul Ecumenic a citit scrisoarea unui episcop copt. De la 19. 01, altcineva, a început să citească o altă scrisoare și transmisia directă s-a încheiat la 19. 02.

Acum se semnează ultimul document al Sinodului: Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine.

În seara aceasta, Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale va concerta în cadrul evenimentului cultural organizat de Ordinul Sfântul Apostol Andrei al Patriarhiei Ecumenice, în cinstea membrilor Sfântului și Marelui Sinod. Manifestarea culturală va avea loc la Muzeul maritim din Chania, Creta, începând cu orele 20.00. Programul cultural va fi susținut de reprezentanți ai patru Biserici Ortodoxe: Cipru, Albania, România și Creta (reprezentanți ai Patriarhiei Ecumenice)”.

Tronos a concertat în cetatea Firca [Φιρκά] din Hania, la Muzeul Maritim, „după prestațiile corurilor Bisericilor Ortodoxe din Creta, Cipru și Albania”.

*

Duminica Tuturor Sfinților, 26 iunie 2016, ultima Dumnezeiasca Liturghie împreună. Slujba a fost condusă de Patriarhul Ecumenic și, după Sfânta Evanghelie, s-a citit mesajul Sfântului și Marelui Sinod din Creta. Fotografii de la Dumnezeiasca Liturghie.

June 26, 2016: Orthros and Synodal Divine Liturgy at Saints Peter and Paul Church in Chania, Crete

Dumnezeiasca Liturghie s-a săvârșit în Catedrala Sfinții Apostoli Petros și Pavlos din Hania.

Și în această după-amiază de praznic, s-au publicat actele Sinodului din Creta:

Encyclical of the Holy and Great Council of the Orthodox Church

Message of the Holy and Great Council of the Orthodox Church

The Importance of Fasting and Its Observance Today

Relations of the Orthodox Church with the Rest of the Christian World

Autonomy and the Means by Which it is Proclaimed

The Orthodox Diaspora

The Sacrament of Marriage and its Impediments

The Mission of the Orthodox Church in Today’s World

În această seară, în jurul orei 21.00, delegația Bisericii Ortodoxe Române s-a întors la București, iar Patriarhul Daniel al României a mărturisit faptul că mai mulți Ierarhi români au luat cuvântul și au făcut propuneri în timpul Sinodului, și că a văzut, cu bucurie, cât e de dinamică Ortodoxia când se exprimă sinodal. Căci „Ortodoxia nu este izolare, ci este Biserica lui Hristos – comuniune peste veacuri – și se adresează tuturor popoarelor”.

delegatia Romaniei la intoarcerea din Creta