Lucas 2, 1-14, cf. BYZ

1. Dar a fost în zilele acelea, [că] a ieșit poruncă de la Chesar Avgustos [Καῖσαρ Αὔγουστος], [pentru] a se înscrie toată lumea[1].

2. [Și] această înscriere s-a făcut întâi, guvernând Chirinios [Κυρήνιος] Siria.

3. Și mergeau toți a se înscrie, fiecare întru cetatea sa.

4. Și s-a suit și Iosif din Galilea, din cetatea Nazaret, întru Iudea, în cetatea lui David, care se numește Bitleem [Βηθλέεμ], pentru [că] el a fi [era] din casa și neamul lui David,

5. [ca] să se înscrie împreună cu Mariam, cea care a fost logodită lui femeie [τῇ μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί], fiind [aceasta] însărcinată [ἐγκύῳ].

6. Și a fost, în [timpul când] a fi [erau] ei acolo, [că] s-au împlinit zilele [ca] ea să nască.

7. Și a născut pe Fiul ei Cel Întâi-născut [τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον], și L-a înfășat pe El, și L-a culcat pe El în iesle, pentru că nu era lor loc în găzduire [διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι].

8. Și erau păstori în ținutul acela, trăind în afara porților [cetății] [ἀγραυλοῦντες] și păzind paze de noapte la turma lor [καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν].

9. Și iată, Îngerul Domnului a stat lângă ei [ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς], și slava Domnului a strălucit împrejurul lor [καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς]! Și [ei] s-au înfricoșat [cu] frică mare [καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν].

10. Și Îngerul le-a zis lor: „Nu vă temeți! Căci iată, vă binevestesc vouă bucurie mare [εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην], care va fi la tot poporul!

11. Că vi s-a născut vouă astăzi Mântuitor [σωτήρ], Care este Hristos Domnul [χριστὸς κύριος], în cetatea lui David.

12. Și acesta [va fi] vouă semnul: veți afla Prunc înfășat, culcat în iesle”.

13. Și deodată a fost, împreună cu Îngerul, mulțime de oaste cerească [πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου], lăudând pe Dumnezeu și zicând:

14. „Slavă în[tru] cei prea înalți lui Dumnezeu [Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ] și pe pământ pace [καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη], în[tre] oameni bunăvoire [ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία]”.


[1] Pentru a se face un recensământ al populației imperiului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *